Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Octaaf van Bevrijdingsdag
Drs J.A. Zijlstra / webredactie, 19 mei 2012

iets

Alweer meer dan 600! dagen zit Erwin Lensink IN VOORARREST voor het gooien van een waxinelichthouder tegen de gepantserde gouden koets en vooral voor het hebben van een mening, door de gerechterlijke macht 'waanstoornis' genoemd.
De inzittenden schijnen het niet eens gemerkt te hebben!
Daarom doet Pro Republica hierbij wederom een oproep aan alle politieke partijen om aan deze schandelijke situatie een einde te maken!
Onderstaand briefwisseling van een website-bezoeker, gericht aan de al meer dan 600 dagen vastzittende Erwin Lensink, de WaxineLichtHouderGooier, acht onze redactie wederom van groot belang voor alle republikeinse en niet-republikeinse landgenoten dat wij hem graag hier publiceren.

 

Aan de weledele heer E. Lensink
Registratienummer 2022645 26 mei 2012,
P.I. Grave (Bc-oost-cel 1), locatie Oosterhoek,
Muntlaan 1, 5361 ME Grave
postadres Postbus 250, 5360 AG Grave


Beste Erwin Lensink,

Het zal er dan van komen, van een bezoek aan jou. Laten we afspreken dat ik om vijf voor negen in de voormiddag voor de poort sta op dinsdag 12 juni. Mijn geboortedatum, die jij denkt nodig te hebben, is 8 januari 1933. Ik ben dus al bijna zeventig! Maar nog lang niet der dagen zat. (Ik word trouwens 135. Hoe ik dat weet? Ik zit in een controlegroep van een onderzoek 'hoe oud kan een mens wetenschappelijk worden'. Keisterke mensen zitten er in die controlegroep (tevens stimuleringsgroep). Dus maak de borst maar nat.
Beetje jammer is wel dat, zoals het er naar uitziet, Ruud de Vries niet mee kan komen. Het is gewoon te ver voor hem zo op de vroege morgen.
Ik kan dat billijken. (Ik heb nog een potje op het vuur. In dat geval komt hij net als ik de avond tevoren naar Noord Brabant Noord Oost. Dat hoor je nog.) Wat Ruud en zijn tijd betreft: hij moet ook nog zijn brood verdienen. Het huis van de Republiek heeft geen gesubsidieerd kabinet. Het ligt bij mij iets anders dan bij Ruud. Ik werk me voor niets het apezuur, richting merkwaardige, krankzinnige ? idealen. Dat doe jij ook, aan je te merken. Daarover praten die dag, dat uur.

Jouw brief aan mij typ ik over. Dan hebben we een leidraad voor ons gesprek.

'Grave, 18 mei 2012

Beste Joop Zijlstra,

Ten eerste als u en de heer De Vries op bezoek willen komen, heb ik gewoonweg jullie beide geboortedata nodig om op de bezoekerslijst te zetten, dus als jullie al niet aan dat protocol van de P.I. Grave willen voldoen, dan wordt een bezoek welhaast onmogelijk (gemaakt)!!!
Ten tweede ben ik niet een hulpbehoevende 'zwakkeling', maar probeer ik natuurlijk bepaalde persoonlijke en politieke doelen onder de aandacht te brengen en te realiseren, vandaar een heel simpel verzoek (opdracht) van mij aan u, die volgens mij al met een simpel e-mailtje te realiseren is. Het is zeer belangrijk mijns inziens, omdat Griekenland en Spanje als
eerste dominostenen, nu al aan het wankelen zijn in minder dan een half jaartje is de LTRO1- en LTRO2-maatregelen van de Europese Centrale Bank (van € 1000 miljard tegen 0% voor 3 jaar) dus al uitgewerkt en mijn inziens is de enige oplossing het nationaliseren (zie beleid Mitterand in Frankrijk 1981) als eerste van alle grotere Europese kapitalistische banken met een balans groter dan € 100 miljard, die op dit moment gerund worden als een coöperatieve bank (bv. Rabobank) of Sparkassen/Landesbank.

Ik volg een soortgelijke agenda
als bijvoorbeeld de organisatie Pro Republica, alleen is die van mij iets uitgebreider, denk ik, dan die agenda: De Staten-Generaal, de Geuzen, Hugo de Groot, Johan van Oldenbarneveldt en Willem van Oranje-Nassau zijn wat mij betreft zo ongeveer 1 op 1 te vertalen naar mijn agenda/doelen en dientengevolge ben ik tegen alle doelen/agenda's van dictators als bv. Filips II, Caesar(s) en 'Koning' Willem I. Aangezien ik de websites
Pro Republica en Herstel de Republiek
heb bestudeerd en uitgebreid gelezen ben ik zeer geïnteresseerd in contact en samenwerking met deze personen c.q. organisaties om mijn persoonlijke doelen te proberen te bereiken, mede in verband met algemeen, maar ook eigen belangen. Verder ben ik een liefhebber van oud-Germaans recht, dus voor accusatoir procesrecht, allemanslaw en jury-rechtspraak en niet van inquisitie-praktijken, zoals bijvoorbeeld nu in Oekraïne, Noord-Korea, China, Rusland, Indonesië, maar zeker ook in mijn eigen strafrechtzaken in Nederland met allerlei vreemde dubieuze praktijken en heel veel rechterlijke dwalingen.

Al deze fouten
in de Nederlandse ondemocratische onrechtstaat zijn zo ongeveer allemaal terug te voeren op het beleid van DICTATOR Koning WILLEM I c.s., die vooral geïnteresseerd was in zijn eigen belangen en daarvan ben ik nu o.a. de dupe door b.v. oneerlijke strafprocesvoeringen en andere wanpraktijken. Ik heb dus wel degelijk plannen en ideeën en mijn doel was dus niet met alle respect voor u om een protestactie uit te voeren (21-9-2010). om zodoende een gesprek en bezoek te realiseren voor Joop Zijlstra. Verder kan ik natuurlijk wel iedereen maar zo op bezoek laten komen, maar mijns inziens moet dat ook een beetje nut hebben.
Vooral bezoek van en contact met de heer De Vries en andere bestuursleden van pro Republica heeft voor mijn positie en doelen, als ook voor Pro Republica zeer veel zin en ik ben graag bereid om met een ieder samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, mits dit potentieel leidt tot het realiseren mogelijk van concrete doelstellingen, vandaar dat ik u en de heer DE Vries graag een keer spreek z.s.m., maar vooral bij wildvreemde personen en organisaties ook verdacht ben op dubbele agenda's, zoals wellicht bij uw persoon. Jullie kunnen mij bezoeken elke dinsdagmorgen van 9.00 t/m/ 10.00 uur.

-- enkele zakelijke mededelingen --.

Wees aub wel verdacht op afluister en andere STASI-praktijken.

Verder heb ik ter info
Voor jullie rechtzaken op 16 juli 2012 om 11.00 uur in de rechtbank in Zutphen en een hoger beroep (PRO FORMA) op woensdag 20 juni 2012 om 13.30 uur in het gerechtshof Den Haag en mijn vorige brief had dus niets met uit de hoogte te doen te manken en van een ieder (dus ook u) verwacht ik hetzelfde. Als ik graag gezellig met iemand zou willen praten zat ik namelijk nu wel in een gezellige kroeg en niet in een gevangens. Bij voorbaat dank voor de interesse en wellicht tot snel in juni. Erwin Lensink.'

Tot zover diens brief.

Beste Erwin Lensink,

Wat mij betreft houden we het bovenstaande aan als stof voor ons gesprek. We praten ook over hoe je vrij te krijgen. Verder ligt er niets op de bodem novh daaronder. Ik stuur je bij deze ook de tekst van een column die ik toezond aan de heer Ruud de Vries voor de P.R.-website. Het slot van die column is:
'We komen dus nog een keer bij Amnesty National, dit keer niet met een bedelnap maar met onze concrete vraag: help! Ik moet de eerste nog tegenkomen die de detentie van Lensink niet schandalig vindt. Het volk hoeft niet te spreken, dat moeten rechters doen. Als hij geweld afzweert krijg ik hem vrij. Dát geloof ik, stellig.' Dat 'hij' ben jij dus.

Hartelijke groet. Tot dinsdag 12 juni, 's morgens om 9 uur.

Joop Zijlstra,
Kastanjelaan 9,
6955 AM Ellecom,
0313-319 213
zijlstravangool@gmail.com

 

Voelt u ook de behoefte Erwin Lensink te steunen dan kunt een kaartje of brief sturen naar onderstaand adres:

Erwin Lensink
Reg.nr. 2022645
PI Grave, (Bc-oost-cel 1) locatie Oosterhoek,
Postadres: Muntlaan 1, 5361 ME Grave
Postbus 250, 5360 AG Grave


Oosterhoek bestaat uit een gesloten gevangenis en een huis van bewaring, met een totale capaciteit van 373 gedetineerden. Daarnaast verblijven er tbs-patienten van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel.

Ook Pro Republica wil Erwin een hart onder de riem steken en wij roepen dan ook iedereen op om Erwin een kaart of brief te sturen. Let op: hou rekening met het feit dat alle post die naar een P.I. wordt verzonden, door de autoriteiten gelezen wordt.


Wilt u meer weten over de Erwin Lensink zaak? Lees de eerder geplaatste artikelen:

600 DAGEN! De Waxinelichthoudergooier Q&A 600 DAGEN!

Steun Erwin Lensink!

Brief aan Erwin Lensink 2

Brief aan Erwin Lensink 1

Waarde heer Lensink

500 dagen!

Update Erwin Lensink

Steunoproep aan Mr. R. Jespers, mensenrechten-advocaat

"Oplichters, dieven, nazi's, fascisten, verraders", artikel door Hans Vogel

Update Uitspraak Erwin Lensink, Hans Vogel op Argusoogradio en commotie rondom de gouden koets

Update Erwin Lensink en prinsjesdag

Pro Forma toneelstuk Erwin Lensink 5 augustus 2011

Symbolische daad

Update Erwin Lensink: pro forma rechtzitting 23 mei in Den Haag

Hoe te vechten tegen een realiteit die de realiteit niet aanvaardt?

Officiële klacht tegen psychiater Dhr. J.F.M. de Man en psycholoog Dhr. F.G. Schilder

Schending van het Internationaal Recht.

Mededeling van het bestuur ERWIN LENSINK, NUMMER 2022645

Scheldpartijen als reflecties van eigen frustraties.

Dat was het, Mijnheer Lensink!

Mededeling van het bestuur

Het Showproces tegen Erwin Lensink

Endlösung op zijn Nederlands

De waan der lakeien

Aanklacht

Human Rights Watch

Amnesty

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander