Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Namen van parlementariërs om te onthouden!


iets

Terecht wordt er veel geklaagd over de kwaliteit, de karaktervastheid en het kiezersverraad van de meeste Kamerleden
De afschuwelijkste voorbeelden uit de contemporaine geschiedenis zijn natuurlijk de acceptatie geweest door Marijnissen en Halsema van het nucleaire militarisme én van de monarchie, vergeleken waarbij het verraad van Troelstra destijds en het los laten lopen van de oorlogsmisdadiger Bernhard een halve eeuw later feestjes waren.

Nu wordt het land geconfronteerd met een op de lachspieren werkende ceremonie waarbij een volkomen ondemocratisch op de kussens geraakte, politiek totaal overbodige en ook verder niets voorstellende, bekakt sprekende en peperdure mevrouw haar voor de familie warm gehouden zitplaats afstaat aan haar al even aftands aangewezen kleinzoon van Bernhard. Nu dan weten we het wel. Alsof dat alles nog niet erg genoeg is, sleept hij in zijn gevolg zijn Argentjnse vrouw mee, die door het reclamebedrijf-Oranje/Amsberg is opgefokt tot 'majesteit'. Politieke en sociale vaardigheden heeft ze nauwelijks, behalve dan die, welke haar zijn opgeplakt.

Allemaal schijn dus
Haar 'privacy' bewaakt ze als een grimmige kater. Wel weten we dat ze een geboren comediante is, die naar behoefte haar traantjes de vrije loop laat, goed is in feestjes en vorstelijk haar kusjes uitdeelt. Binnen haar domein - dat ze overigens steeds verder probeert uit te breiden - is het een en al geheimzinnigheid.
Het volk behoeft immers niet te weten dat de Wassenaarse goden doodgewone mensjes zijn, die eten, drinken, razen, tieren, ruzie maken, vloeken, het personeel afblaffen of erger, snurken, WC-papier niet kunnen ontberen evenmin als het wekelijkse bad. Haar meest vulgaire vorm van 'privacy-bescherming' is zonder meer de affaire-Machangulo (2007-13) geweest, waar mevrouw geen enkel middel schuwde om het 'linkse rapalje van de kaart te vegen', dat haar haar nieuwe vakantiewoning en de haar toekomende rust - na zoveel jaren om niets (?) 'haar krachten aan haar nieuwe vaderland te hebben gewijd' - misgunde. Het laatste woord is over dit schandaal nog niet gesproken of geschreven. Heeft ze dan meer macht dan nu?

Naarmate de abdicatie dichterbij komt, zal het probleem van een volkse - en dus ook moeilijker tegen het volk te beschermen - koning groter dan ooit kunnen worden. En dan komt niet alleen de privacy in reëel gevaar. Er zal uit twee kwaden moeten worden gekozen. Het eerste: Amsberg-Zorreguieta en alle gasten in tanks en met kogelvrije vesten aan en helmen op naar de plechtigheid te transporteren, en het volk lokaal trakteren op vuurwerk, kroningsbomen, appeltjes van oranje en buurtfeestjes en nog meer van die oranje-ellende.

Het tweede is simpeler: geen geld, geen feest
Het laatste kost geen cent maar slechts prestige, terwijl het eerste alternatief vooral de beveiliging alleen al van de 'hoge gasten' handen vol geld kost, welke uitgave exorbitant hoog wordt. Het enige wat daaraan te doen is, is gewoon dag in dag uit staan te draaien en te liegen. Volgens Rutte valt 'het allemaal best mee'. Gelooft het of niet: de kosten bedragen slechts 5 miljoen! Alleen de beveiliging is een beetje duur. Maar dat was altijd zo.
Niettemin: Als de waarheid daarover bekend wordt, zou de republiek meteen kunnen worden uitgeroepen. Zonder geweld! Zullen we het eens proberen? Het is duidelijk dat de bluffer Rutte met vuur speelt.

Er is natuurlijk veel meer aan de hand dan die beveiligingskosten die Rutte actueel bedreigen. Het waardeloze monarchale zootje stuurt al sinds 1814 hier de boel in de war. En dan doelen we op de Belgische afscheiding, de koloniale politiek, de Luxemburgse kwestie, de militarisering van Wilhelmina. Haar smadelijke vlucht in 1940, de kolonisatie, Nieuw-Guinea maar ook en vooral aan het voorbijfladderen van viezerikken als Willem I en III, Schweinchen-Heimrich, Lipe en Zorreguieta, wier laatste schanddaad - Machangulo - onuitwisbaar in ons collectieve geheugen gegrift staat. Of is ze dat en al die Hoedemänner vergegeten?

Kamerleden, eist allen absolute controle en publicatie in de pers
Laat u niet afschepen met de doorzichtige smoes dat dan de staatsveiligheid in gevaar komt. Onzin, want dan is de flauwekul al lang voorbij. Het volk eist volledige opening van zaken. Basta. Ik heb een simpele oplossing. Schaf tegelijk met het abdicatiefeest ook de abdicatie zelf af. Vermeld in het laatste K.B. (koninklijk besluit) dat de regering op zeer korte termijn - 1 mei bijvoorbeeld - voorstellen zal indienen tot wijziging van de Grondwet waarbij een door het volk voor 6 jaar gekozen landsadvocaat de honneurs zal waarnemen, die zich tevoren door één familie waren toegeëigend. Het zal in het begin wat behelpen zijn maar voorlopig zullen er geen problemen meer zijn met die blauwbillen of hoe je dat volk ook wilt duiden.

Zullen we het dus nu proberen? Of doen we dat pas bij de volgende abdicatie? Hoe oud is die Amalia, dat arme kind eigenlijk? Het is mischien wel goed nu al vast aan haar en haar familie te zeggen dat zij nooit zal opvolgen. Dat zal ons dan een hoop ellende besparen. Het nu proclameren van de republiek is wellicht een fluitje van een cent. Het moet toch eens gebeuren. Met de familie Amsberg is voor geen rechter te eggen of te ploegen. Nu zitten wij met die door de grondwet van 1814 (!) aangewezen weledelgeleerde domoor en diens echtgenote, een dametje, op wie Nederland juist het minst zat te wachten. Het is, ook voor haar zelf, niet te hopen dat zij het er nog eens voor het zeggen krijgt.

Iedereen met zelfs een beetje verstand ziet dat de tijden snel en onherroepelijk veranderen
Je kunt je dan wel verzetten tegen de prikkels maar het is verstandiger om mee te gaan met de natuurnoodzakelijke ontwikkeling der geschiedenis. Ik ben daarom zo gelukkig met die twee moedige Kamerleden Bashir en Karabulut (beiden SP) die bij de 'inhuldiging' van' Willem de Laatste' niets willen zweren of beloven. Voorzitter De Graaf verkeert op een nog grotere witte voet bij Rutte en diens beschermelingen door eerst de 'weigeraars' niet tot de vergadering te willen toelaten. Dat zou pas echt trammelant gegeven hebben. Nu mogen ze wel binnenkomen, maar we hopen vurig met ons allen dat zij die dag een beetje verkouden zijn. Ik zelf zou die moedige mensen wel eens willen zien.

Inmiddels is het groepje van 2 politici die de eed of belofte niet willen afleggen behoorlijk uitgebreid, het zijn er nu in totaal 16, te weten:

Komen wel maar leggen de eed of belofte niet af:

PvdA
Ruud Koole (Eerste Kamer)
Adri Duivesteijn (Eerste Kamer)
Janny Vlietstra (Eerste Kamer)

Groen-Links
Tineke Strik (Eerste Kamer)
Margreet de Boer (Eerste Kamer)
Ruard Ganzevoort (Eerste Kamer)
Linda Voortman (Tweede Kamer)

Onafhankelijke Senaatsfractie
Kees de Lange

SP
Geert Reuten (Eerste Kamer)

Partij voor de Dieren:
Marianne Thieme
Esther Ouwehand
Niko Koffeman

Blijven weg van de ceremonie:

SP
Farshad Bashir (Tweede Kamer)
Manja Smits (Tweede Kamer)
Sadet Karabulut (Tweede Kamer)

PvdA
André Postema (Eerste Kamer)

We hebben er dus al 16. Zou het niet lukken om van die 16 er 25 (of meer) te maken? Zijn de lezers van deze site in staat om de twijfelaars onder de door hen gekozen volksvertegenwoordigers een klein porretje in de rug te geven?

25 republikeinen in de Tweede Kamer!
Zorreguieta zal er niet veel van begrijpen!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander