Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Stamboek-argumenten tegen de heer W. Amsberg als vanzelfsprekend opvolger van moeders
Laura Belgica, 2 juni 2012

iets

Troelstra meende destijds dat alleen stamboekvee naar erfelijke verworvenheden moest worden beoordeeld. Waarom echter, zo vragen wij ons af, alleen stieren, hengsten en varkens? Er is juist alles voor te zeggen dat aan de andere kant van de biologisch-sociale ladder ook delen van menselijk (voor)geslacht op hun kwaliteiten onderzocht worden, zeker als het gaat om functies waar een overdadige hoeveelheid aanzien en - ook al ontkennen ze dat altijd - onbehoorlijk grote macht mee gemoeid is en vooral ronduit onbeschaafde massa's geld.

Houden we de laatste voorouderlijke generaties van de Nederlandse dynasten - bij de buitenlandse klieken was en is het trouwens geen haar beter - onder de loupe, zo zien we drie mannen die noch door hun karakter noch door hun bestuurlijke kwaliteiten noch door hun intellectuele prestaties ooit in aanmerking gekomen zouden zijn voor de baan die hun 'rechtens' - en mede door buitenlandse beïnvloeding - in de schoot was geworpen. Aan het eind van de 19e eeuw kwam door een combinatie van een trouwpartij en grondwettelijke kletskoekerij een Duitse vrouw hier een tijdlang zonder enige kennis van zaken de regenteske lakens uitdelen. Het was één aanschakeling van - allemaal goed-geprate mislukkingen.
Daarna werd haar dochter, een verdwaasde miltariste met de mallotigste voorstellingen over God, zich zelf en haar functie, laf en leugenachtig, in de hoogste mate arrogant, onsympathiek en ploertig - gewoon dus een 'rot wijf' - een halve eeuw 'koningin', voor wie het volk geacht werd gehoorzaamheid, bewondering en liefde op te brengen. Door de uitgebroken oorlog werd zij in plaats van tijdig gewraakt, zelfs een oorlogsheldin, de Willem van Oranje van de Tweede Wereldoorlog, bejubeld en omhoog gelogen door Lou en zijn 'socialistische' kornuiten.

De zielepoot Juliana die toen voor de opvolging 'bestemd' was, was goed gestoord en tot overmaat van ramp ook nog getrouwd met een smeerlap, die op haar geld en de Nederlandse uniformenkast uit was. Ondanks alle mooi-praterij door de oranje-fantasten was deze oerdomme vrouw een politieke en menselijke tragedie die haar zelf en Nederland bespaard had moeten blijven. Uit het huwelijk van die twee mislukkelingen werd in 1938 een dochter geboren die vooral de slechtste eigenschappen van haar opoe én van de familie Lippe geërfd had en dus ook nooit had mogen opvolgen. Omdat de haar omringende ministers - plus royalistes que la reine - die de grondwet intepreteerden als zou de onschendbaarheid er niet zijn om door de aanwezigheid en de controle van een verantwoordelijk minister koninklijke machtsmisbruik te voorkomen, werd integendeel 'de wijze koning' juist in staat gesteld de verderfelijke door de minister uitgeoefende volksinvloed te blokkeren.
Zo kon en kan het nog steeds gebeuren dat tot op de dag van vandaag al die monarchie-aanbidders iedere tegenstrever proberen de mond te snoeren met het verhaal ''dat de majesteit het zo goed doet'. Hoe hebben we het nu? Alles wordt nota bene achter het 'geheim van Huis in het Bosch' of van 'Den Haag' verstopt. Hoe kunnen wij dan iemand beoordelen van wie we niets weten? We mógen zelfs niets weten! Er bestaat dan ook geen enkel wetenschappelijk-rationeel bezwaar om tegenover dat monarchistische geblaat onze stelling te verdedigen dat 'ze het juist zo verschrikkelijk slecht doet'. En we denken zelfs dat we daarmee meer het gelijk aan onze zijde hebben hebben dan de tegenpartij.
Er zijn nl. niet allleen dagboeken en memoires van politici en hoge ambtenaren en krantenberichten van 'hinderlijke' journalisten maar ook voorvallen die niet 'gestructureerd' gebeuren, zoals de befaamde damschreeuw, die het volk plots de weergaloze moed van de gehele familie Amsberg in tijd van 'gevaar' liet zien. Nooit heeft dat verwaande, eigenwijze en binnenskamers er op los meppende mens ( jaarlijjke uitkering 5.188.000 E) - dat eist met 'majesteit - je lacht je een kriek - wegens haar hoogheid en goddelijke afkomst (Lippe!!) te worden aangesproken, zich verontschuldigd voor het wangedrag van pappie of voor haar eigen maatschappelijke misdragingen.

Volgens die geheel verouderde grondwet heeft haar oudste zoon (jaarlijkse uitkering 1.398.000 E) 'recht' haar op te volgen. Wat 'recht'? Is het niet meer dan normaal dat het volk van Nederland zelf daarover beslist, grondwet of geen grondwet? Moeders Amsberg beweert dan wel wel dat ze haar zoon 'opgeleid' heeft voor het koningschap, maar is deze zelf ook bereid om bv. in de Tweede Kamer een openbaar toelatingsexamen af te leggen, waarvan de vragen zijn opgesteld door een brede commissie van geleerden, die het volk ook weer publiekelijk zulllen adviseren om deze man al dan niet te wraken? Bij dat examen zal tevens zijn echtgenote Maxima 'Leila' Zorreguieta (jaarlijkse uitkering 1.076.000 E) - dochter van een oorlogsmisdadiger - het houdt niet op - ondervraagd moeten worden over haar democratische opvoeding, haar staatkundig-politieke studie, haar vroegere en momentele ambities, de spanning tussen haar luxe en lichtzinnig uitgavengedrag en de nood en armoede van velen in de Nederlandse samenleving.
Haar dure jetsetvriendjes en -vriendinnetjes, de trieste opvoeding van jaar dochtertjes, die dag en nacht moeders elders weten, haar medeplichtigheid aan de koop van Machangulo en de infame propaganda daarbij. Haar dwaze ideeën over privé, terwijl ze van jongs af vooral geïnteresseerd is geweest in zo groot mogelijk publiciteit, die zich in haar 'Nederlandse tijd' vooral bezig hield met haar eigen lichaam - onder gelijktijdige verwaarlozing van de veel belangrijker intellectuele ontwikkeling - en die tegenover journalisten herhaalde malen haar ongenoegen uitte over 'links anti-monarchalisme', wat niet alleen ronduit onfatsoenlijk was maar ook onjuist en ondiplomatiek.

Tot slot moet concreet en regelrecht de vraag gesteld worden of Zorreguieta zelf al dan niet gelukkig is met die overweldigende masculiene belangstelling voor haar lichaam die hoe dan ook als belangrijkste factor worden genoemd voor de monarchale voorsprong in de prognoses over de toekomst van het Nederlands staatsbestuur. Niet de borsten, billen en dijen van deze 'oervouw' dienen bij het probleem der wraking ter discussie te staan maar haar intellectuele en bestuurlijke capaciteiten. Nederland verdient dat. Daar komt nog het zich nu al opdoemende probleem bij, dat, wanneer wij niet nu het probleem van de opvolging definitief oplossen - het officiële begin ervan is de bedoelde wrakingsactie - over nog geen tien jaar weer met een identieke kwestie zullen worden geconfronteerd en wel met Eulalia - of hoe heet die hoogheid precies ? - voor wie dezelfde stamboomperikelen gelden waarbij dan de dommigheid van vader en de hele Zorreguietaanse ondemocratische erfenis nog extra als loden kogels om haar lieftallig halsje hangen. Bespaar haar en bespaar Nederland rond het jaar 2025 de ellende die wij nu mee maken mede omdat onze voorouders te verkrampt, te slap, te laf of te dom waren om de snel aangebrande oranjes recht in de ogen te zien.

Sluit U dus aan bij de drievoudige anti-M-actie van Pro Republica tegen Willem Amsberg - miljardair (van ons geld!), mislukkeling en Machangulo. Zorgt U allen met ons er voor dat er bij de verkiezingen voldoende Kamerleden zijn om Amsberg niet vanzefsprekend als moeders oudste zoon in haar belachelijk overbetaalde baan op te volgen.
Nederland heeft behoefte aan een president(e), die intelligent, eenvoudig en sociaal-bewogen is, een salaris onder de Balkenende-norm niet meer dan normaal vindt en zelfs niet de behoefte heeft om in Machangulo of elders luxueuze vakantiehuizen te bouwen, die ook geen privé's kent behalve dan de beslotenheid van het eigen huis. Als helaas zou blijken dat we ons in hem/haar vergist hebben, zo sturen we deze gewoon weg,

Een democratische republiek heeft meer voordelen dan we denken.

Steunt dus ruimhartig onze wrakingsactie. Er moeten veel biljetten worden gedrukt, verstuurd en aangeplakt, Wie helpt ? Kan elke gemeente een eigen actie-comité uit de grond stampen?

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander