Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Makkers, haast U zich ten strijde
Webredactie, 29 april 2012

iets

 

In twee voorgaande publicaties - 'Er nog harder tegen aan' (27.4) en 'Hoe krijgen we de Amsbergers snel het land uit?' (29.4) riep de website van Pro Republica hartstochtelijk het volk van Nederland op om bij de te verwachten felle politieke verkiezingsstrijd van dit najaar niet alleen maar zijn stem uit te gaan brengen maar vooral om vanaf heden reeds uit alle macht ervoor te zorgen dat in de eigen partij mensen worden gekandideerd die het republikeinse standpunt unverfroren zullen verkondigen, die lak en larie hebben aan het 'majesteitsgedoe' jegens de Amsbergers en hun al dan niet 'stille collaborateurs', die als betaalde of onbetaalde lakeien even gevaarlijk zijn voor onze democratie als hun - uit de schatkist betaalde - broodheren, terwijl we tevens een constante strijd willen voeren tegen dezer inkomsten, belasting-immuniteit, arrogantie en huichelarij. Voor alle duidelijkheid: Pro Republica is en blijft een uiterst correcte en vredelievende organisatie, wars van revolutie en ander geweld maar zal de pen waarover wij wèl beschikken onbarmhartig en zonder aanzien des persoons hanteren.

We geloven niet in een softe aanpak met gewatteerde handschoenen en beleefde vraagjes of de dames en heren zelf ook niet vinden dat het de hoogste tijd wordt hun krachtens de meest antieke wetten verworven macht en rijkdommen zo snel mogelijk terug te geven aan het soevereine volk. Onze redactie kreeg een convocatie onder ogen voor een vergadering van collegae-republikeinen, die een 'dynamische democratie' voorstaan zonder dat het zondige woord republiek gebruikt werd en zonder dat duidelijk werd wat van de burgers verwacht werd om de Amsberg-kliek kwijt te raken. Verder zullen de dames en heren wel een glas gedronken hebben en elkaar welterusten hebben gewenst.

Of neem het aloude republikeins genootschap dat al sinds de vorige eeuw aan het afwachten is 'tot de volksgunst voor het erfelijk koningschap voldoende zal zijn afgenomen om de republiek op vredelievende wijze te herstellen'. Dit genootschap zou een 'signaal zijn dat op den duur tot bezinning zal leiden'. Wanneer zelfs moderne niet-republikeinen zich een kriek lachen om deze wartaal, hoe moeten de Amsbergers zich dan niet op de schouders en dijen slaan en bijkans stikken van het lachen. Neen, zo is hun conclusie: van die 'moderne republikeinen' heb je niets te vrezen. Daarnaar hoef je zelfs geen aspirant-padvinder naar toe te sturen. Als de republiek komt, heeft het vaderland dat niet te danken aan de slaapzakken die de tegenwoordige republikeinse gelederen bevolken.

Het is daarom dat Pro Republica mede met het oog op de verkiezingen van 2012 de twee genoemde harde waarschuwingen de deur liet uitgaan: Republikeinen, als je echt van die Amsbergers verlost wil worden, moet je er iets voor doen en wel op zo kort mogelijke termijn.We moeten in de eerste plaats voorkomen dat de oude klieken weer bij elkaar aanschuiven om voor vier jaar de bestuurders van het land aan te wijzen. Dat zijn dus de oude partijleiders die al jaren achter elkaar uitsluitend oog hebben voor hun achterbannen en voor degenen die zij daartoe rekenen.

Men zegt dat er bij die gesprekken slechts één persoon aan tafel zit, die geen partijbelangen behartigt. Dat is mevrouw Amsberg. Zij verdedigt geen partijbelangen. Mevrouw heeft hogere idealen en belangen. Zij heeft maar één ding voor ogen: het voor eeuwig voortbestaan van haar kliek met alle materiële voordelen van dien. Zij is dus de ergste partij-egoïste van het hele zootje. En ze denkt dat ze ook nog het grootste gelijk van de varkensmarkt heeft, omdat zij en haar familie - o.a. dus Zorreguieta - door God aangestelde superieure wezens zijn; dat een behandeling van hen als normale mensen zondig is tegen Gods raadsbesluiten, dat er nooit een republiek mag komen en dat de belangen der monarchie op alle terreinen - persoonlijke en politieke macht van het staatshoofd, financieel, (grond)wettelijk en moreel - onaantastbaar zijn. Zit mevrouw met deze onzinnigheden in haar hoofd aan de onderhandelingstafel, de anderen sidderen van angst om mevrouw te mishagen en geven dus haar in alles haar zin. Die flauwekul staat ons dus weer in de herfst te wachten, tenzij het volk van Nederland vanaf dit moment besluit dat het anders moet.

Hoe? Het Nederlandse volk neme hetzij het initatief tot oprichting van een eigen republikeinse partij, hetzij tot het kandideren van moedige en oprechte republikeinen op een verkiesbare (vierde?) plaats op de lijst, terwijl bij de verkiezingen de kiezers via elle mogelijke middelen worden opgeroepen de republikeinse kandidaten te pushen.

Van die kandidaten zal geëist worden dat zij:

  1. ongeacht de partijstandpunten immer en altijd het republikanisme onverbloemd zullen verkondigen;
  2. samen zullen werken met gezindtegenoten van partijen;
  3. op voorhand beloven de Ambergers nimmer met majesteit of hoogheid aan te spreken;
  4. zoveel mogelijk gebruik zullen maken van de rechten van initiatief en amendement om het republikeinse standpunt zo snel mogelijk te realiseren;
  5. zo snel mogelijk helpen een internationaal congres te organiseren over Europese republikeinse samenwerking;
  6. nationaal zo snel mogelijk alle voorbereidingen te treffen voor het tot stand komen en onmiddellijke in werking te treden van een republikeinse grondwet.

P.S. heeft iemand van de lezers contacten met andere sites, met de traditionele of nieuwe organen, met nationale sites die deze boodschap willen verspreiden? Hoe meer hoe beter!

Steun ons: giro 42.65.44.1 t.n.v. penningmeester Pro Republica, Boxtel.

iets

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander