Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hoe krijgen we de Amsbergers zo snel en geweldloos mogelijk ons land uit!
Webredactie - 29 april 2012

iets

De strakkere lijn die de website van Pro Republica
tegen de antieke, arrogante en bijkans onbetaalbaar geworden monarchie wil gaan volgen, is dringend nodig omdat alleen daardoor kan worden bereikt dat de Amsbergers zo snel mogelijk plaats maken voor een gekozen, democratische en volgens de Balkenende-norm-plus-een kwartje betaalde president. Wij weten heus wel dat de oranje-kliek niet gemakkelijk afstand wil doen van de enorme hoeveelheden aan vermogen, salarissen, invloed, macht, gebouwen, lakeien en ambtenaren waarover zij beschikt en dat dus enige drang daarbij onvermijdelijk is.

Naar bekend sluiten wij ten princpale elk geweld uit
Wij willen na zoveel eeuwen Verlichting geen Franse revolutie, geen geweld en geen bloedvergieten maar staan open voor een eerlijk overleg tussen verstandige gelijke partners, al moet toegegeven worden dat er bij beide partijen veel Unfug zit, dat blind en doof is voor elke realistische aanpak van de problematiek.
Wat dat betreft zijn de Hillens, Verhagens en Donners en andere volkse lieden aan de ene zijde even dom, gevaarlijk en onredelijk als de nazaten tot in alle generaties van Lippe, Amsberg en Zorreguieta. Soms denken we wel eens of de huidige kliek ooit wel eens stil gestaan heeft bij het drietal dames dat over een decennium - en dan zonder de Mozambikaans-Afrikaanse culturele uitstraling die vader voor de dametjes onmisbaar achtte - verondersteld worden haar erfenis op te eisen.

Krijgen we dan hetzelfde gedonder als we nu hebben
met die aartsdomme watermanager en die geldgeile, machtsbeluste, sluwe sexy? dame - wat de ophemelaars van beiden er ook naar gemaakt hebben - over de opvolging zoals we die nu hebben? Iedereen weet immers dat het met die twee - A.Z - een puinhoop gaat worden, en in feite al aan het worden is. Zowel vanwege de steeds meer zichtbaar wordende defecten in de monarchie zelf als vanwege de kritische ontwikkeling van het publiek. Wie een wetenschappelijke vergelijking maakt tussen de monarchale gezindheid van het volk tijdens de dames Mecklenburg, Lippe en Amsberg, ziet die afkalving per dag toenemen.
Hoe - wanneer de invoering van de republiek onverhoopt wat langer zal duren dan nu voorzien - de toestand waarin de monarchie zich dan bevindt zal zijn, is voorspelbaar slecht. A en Z zullen ongeremd doorrotzooien, de commercie heeft met het ouder worden van Zorreguieta alle aandacht voor haar borsten en billen en al haar andere staatkundige kwaliteiten verloren, terwijl het steeds beter voorgelichte volk de immense salarissen, de geldsmijterijen, de luxe, de arrogantie en de huichelarij steeds scherper zal doorzien en op de korte duur niet meer zal dulden.

Wij staan voor de vraag hoe we dit proces kunnen verhaasten,
nogmaals zonder zelfs met wapengeweld te dreigen. In de eerste plaats is er de uitgestoken hand, zo niet alleen die van onszelf maar van de geheel door het republikeinse denken doordrongen volksvertegenwoordiging. Vervolgens is er daarnaast de veranderde aanpak van het monarchisme: er zijn geen softe verzoeken meer op de sites en in de kranten aan de dames en heren Amsberg om plaats te maken voor gezonder groei.
Voortaan komen er lawines aan protesten van het volk waarin de kliek er op wordt gewezen dat alles wat zij bezitten en verrichten, slechts bij de gratie van het soevereine volk wordt toegestaan. Dachten de 'hoogheden wellicht ooit dat zij van nature of door geboorte 'recht' hadden op die miljoenen die zij verslinden, zo zullen de republikeinen hen ogenblikkelijk duidelijk maken dat zij nergens recht op hebben, noch op geld, noch op macht, noch op tronen of kronen, noch op paleizen, noch ook op privacy. Wanneer de kliek zegt dat: 'het van ons is, daar hebben we van oudsher recht op - zie de documenten en wetten -, dan zal het volk zeggen 'dat het allemaal gestolen goed is, onrechtmatig verkregen rechten en dat wat de republikeinen eisen geen onrecht is maar juist herstel van wellicht eeuwen geleden begane onrechtvaardigheden'.

Tenslotte zullen de republikeinen
de 'stille collaborateurs' aan de kaak stellen: de politici, journalisten, ambtenaren, ordehandhavers, commerciële en andere knipmessen, zonder welke de monarchie sowieso al geen enkele levensvatbare regeringsvorm heeft. Het meest ergeniswekkend voor veel republikeinen is wel dat de kliek zich siert met titels als majesteit en hoogheid of prins. Voortaan zullen we daar niets meer mee te maken hebben, geen zelfverheffingen meer.
Wanneer wij gewoon meneer of juffrouw zeggen is dat niet om te pesten, dan is dat slechts om de natuurlijke orde te herstellen. We zijn allemaal mens, en wanneer zij zich superieure mensen wanen, zo zeggen wij dat wij met hun flauwe kul niets van doen hebben. Dus voortaan geen gemajesteit meer maar mevrouw, geen H.K.K prinses Nicotine meer maar juffrouw, eventueel mevrouw Brinkhorst, geen HKH Amalia maar 'Amalia, wil je wel eens snel gaan zitten! Wie denk je wel dat je bent!'

Kortweg: ons nieuwe republikanisme is niet agressief,
het is pacifieker dan welke monarchie ooit geweest is. Wij beoefenen 'omgekeerde agressiviteit', zeggend dat wat wij eisen niet anders is dan herstel van wellicht eeuwenoud onrecht, dat op een gegeven moment ons volk te veel is geworden. Dat moment is er dus nu. Wanneer tenslotte de kliek uit ons midden verdwenen is en we een president hebben gekozen die onder ons woont en tussen ons leeft zonder enige pretenties en kapsones, die we desgewenst over vier jaar kunnen weg doen, die een Balkenende-norm heeft, en die niet in het wilde weg kan reizen, kopen en declareren. Zodat er heel veel geld vrijkomt voor werkelijk belangrijke zaken, dan beleven we gemakkelijker politieke tijden dan we nu meemaken.

Een volgende keer over de nieuwe verkiezingen in oktober voor een volksvertegenwoordiging met heel veel republikeinen. Wie ons helpen wil, geven zich nu al op bij de site-redactie. Bezoek vergaderingen van politieke partijen, schrijf parlementariërs aan, probeer zelf op de lijst te komen en vul uw kranten met republikeinse propaganda.





ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander