Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Bestuursmededeling 2 (nieuwsbrief)
Bestuur Pro Republica - 19 maart 2013Leve de Republiek!
Johan de Witt - Akte van Seclusie (1654)

In de vorige mededeling kon u al wat lezen over de veranderingen in de website en de organisatieveranderingen.
Hier het vervolg.

Website
Het huidige systeem waarbinnen de website draait, is gecompliceerd. Dat is erg lastig voor het werven van nieuwe medewerkers, en legt dus een zware druk op de bestaande medewerkers. De nieuwe website zal dan ook bestaan uit een toegankelijker systeem voor plaatsing van de artikelen evenals voor het met verscheidene personen tegelijk modereren van de reacties. Het is denkbaar dat een geautomatiseerd systeem is in te zetten voor moderatie, zodat er voor de moderator minder werkdruk is (al zal een persoonlijke hand nooit geheel uit te sluiten zijn). Ook zijn er gemakkelijker toevoegingen voor specifieke acties te maken en is het uiterlijk van de website sneller en efficiënter aan te passen.

Organisatieverandering
De verandering van vereniging naar stichting brengt een aantal gevolgen met zich mee, zoals: een stichting kent geen leden, er is geen verplichte jaarlijkse ledenvergadering, er hoeft geen ledenadministratie te worden bijgehouden en er is geen sprake van een jaarlijkse contributie. Dat hoeft niet te betekenen dat er geen jaarlijkse bijeenkomst is. Die is zeker denkbaar en sluit aan bij onze doelstelling, namelijk het bieden van een virtueel dorpsplein waarop bezoekers en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen. Het sluit ook aan bij de noodzakelijke kleinschaligheid binnen onze organisatie.

Donaties
Zoals we al eerder schreven, heeft de rechtszaak het uiterste van onze financiële middelen gevergd. En als we de nagestreefde doelstellingen willen realiseren, kunnen we niet zonder geld. Dat zult u begrijpen. Zelfs een kleinschalige organisatie als Pro Republica heeft financiële ondersteuning nodig. Aangezien dit niet meer kan via een jaarlijkse verenigingscontributie zien wij dat graag in de vorm van donaties. U bent immers al aan een terugkerende contributie gewend. De stap naar een donatie is dan klein. De donatieknop zal binnenkort weer op de website aanwezig zijn.

Wij zijn bezig met een aanvraag voor de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zodra deze is toegewezen zal dit op de website worden vermeld. Uw donatie zal dan, onder voorwaarden, van de belasting aftrekbaar zijn. Zie voor meer informatie de website: http://www.anbi.nl

Steun ons aub
Ook al is dat in een tijd van recessie voor sommigen niet gemakkelijk. Elke bijdrage is welkom. Geef ons de mogelijkheid Pro Republica weer op te bouwen. Stel ons in staat onze plannen uit te voeren en weer een stem te krijgen in republikeins Nederland.
Uw donatie kunt u overmaken op: 7663800 t.n.v. STG WEBSITE PRO REPUBLICA of klik hier om te doneren via Paypal.

Met republikeinse groet,
Het bestuur Pro Republica

Wat weet, dat deertProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander