Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Aan alle leden - collectief en individueel - van het Republikeins Genootschap (1996)
Bestuur Pro Republica, 23 juni 2012

iets

Aan alle leden - collectief en individueel - van het Republikeins GenootschapDames en Heren,

Hoewel het Republikeins Genootschap en Pro Republica zich beiden republikein noemen, gaapt er tussen u en ons een feitelijke afgrond. In uw Beginselverklaring staat dat 'de deelnemers van het Genootschap individueel of collectief de discussie over de Nederlanse staatsvorm bevorderen, totdat de volksgunst voor het erfelijk koningschap voldoende zal zijn afgenomen om de republiek op vreedzame wijze te herstellen'. Dat duurt te lang.

Pro Republica wil op niet lange termijn de overgang naar een republiek realiseren eveneens onder de voorwaarde dat de Frans-revolutionaire toestanden van 1789, waarvan de geschiedenis weet heeft, worden vermeden. De geaardheid van onze bestuurders staat borg voor deze waarheid. Dat wij u via onze site benaderen - wij zien geen andere mogelijkheid - heeft te maken met twee factoren:

De eerste is dat wij zowel mondeling als geschreven steeds meer de genoemde kritiek vernemen op de verdeeldheid van het Nederlandse republikanisme, waardoor het ook door u gewenste 'herstel van de republiek' op niet onaanzienlijke wijze wordt vertraagd;

de tweede is dat er door ons intensief gestudeerd wordt op de mogelijkheid meer schot te krijgen in het 'afnemen der volksgunst voor het erfelijk koningschap'. Hoewel wij uiteraard niet de details kunnen bekend maken - wij vrezen de tegenwerking van de zijde van de AIVD en de RVD - bedoelt ons plan niet zozeer de monarchie zelf onmiddellijk al ter discussie te stellen - geheel dus in de lijn van uw Beginselverklaring - als wel de kwaliteit van de grondwettelijke erfopvolger aan de orde te stellen.
Hoezeer de heer Amsberg jr. ook in de loop der jaren - evenals zijn echtgenote - van reactionaire en belanghebbende zijde de hemel zijn ingeprezen en opgetuigd met hem en haar vreemde politieke en wetenschappelijke kwaliteiten, weet ieder terzake ingevoerd burger dat man en vrouw niet meer dan kneuzen zijn, wier interesses heel ergens anders liggen dan bij een democratische staatsvorm.

Alleen het laatste schandaal al - rond Machangulo - heeft diepe wonden geslagen in het vertrouwen van het Nederlandse volk, dat nu minder dan ooit behoefte heeft aan een omhoog geprate non-valeur, die profiteert van anderer niet -politieke charmes.
Pro Republica overweegt na de verkiezingen van 12 september het parlement te verzoeken de heer Amsberg te wraken wegens onbekwaamheid, wat evenzeer een politiek novum is als de andere nieuwigheden die tijdens het kabinet-Rutte zijn doorgevoerd. Het staatsrecht is immers een levende zaak.

Dames en Heren van het bevriende Republikeins Genootschap, Helpt ons individueel en collectief om geleidelijk aan de staatsvorm aan te passen aan de moderne tijd. Nu heeft u de gelegenheid door adhesie te betuigen aan ons voornemen uw republikanisme te tonen. De positie van mevrouw Amsberg wordt niet bedreigd. Zij wordt niet afgezet, alleen zal haar opvolger niet haar oudste zoon zijn. Een schoner schikking is niet mogelijk. Het Compromis der Edelen van 1566 verbleekt erbij.

Namens het bestuur van Pro Republica en de Sodalitas Amicarum Veritatis ac Libertatis Politicae

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander