Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Majesteit
Turnhout, Sjanet van den Ark, 19 maart 2013

iets

'Majesteit' en 'Koninklijke hoogheid', van die woorden alleen al wordt een normaal mens doodziek
We kunnen zo veel actie voeren als we willen, resultaat hebben we pas wanneer het regering, parlement en pers duidelijk is geworden dat het hele volk niets meer met wat in de verste verte riekt naar de monarchie te maken wil hebben. Natuurlijk gaan we door met schrijven "tot we erbij neervallen", maar wellicht is het ook de moeite waard eens te denken aan een wat andere methode van actievoeren. Daarmee doel ik op het te pas en te onpas duidelijk maken aan genoemd 'hoog volk', dat wij, gewone mensen, lak hebben aan al die dwazen die zich zelf hebben gepromoveerd tot 'majesteit' en 'koninklijke hoogheid', alsof ze meer zijn dan iemand anders. Zij beseffen kennelijk niet dat, wanneer je jezelf als majesteit laat aandienen en aanspreken, je dan een medemens vernedert. De reden waarom ik aanhanger van het republikeinse denken ben geworden, is omdat het een hogere vorm van democratie is.

In het contemporaine Nederland is het absoluut moeder Amsberg-Lippe geweest die dat hoogmoedsdenken heeft ingevoerd. Als Leids studente eiste zij al van haar collegae met 'hoogheid' of op zijn minst met 'prinses' te worden aangesproken. Dat was niet alleen elitair en arrogant maar ook dom en contraproductief. Mefrouwtje is nog nooit zo gepest als in die jaren. Het 'Trixie' en 'jonge dame' en 'juffertje' waren niet van de lucht. Het bestuur van de universiteit probeerde te bemiddelen met een tussenvoorstel: madame zou met 'freule' worden aangesproken. Noch de hofpartij noch de 'normalen' waren echter van hun stuk te brengen. Er werd gesproken over Hoeken en Kabeljauwen! Trixie was in die dagen zeer inpopulair, om niet te zeggen gehaat. Later - in 1980 - bleek zij niets van haar verleden geleerd te hebben en schoffeerde ze haar gasten met haar hoogmoedswaanzin.

En nu publiceren hofhouding en diensten allemaal van die prachtige, ontroerende brieven aan die 'lieve majesteit'. Geloof er niets van: je wordt als immer beduveld waar je bij staat. Mevrouw is gewoon een echte Lippe, gewend om de waarheid naar haar zin en behoeften te verdraaien. Blij dat ze ophoepelt, of in de terminologie van de famile: dat ze oprot.

Madame heeft in haar familiekring meer gehoor gevonden dan daar buiten
Vooral de drie schoondochters hebben niet alleen haar opoe stroop om de mond gesmeerd, maar waren zelf o zo gelukkig met de verworven aanspreektitel. Vooral van Petra Laurentien Brinkhorst, ook wel Nicotientje genoemd, is bekend dat ze in woede uitbarst als iemand haar niet met prinses of koninklijke hoogheid aanspreekt. Dan is er weinig koninklijks of hoogs van haar over. Oud-topman Morris Tabaksblat weet daar alles van. Zullen we het eens, - als we de kans krijgen - proberen? Het braafste meisje van de klas was echter Mabel(tje)Los Wisse Smit, die, hoeveel medelijden we ook met haar hebben, een ogendienaar, een vleier zonder weerga is. Het verhaal gaat dat moeder en schoondochter zelfs aan de ontbijttafel elkaar zitten te bemajesteiten.

B: 'Wilt UKH zo goed zijn mij de koffie aan te reiken?'
M: 'Natuurlijk, majesteit. Zal ik UM tegelijk enige suiker in het kopje doen?'
Majesteit-1: 'Neen, dat behoeft niet heur, je bant al zo lief voor me.'

Dat gaat zo een hele tijd door. Mabeltje zal te harer tijd passend voor die kontlikkerij worden beloond. De derde Im Bunde - en tegelijk de gevaarlijkste - is natuurlijk Zorreguieta. Zij is niet zo slim als haar schoonmoeder maar wel even machts- en geldgeil. Het zou me niets verwonderen wanneer de monarchie, en wel binnen korte tijd al, over de arrogantie, het egoïsme en de domheid van deze door de reclame opgepookte 'oervrouw' die nu eindelijk haar zin heeft kunnen doordrijven, zal struikelen.

Collegae vragen me wel eens of ik soms de pest heb aan vorstenhuizen in het algemeen en aan het Nederlandse in het bijzonder. Mijn antwoord is simpel: ik heb aan niemand een hekel omat hij een bepaald beroep heeft. Ik heb alleen de schurft aan diegenen die een gewoon mens van vllees en bloed totaal ontmenselijken. Of dat nu door rechtse, conservatieve, commerciële of onnadenkende 'loyalisten' wordt gedaan dan wel door linkse, quasi-progressieve, vulgaire en even onnadenkende republikeinen wordt gedaan, is niet van belang. De eerste groep ontmenselijkt de slachtoffers door er hemelse personen van te maken en de tweede groep doet in feite hetzelfde door ze als duvels voor te stellen. Ik begrijp nooit waarom alleen de tweede groep - die der détracteurs' - wordt beschuldigd van geschiedvervalsing,terwijl de groep van de admirateurs, die talrijker, machtiger, smeriger en rijker zijn, de geschiedschrijving evenzeer besmeuren en verkrachten. Zij genieten ook nog de steun van veel journalisten, rechters en politici.

Over de praktijk van de nieuwe aanpak: een volgende keer.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander