Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Wat Kunnen Wij Doen
Webredactie - 31 maart 2013

iets


Het heeft er alle schijn van dat diverse Nederlandse regeringen tot nu toe in constitutionele zaken alleen maar het oor te luisteren hebben gelegd bij twee dames, die staatsrechtelijk geen poot hebben om op te staan; ''de koning is onschendbaar; de minister is verantwoordelijk"
Maar die intussen achter de schermen ten eigen bate op het leven intrigeren en geïntrigeerd hebben, daarbij de zaken op zijn Ruttiaans volkomen op hun kop zettend: "de minister is onschendbaar, de koning is verantwoordelijk." Daarmee draaiden, zoals gezegd, de dames, geadviseerd door 's rijks hoogst betaalde ambtenaren, de regering, de parlementariërs en het volk een loer, zoals we die in onze hele parlementaire geschiedens nog nooit hebben meegemaakt.
De twee dames - de ene met de van haar bekende woede-uitbarstingen en de andere met haar even beruchte, op resultaat toegespitste lichamelijke kwaliteiten - kregen het voor elkaar dat de monarchie nog een tijdje mag doorsudderen, terwijl het "domme volk" intussen met brood en spelen (onder de directie van de 'democraat' Weijers) zou worden zoet gehouden en de ambtenaren van de geheime diensten ongestoord hun smerige werkzaamheden (meeluisteren, aftappen, straatsurveillance, beïnvloeding van de media, het Openbaar Ministerie en rechters) konden voortzetten. En dan zwijgen we over de almaar doorgaande bespottelijke loftuitingen door reclame, jounalistiek en ambtenarij aan het adres van degenen die zich met majesteit of hoogheid laten aanspreken, die als goden worden voorgesteld en die niets menselijks meer hebben. De terug-vermenselijking - 'het is immers doodgewoon volk - door republikeinse wetenschappers werd in het beste geval uitgelegd als grenzeloze jaloezie en in het slechtste als duivelse influisteringen.

Laten we echter wel wezen.
Het kan toch niet serieus bedoeld zijn om iemand die wereldwijd bekend staat als een 'kroonkurk met de diepgang van een surfplank, het brein van een gup en de intellectuele uitstraling van een krop sla" (Jeroen Brouwers bij vriend Hoedeman, Willem IV, p. 201), aan te bevelen als a.s. koning:

1. die nauwelijks een eigen brief foutloos kan schrijven of een door ambtenaren geschreven artikel kan voorlezen;
2. wiens 'wetenschappelijke' prestaties niet kunnen worden gepubliceerd wegens het ontbreken daarvan;
3. die als bestuurder een nul was, zoals blijkt uit diens beschamend leiderschap in de Machangulo-affaire (2007-2012);
4. die zijn gigantische rijkdom tot op vandaag alleen ten eigen bate heeft aangewend. Zijn maandelijkse uitkering gaat in zijn geheel linea recta naar zijn spaarrekening;
5. die ondanks zijn pet en pakken nooit enige persoonlijke moed aan de dag heeft gelegd. Integendeel: die zich meer thuis voelt bij de jetset dan bij arme mensen;
6. die geen enkele gêne heeft zich te identificeren met Bernhard en Zorreguieta;
7. die er niet voor terugdeinsde via o.a. de Volkskrant de publieke opinie te zijnen gunste te beïnvloeden;
8. die nimmer de door reclame en pers in zijn onderlijf gestoken pluimen als a.s. koning of als internationaal watermanager of bankdirecteur of weet ik veel, heeft laten verwijderen;
9. 'recht' heeft op de Nederlandse troon op grond van een document uit 1814 dat hem daarvoor zou hebben aangewezen.

Daar komt nog bij dat de kandidaat-verbeider door zijn huwelijk niet alleen zichzelf maar ook Nederland gekoppeld heeft aan een vrouw, die op haar gewone menselijke lichaamsdelen na slechts een gigantische massa snobisme, egoïsme, arrogantie en comedie-spelen te bieden heeft.
Ook hier hebben reclame, overheid en media weer de nodige deskundigheidsveren geïmplanteerd - sommigen zagen er zelfs iets bloeien maar dat bleek later een voor het raam staande stekelcactus te zijn - zodat zij door het leven kon gaan als financieel expert, adviseur van de secretaris-generaal van de VN, ziekenhuisexpert, onderwijsdeskundige, ministerieel expert voor allochtone vrouwen, loonbestedingsadviseur voor arme mensen, voorbeeldbezoekster van wekelijkse groentenmarkten, koopjesmodel bij halfjaarlijkse opruimingen maar vooral als een super-maatschappelijk werkster in gezinnen waar ouders wel eens een dag afwezig zijn en de kindjes op het dienstmeisje zijn aangewezen.
Die Maxima heeft het maar druk met haar adviezen. Ze komt gewoon niet toe aan haar 'echte 'prinsesselijke' en huiselijke verplichtingen. Het zou me niets verwonderen wanneer de kindjes met vieze luiers en snotneusjes rondliepen, zonder ouderlijke steun, dat de was weken bleef liggen en de ramen nauwelijks werden gezeemd. Ja, ja vieze boel daar bij die familie Amsberg op de hoek, waar vader en moeder nooit thuis zijn. Een voorbeeld voor ons allen ...

Dat stel moet het Nederlandse volk nu een x-aantal jaren tot voorbeeld gaan strekken
Wat zal er weer een zondvloed aan gehuichelde mooie woorden worden uitgestrooid! Ons antwoord zal dan op zijn goed Belgisch zijn: ''mens, kijk eerst naar je eigen''. Beter is het nu reeds te zeggen "we moeten u niet en we willen u niet. U bent bij dezen gewraakt."

Het republikeinse deel der natie dat geen enkel vertrouwen heeft in Rutte, Amsberg en iedereen die met deze lieden aanpapt, wil zo snel en zo radicaal mogelijk dat die aristocratische geldbende opduvelt. Iedereen ziet toch welk een gigantische kloof er gaapt tussen wat het Nederlandse volk denkt en wat die lui bezielt. Daar Pro Republica onder géén beding constitutionele problemen met geweld wenst op te lossen, zullen er andere wegen dienen te worden ingeslagen dan de inzet van leger, politie en vormen van institutionele intimidatie om die opmakers weg te krijgen.

Die strijd moet niet beginnen op de dag der verkiezingen of op de datum dat de troonsbestijging van een mejuffrouw Eulalia of hoe dat lieve kind ook moge heten, die van de ene op de andere dag - en dat is altijd eerder dan we nu denken - bekend laat maken haar vader volgens de Grondwet van 1814 te zullen opvolgen. Dan zou dat lieve leventje, dat we zo juist met een diepe zucht hebben afgesloten, weer opnieuw beginnen. Juist om dat te verhinderen, is het nu al de hoogste tijd maatregelen te nemen opdat de republikeinen van dán niet die gruwelijke ervaring van de nederlaag tegen zoveel inertie, domheid, conservatisme en kwaadsappigheid als wij anno 2013 hadden, opnieuw hebben te ondergaan.

Vanaf de dag dus dat domme Alex en jaloerse Maxima, die de dood aan het 'linkse rapalje' heeft gezworen, met allerlei onbegrijpelijke, peperdure en totaal overbodige anachronismen het volk willen laten zien dat 'ze er zijn', moet althans republikeins Nederland nu al in de startblokken staan om de jongelui een warme ontvangst te bereiden. Pro Republica kan het niet met zijn geweten overeen brengen met de armen over elkaar af te wachten tot Amsberg weer een blunder begaat. En die begaan ze! De gang der geschiedenis kan versneld worden. We willen de monarchie kwijt, en wel zo snel mogelijk.

Wij stellen voor:
1. de taal te zuiveren van onzedelijke, ondemocratische, vulgaire en aftandse woorden als koning, prins, majesteit, hoogheid middels doorstreping, plaatsing van vraagtekens of toevoegingen als 'ha, ha, ha';
2. ambtenaren, volksvertegenwoordigers, voorgangers in school, kerk of partij die deze vieze woorden toch gebruiken, ouderwets-Iers te boycotten;
3. om met name en in wijk- en kerkblaadjes te schrijven tegen het fenomeen majesteit;
4. op straat, in dorp en wijk, korte bijeenkomsten om tegen het verfoeide fenomeen te laten protesteren;
5. verspreiden van anti-monarchale plakzegels waar dat maar mogelijk is;
6. anti-Zorreguietaanse slogans ook onder brieven en emails te zetten;
7. op deze site melding te maken van de collegiale acties en hun successen;
8. we willen ook melding maken van onaanvaardbaar gedrag van autoriteiten inzake dit nieuwe experiment;
9. altijd te verkondigen: Pro Republica wil noch de monarchie noch de revolutie, we willen een levende en levendige democratie.

Laten Amsberg-Zorreguieta, de Ruttes en de Lubbersen, de Terpstra's en de Pechtolds, de Weijers en de Halsema's of hoe die collaborateurs ook mogen heten, heel goed beseffen dat ze met vuur spelen door nu met steun van het conservatieve establishment de volkswens negerend, het eigen zalig leventje nog een tijdje op te rekken en niet verder te denken dan tot aan de zondvloed. Après le plaisir vient la peine.

En dan zwijgen we nog over het geld dat ter gelegenheid van het feest der onnozelen in deze moeilijke tijden wordt uitgegeven aan volledig overbodige en zelfs krankzinnige uitgaven als kennismakingsbezoeken aan de provincies. We zullen proberen u via de site geïnformeerd te houden.

De toekomst is dichterbij dan we denken. Het feit dat de twee bovengenoemde dames - 'hoogst toevallig' ? allebei ook nog dochter van niet zulke geslaagde historische exemplaren - het laatste restant monarchie onder oorverdovend lawaai naar de gallemieze aan het helpen zijn, wijst er op dat de ontbinding van de monarchie al veel dichterbij is dan we denken. Het is in de medische wetenschap een normaal verschijnsel, dat naarmate de patiënt erger ziek wordt, de doktoren almaar zwaardere medicamenten voorschrijven, waardoor deze én de rond het ziekbed staande familie min of meer spontaan aanvoelen dat het einde nabij is. Toegepast op de stervende monarchie is het duidelijk dat sommige lieden zich in Den Haag en Wassenaar zorgen maken over dit einde hunner tijden. Zij weten uiteraard over de hoed en de rand, al doen ze alsof er niets aan de hand is, en alsof 'ons niets kan gebeuren'. Door vriend en vijand te imponeren denken ze dat de monarchie momenteel sterker is dan ooit. Ieder die wat van militaire geschiedenis weet, kent die bombasterij. Het is de taal van de verliezer. Op de mogelijke tegenwerping dat 'het ook anders kan aflopen', volgt de stereotype reactie dat je een verrader bent.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander