Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Er nog harder tegen aan, met ons allen
Webredactie - 27 april 2012

iets

Iedereen voelt het op zijn klompen aan:
duidelijker dan ooit blijkt de laatste tijd dat de monarchie op haar laatste benen voortwaggelt. Niet alleen in Nederland maar overal waar die feodale poppenkast het loodje nog niet gelegd heeft, overal treden ontbindingsverschijnelen op: in België, Groot-Brittannië, Spanje evengoed als in Nederland, terwijl de toestanden even verschrikkelijk zijn in die achterlijke landen welke in naam geen koninkrijken genoemd worden maar waar wel een erfelijk en almachtig potentaat de lakens uitdeelt, zich door zijn God aangesteld weet en geen paleizen genoeg heeft om al de hem ten onreche toekomende rijkdom op te bergen.

Welnu, we maken momenteel het begin van een tijd
mee waarin wereldwijd het gewone volk het niet meer 'pikt' dat een stelletje omhoog gevallen - we zouden ook kunnen zeggen: 'aan lager wal geraakte' - idioten in een mooi pak, die zich al veel te lang als 'rechthebbend' op allerlei prvileges beschouwd hebben, hun deel van de wereld als privé bezit misbruiken om alsmaar meer te zwelgen in rijkdom, het land te tyranniseren en de burger te beroven van alle rechten en vrijheden waarmee deze geboren is. Het heeft lang geduurd voor het eindelijk zover was.Ontelbare revoluties zijn ons vooraf gegaan maar deze keer zal het raak zijn.

De revolutie welke ons nu te wachten staat,
zal echter geheel anders zijn dan alle andere vroegere. Zij zal bloedeloos zijn, de pen en niet het zwaard hanteren om de tegenpartij te overtuigen en geen Robespierres, Lenins of Mao's kennen en fêteren. Er zijn echter aan die geweldloosheid twee essentiële voorwaarden verbonden, zonder de welke er niets veranderd zou zijn. De eerste is dat de tegenpartij overtuigd worde van het absolute gelijk van het moderne republikanisme, dat een beroep doet op de redelijkheid van beide partijen. Hier en nu reiken wij de hand aan onze tegenstanders, hun vragend ons wetenschappelijk gelijk over de natuurlijke loop der ontwikkeling der geschiedenis - d.i. het afsterven van alles wat van mensenhand afkomstig is -, te erkennen, of het nu gaat om het vroegere Romeinse rijk, het glorieuze christendom van weleer of elk willekeurig koningschap.
Wij vragen aan alle Amsbergen om ons inzicht te overwegen, te delen en mee te werken aan die normale loop der geschiedenis. Wanneer de monarchisten echter wapens, politie en leger zullen inzetten om hun zgn. eigendommen, rechten, geld en macht te verdedigen, zo zal deze revolutie erger zijn dan alle vroegere Franse revoluties bij elkaar. En dat willen wij onder geen enkele voorrwaarde.

De tweede voorwaarde voor het slagen
van een bloedeloze revolutie ligt nl. bij ons, de geweldloze 'winnaars', de mannen en vrouwen van de overreding, het gezond verstand, de belangelozen, die geen bezit of macht nastreven maar slechts proberen te handelen in de geest van Erasmus. Wij zullen niet de straat op gaan, geen lantaarnpalen uit de grond trekken, geen paleizen in brand steken, geen mensenlevens in gevaar brengen. Niets van dat alles, Niet, dat ons niet eens de middelen daartoe ontbreken, we zijn er gewoon te beschaafd, te ontwikkeld, te fatsoenlijk en te democratisch voor.
Dat deze revolutie modern en eigenlijk anti-revoluionair is wil echter niet zeggen - men mag dat nooit vergeten - dat onze eisen aan de afgeleefde monarchie bikkelhard en rechtvaardig zijn. Een parlementaire commissie zal de voorwaarden van verrtrek opstellen en aan het volk voorleggen.

De republikeinen betreuren deze noodzaak,
maar wijzen er in alle bescheidenheid wel op dat de monarchen het dan ook daar wel naar gemaakt hebben met hun geldsmijterijen, luxe leventjes - zelfs in de ergste crisistijd -, gigantische inkomens, belastingvrijdommen en vooral hun gehuichel over het 'steeds maar toenemende materialisme in de maatschappij', terwijl ze zelf doen alsof ze sober leven. Volgens het NRC van 21.4.2012) neemt Bet van Engeland voor de kerstvakanties 11 bedienden en 12 koks mee, terwijl Charles slechts 3 bedienden en 4 koks nodig heeft.
Overigens heeft mevrouw Bet 1.200 man personeel. Zwijgen doen we toe, wanneer het gaat over onze eigen Amsberg-jetsetter die voor Kranidi een zomerhuisje koopt voor 4.5 miljoen, nadat hij eerst door het Nederlandse volk in casu Pro Republica gevoelig op de vingers was getikt voor zjn aankoop in Machangulo van een blokhut waarvan we het exacte bedrag niet eens mogen weten. Dat heeft ons een rechtszaak gekost, waarin de rechter 25 april uitspraak zou doen maar inmiddels voor de zoveelste keer is opgeschoven naar 6 juni. Zal Pro Reoublica failliet gaan (de grootste wens van de Amsbergers) of overleven?

Als U toch die NRC leest, neem dan tegelijk mee wat Youp schrijft over de 'belastingontduikers daar in Griekenland, de honderden schimmige bv's, de vriendjes en vriendinnetjes en ander gajes die in - en uitgevlogen zullen worden'.

De grote manager en verkoopleider van Machangulo
was Volkskrant- journalist Hoedeman, 'knipmesjournalist' van aanleg en dé grote vriend en bondgenoot van A-Z tegen Pro Republica. Nu zit die zelfde Hoedeman zich kennelijk te schamen over zijn schofterig gedrag jegens ons. Hij vraagt in de Volkskrant (21.4) waar die prins die villa van betaalt.
Mogen wij hem herinneren aan 11.7.2008, toen Hoedeman in Wassenaar stond te oreren over deze prachtige, idealistische ontwikkelingshulp waar geen greintje commercie aan te pas kwam, een weldaad voor de mensheid. Het ware beter geweest wanneer hij eerst zich zijn schotfterig gedrag jegens Pro Republica had herinnerd en ons zijn excuses had aangeboden. Hoedemans vraag kunnen wij uit eigen herinnering beantwoorden. Het vermogen mogen we niet weten maar zou meer dan 800 miljoen euro bedragen terwijl het jaarlijks 'salaris' van de jongelui meer dan 500.000 euro, bedraagt...

Het is geen wonder dat ook in ons land nu voor de meeste mensen de maat vol is met die Amsbergers en dat men dat tuig kwijt wil. Daarom : Aux armes, O neen, grijpt allen de pen en gaat er hard tegenaan. Wel fatsoenlijk en vredelievend blijven. Loon naar verdiensten. Eigen schuld, dikke bult.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander