Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Column. 'Harken en herstraten voor de koningin'
Joop Zijlstra - 16 juli 2012

iets

'Harken en herstraten voor de koningin'
Zo luidt de vooraankondiging in de Leeuwarder Courant, editie 30 juni 2012, van het bezoek van de rijkste vrouw van Nederland. Zij komt naar de gemeenten Súdwest-Fryslân en Gasterlân-Sleat. Vrijdag 6 juli zal het wezen. Er wordt druk geschoffeld, geverfd en herstraat. Mooie foto's van de werkzaamheden in Balk, Woudsend, Koudum en Workum. 'Zoals het blijkbaar bij zo'n bezoek hoort zijn alle perkjes langs de route strak aangeharkt. Het groeizame weer deed het onkruid de afgelopen weken flink wortel schieten, maar daarvan zal Beatrix niets terugzien. Al het onkruid is verwijderd.'

Geen woord over de reden voor het bezoek
Het enige bericht over het bezoek zelf is dat Mevrouw B. Van Amsberg - von Lippe 's morgens om tien uur in Heeg arriveert, dat zij daar wandelt, naar Woudsend gaat, vandaar per salonboot naar Balk vaart.
De feestelijke afsluiting van het streekbezoek is aan het einde van de middag in Workum. Veel tekst over de inspanningen van de gemeenten om straten mooi te maken, maar geen woord over het waarom van het bezoek. Ook niet over de kosten, op ónze kosten, bijvoorbeeld die van de beveiliging. Weten wij wel waar het mevrouw om gaat bij het bezoek?

De rijke vrouw heeft aanhang nodig
Om de bevoorrechte positie voor zich en voor haar erfelijke troonopvolger te behouden wordt voortdurend campagne gevoerd. Landelijk zowel als plaatselijk. Een charmeoffensief om steun van de bevolking te behouden dan wel te verwerven in tijden van afnemende populariteit. Hier is het werven op plaatselijk niveau, onderdeel van een uitgekiend plan de campagne: 'leve de koningin'. Bij nationale werving horen landelijke items, zoals onlangs de opening van de tweede Maasvlakte door mevrouw Van Amsberg. (In de Volkskrant een spotprent: Beatrix met schoondochter en zoon in de weer met schepje en emmertje en een zandkasteel op haar nieuw gebiedje.)

Dank aan de Leeuwarder Courant
Wij danken de Leeuwarder Courant voor zijn waarschuwing en wij varen dus met onze 'Abarca' naar Zuidóóst Friesland. Wij genieten daar van het mooie eenvoudige land, gebied van oude aanhang van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), socialist en 'republikein avant la lettre'. Elk huis in dat gebied had oudtijds een portret van Domela boven de deur hangen: 'ús ferlosser'. Domela, oorspronkelijk dominee, trad uit de (behoudende) kerk in 1879, nam het op voor de armen, ook voor die in de veenkoloniën in Friesland en Groningen. Hij richtte de Sociaal Democratische Bond op en redigeerde het tijdschrift 'Recht voor Allen'. Vanwege een artikel in dat blad over verzet tegen de koning moest hij zelfs om het vergrijp van 'majesteitsschennis' voor een jaar het gevang in (als 'boef' en voorganger van Erwin Lensink).

Rijkdom versus armoe
In 1888 komt Domela als eenling, als eerste socialist, in de Tweede Kamer. (Er was er maar één die hem bij zijn intrede een hand gaf!) Hij besteedde later heel zijn tijd en al zijn geld aan publicistisch werk ten behoeve van recht voor allen. Bij de uitvaart van Domela Nieuwenhuis na zijn dood in 1919 kwamen tienduizenden uit heel het land hem de laatste eer bewijzen.
Let op de tegenstelling. Hier in Zuidoost Friesland komt deze geïnspireerde man op het einde van zijn leven, straatarm vanwege zijn idealisme. Daar in die andere hoek van Friesland die berekenende steenrijke vrouw, die voor behoud van haar positie en die van zoon en schoondochter volgens plan bezoeken aflegt op onze kosten.

iets

In Heerenveen is Museum Domela Nieuwenhuis gevestigd. Bijgaand foto toont dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis in de streek nog altijd wordt geëerd. De foto is genomen bij een oud gemaal aan de Hooivaartsweg 14 in Gersleat, in eigendom bij Thom Mercuur, man van de streek *1940, betrokkene bij kunst en musea, ereburger van Heerenveen.

P.S.

Bericht in Trouw (16/5 '12) onder 'Personalia' (blz. 2):
"Marcel Kalisvaart heeft de wereldtitel illusionisme gewonnen tijdens de wereldkampioenschappen goochelen in het Engelse Blackpool. De Nederlander, bekend onder zijn artiestennaam Prince of Illusion, bracht een show van tien minuten met als thema nachtmerries. Hij deed onder meer een spectaculaire bed-act. Ook wist hij het publiek en de jury te verbazen door plotseling op 'onmogelijke' wijze op een andere plek op het toneel op te duiken."

Mevr. B. van Amsberg is buiten mededinging de echte wereldkampioen. Haar act duurt geen tien minuten, maar al vijf en zeventig jaar. Voortdurend verbaast ze jan en alleman met trucs. Zij duikt overal op het wereldtoneel op tot verbazing van sommigen en tot bewondering van te veel anderen. Haar revenuen als illusionist bedragen € 5,1 miljoen per jaar (belastingvrij), de vergoeding voor kosten van personeel en requisieten niet meegerekend.

Marcel Kalisvaart is bij haar vergeleken een kleine jongen.

Joop Zijlstra,
Kastanjelaan 9,
6955 AM Ellecom
0313 - 419 213 of (indien nodig) 06 - 151 04 161
zijlstravangool@gmail.com

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander