Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Tweede Kamerfractie GroenLinks pleegt kiezersbedrog
NRG/Republikeinen.nl - 27 maart 2013

iets

PERSBERICHT

Woensdag 27 maart 2013

In haar verkiezingsprogramma streeft GroenLinks naar een republiek.

Dit streven is met het oog op de aanstaande inhuldiging voorlopig in de ijskast gezet, zoals blijkt uit een brief van Bram van Ojik, voorzitter GroenLinks Tweede-Kamerfractie.

Nadere informatie leert dat de GroenLinks fractie haar kiezers even in de steek laat omdat de partij naast republikeins ook "realistisch" is. Dit realisme bestaat hieruit, dat er bij de GroenLinks fractie een grote waardering bestaat voor de Koninklijke familie. Met name de wijze waarop de familie zich inzet voor kwetsbare waarden zoals natuur, milieu en de minder bedeelden.

Volgens het NRG/republikeinen.nl is het de GroenLinks fractie ontschoten dat de koning in spe nog niet zo lang geleden de moord op 30.000 Argentijnen probeerde goed te praten en een protserig buitenhuis te midden van de Afrikaanse armoede als ontwikkelingshulp probeerde te slijten. Wat het milieu betreft weet de GroenLinksfractie blijkbaar niet dat het regeringstoestel regelmatig van Rotterdam naar Amsterdam op en neer vliegt omdat dit de majesteit 10 minuten reistijd bespaart op een autorit.

Ook is het de GroenLinks fractie ontgaan dat het regeringstoestel met enige regelmaat overgevlogen wordt naar Argentinië. Dit is nodig om de Koninklijke familie (inclusief Jorge Z.) van dienst te zijn op binnenlandse vluchten.

NRG/republikeinen.nl heeft op 3 maart jl. Kamerleden opgeroepen om op 30 april geen eed af te leggen aan een niet gekozen staatshoofd.

Vooralsnog verwacht het NRG dat de leden van de GroenLinks fractie op andere gedachten komen en zij aan deze oproep gevolg zullen geven.

Ondertussen hebben al acht Kamerleden (SP, PvdA en alle drie de fractieleden van de Partij van de Dieren) laten weten dat zij de eed niet zullen afleggen.

Einde berichtInformatie:
NRG/republikeinen.nl
Telefoon: 0715763642 (Anjo Clement, voorzitter) Mobiel: 06-38720709

Brief van Bram van Ojik:

Woensdag 20 maart 2013

Geachte mevrouw Vonk,

Op 30 april a.s. vindt de inhuldiging plaats van toekomstig koning Willem-Alexander. De inhuldiging vindt plaats in een verenigde plenaire vergadering van de Staten-Generaal in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Wij hebben afgesproken dat onze Eerste- en Tweede Kamerleden zelf afwegen of zij naar de inhuldiging gaan en of zij de eed of belofte willen afleggen. Alle negen parlementariërs hebben besloten naar de inhuldiging te gaan. Een aantal overweegt nog of ze de belofte zullen uitspreken.

De belofte spreekt over het handhaven van de onschendbaarheid van de koning en de rechten van het koningschap. Wat die rechten zijn is aan het parlement om te bepalen. Zo streeft GroenLinks naar de republiek als staatsvorm. Dat ideaal is niet op korte termijn te realiseren. Daarom zet GroenLinks voor nu in op een ceremonieel koningschap. Recent heeft GroenLinks bijvoorbeeld samen met D66 het initiatief genomen om het staatshoofd buiten de kabinetsformatie te houden. De eed of de belofte die tijdens de inhuldiging wordt afgelegd doet niets af aan dit soort initiatieven.

Met vriendelijke groet,

Bram van Ojik Voorzitter GroenLinks Tweede-Kamerfractie

 

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander