Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Konijnendag
Jacqueline Freeman, 14 maart 2013

vlag

Een niet aflatende stroom oranjepropaganda is ons netvlies gepasseerd
Variërend van jubelende en aanbiddende k(r)oningsliederen gemaakt door Dries Roelvink, Wolter Kroes, Frans Bauer, John Ewbank tot en met Bertje Doperwtje (wereldberoemd in Alkmaar en omstreken), Henk Schiffmacher die een kroningstattoo gaat ontwerpen (ik wil de eerste personen graag spreken die zo'n onuitwisbare herinnering aan deze ondemocratische machtsovername op zijn lijf laat planten).
Of Johan Vlemmix die op een bierfiets (!) verhalen over Beatrix zoekt voor in een boek. En iedereen kan zijn droom voor Nederland insturen waarna er een boek gemaakt zal worden en dit als cadeau wordt aangeboden aan het nieuwe staatshoofd. Waarbij ik er vrij zeker van ben dat alle dromen van een democratisch gekozen staatshoofd op de redactietafel zullen sneuvelen. Er worden k(r)oningsvlaggen ontworpen, veel bedrijven hebben een plotselinge website-makeover waarbij de kleur oranje tot gekmakende proporties is weergegeven uitgevoerd. D66 (toch van oudsher een partij die voor gekozen bestuurders was!) die een lindeboom wil laten planten tijdens de inhuldiging. En ga zo maar door. Noord-Korea is er niets bij.

Het is dan ook niet vreemd dat op dit ogenblik een "nieuwe" referendumwet door de Tweede Kamer vrijwel ongezien en geruisloos is goedgekeurd, waarin de resultaten als "raadgevend" kunnen worden beschouwd (en men deze dus gewoon naast zich neer kan leggen), waarin niet gestemd mag worden over lidmaatschap van de EU en waarbij we ook geen referendum mogen houden om de monarchie af te schaffen!

Dit betekent dat onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer zonder het draagvlak bij de bevolking te peilen onze rechten om mee te beslissen over onze toekomst verkwanseld hebben.
Zij hadden zich ten opzichte van deze wet kritisch dienen op te stellen omdat er zulke grote belangen voor de burger meewegen. In het oranjegewauwel is dat er vrij onzichtbaar bij de Tweede Kamer doorheen gesluisd. En tijdens de behandeling in de Eerste Kamer mag deze wet alleen ongewijzigd worden aangenomen of verworpen. De Eerste Kamer heeft namelijk geen recht tot amendement (wijziging) van de wetten. De kans het huidige referendumwetsvoorstel nog aan te passen is dus verkeken. Verwerpen zal de Eerste Kamer waarschijnlijk niet, want het is niet in hun belang zo'n beslissing over belangrijke onderwerpen bij de burger te leggen.

De "oude" referendumwet is reeds gesneuveld in 1999 tijdens de 'Nacht van Wiegel', welke destijds leidde tot een kabinetscrisis. Het bindend correctief referendum vond men te ver gaan; bij dit referendum kan de bevolking na het aanvaarden van de wet door de Eerste Kamer de wet alsnog terugdraaien. De kabinetscrisis werd vervolgens bezworen door een tijdelijke referendumwet aan te nemen, waarvan de termijn op 1 januari van dit jaar afliep.

Hoewel het een waarschijnlijk niets met het ander te maken heeft is het opmerkelijk dat in het jaar van de abdicatie deze wet er geruisloos door is gejast. De burger wordt – zonder enige ruchtbaarheid – het recht ontnomen ons o.a. uit te spreken over het voortbestaan van Nederland als constitutionele monarchie. Waar is men toch zo bang voor? Dat wij voorstanders voor de afschaffing van dat antieke en ondemocratische instituut de overhand krijgen?.

Ik hoop dan ook serieus dat ook het toenemende tegengeluid zichtbaarder en hoorbaarder wordt, en onze roep om een op democratische wijze gekozen staatshoofd (of een andere op democratische wijze tot stand gekomen staatsvorm) nog érgens in die oranjebrei wordt waargenomen. Dat wij met zijn allen het kritische geluid (kunnen en mogen blijven) laten horen dat Nederland ook nodig heeft, zonder dat daarvoor de criticasters in het gevang worden geworpen. Ludieke acties hebben vaak een langduriger effect dan alleen serieuze voorlichting of gezamelijke demonstraties.

Konijnendag
Er zijn voor- en tegenstanders van het publiceren van uitglijders, missers, verhalen van machtsmisbruik en anekdotes met betrekking tot het toekomstige staatshoofd. Er is iets voor te zeggen om de discussie zuiver en principieel te houden. Maar toch is beeldvorming een belangrijk element in de agitprop (dwingende, agressieve vorm van propaganda) van deze familie. Zij hebben een mega-PR-apparaat tot hun beschikking en de middelen en mankracht om alle media in te zetten, op alle manieren, en deze familie tot mysterieuze, sprookjesachtige proporties te verheffen. Enige demystificatie is dan ook wel op zijn plaats.

Daarom haal ik hier een, vrij bekende, anekdote uit het verleden aan. Namelijk die van Lodewijk Napoleon en zijn pogingen om Nederlands te spreken nadat hij door zijn broer Napoleon Bonaparte koning is gemaakt. Hij sprak zijn volk toe met de woorden "Ieck ben uwe konijn". (Over de schrijfwijze bestaan nogal wat meningsverschillen, maar zo moet het ongeveer geklonken hebben). Deze uitspraak heeft bij de burgerij nogal wat geamuseerde reacties teweeg gebracht.

En wij hebben toch een soort van symbool van onze gemeenschappelijke tegenstand nodig tegen die poppenkast die monarchie heet, en dit zou een duidelijk, liefst simpel symbool moeten zijn, iets dat op afstand al goed te zien is.

Vandaar ook dat ik ervoor pleit dat om na de troonswisseling (die er wat mij betreft – en zo denken velen – niet zou moeten komen, omdat ik zowel tegen erfopvolging als tegen het instituut monarchie ben) alle republikeinen in de toekomst niet meer zullen spreken van koningsdag, maar van konijnendag. En laten we met zijn allen een konijnenlied gaan bedenken. Konijnentattoos laten zetten. Konijnenvlaggen laten drukken (klik op de vlag bovenaan dit artikel om de grote versie te downloaden). U begrijpt het wel. Alles om die oranjepropaganda weer tot de juiste proporties terug te brengen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander