Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Bewustwording opent de deur naar de republiek
Paul van Dongen - 23 april 2012

iets

Nederlanders worden geroemd om hun nuchterheid. Toch hechten we sterk aan tradities en symboliek. Zeker als het Koningshuis in beeld komt. Het zou juist deze Hollandse nuchterheid moeten zijn die ons rationeel denken prikkelt en ons er voor behoed dat we met een oranje waas voor de ogen al maar rond blijven zwemmen in de door ons zelf gecreëerde hofvijver. Een synoniem voor nuchterheid is bedaardheid of te wel het 'berusten in'. Is het dan onze bedaardheid die ons in de weg zit of zijn we gewoon laf en nemen wij daarom niet massaal stelling tegen de monarchie?
Opkomen voor je eigen mening vereist moed. Stelling nemen tegen oranje misstanden betekent namelijk dat je bereid moet zijn je hoofd op het hakblok te leggen. Heb je een buurman (de vader van je dochters beste vriendin) die bij iedere officiële oranjeaangelegenheid de eerste is die de drie kleur met wimpel in de vlaggenmast hijst, dan wordt je mening verkondigen best lastig.

Horden Nederlanders volgen al jarenlang de serie GTST. De kijkers beseffen heel goed dat de uitgebeelde onderlinge menselijke verhoudingen zeker niet representatief zijn voor wat zich in het dagelijkse leven afspeelt. Een soapserie leidt af van de realiteit. Ze biedt de dromers onder ons de gelegenheid de grens tussen de banaliteit van de echte en de ingebeelde wereld even te laten vervagen. Hierin schuilt de parallel met het koningshuis.
Het is dus nog maar de vraag of alleen het opsommen van wantoestanden en het afschilderen van de Oranjes als wereldvreemde figuren bij de gemiddelde burger zal leiden tot de bewustwording dat in de huidige maatschappij geen ruimte meer is voor het koningschap. De oranje soap houdt het koningshuis juist in stand en leidt niet tot bewustwording als eerste stap in de richting van verandering. De magie zal dus verbroken moeten worden op basis van nuchtere feiten en niet alleen op basis van smeuïge en met humor doorspekte betogen. Zet de kosten van het Koningshuis als inhouding op de loonstrook of laat degene die de soap graag in stand willen houden een stichting tot behoud van de Oranjes in het leven roepen.

De rol van Nederland op het economisch wereldtoneel raakt steeds verder uitgespeeld. De pijn hiervan wordt meer en meer voelbaar in de portemonnee van de burger. Dromen zullen langzaam wijken voor Hollandse nuchterheid. De watten verdwijnen uit ons hoofd. We gaan inzien dat het staatsbezoek aan Oman, verpakt onder het mom van een handelsmissie, gewoon weer een door ons gefinancierd snoepreisje is geweest en Koninginnedag niets meer of minder is dan een heel duur, door de burger zelf betaald, verjaardagsfeestje.

De kunst van het misleiden bestaat eruit je boodschap zo te verpakken dat deze net niet duidelijk genoeg is om iedereen de oren te laten spitsen. Dat Beatrix in haar Kersttoespraak van 2011 met weinig of geen woorden rept over de economische situatie in Nederland zal zeker geen toeval zijn. Door duurzaamheid als thema te kiezen verkeert zij wellicht in de veronderstelling dat zij haar eigen riante financiële situatie niet laat contrasteren met die van de gemiddelde Nederlander. Echter diegene onder ons die aandachtig geluisterd hebben, of in een later stadium goed tussen de regels door hebben gelezen, kunnen met even veel recht een andere uitleg aan de boodschap geven. Gandhi citeren is gevaarlijk.
Zeker heeft de aarde genoeg voor ieders behoefte en niet voor ieders begeerte. Het is simpel dit soort gevleugelde uitspraken te doen. Zeker als je weinig meer te begeren hebt omdat je als Oranjes een vermogen hebt wat waarschijnlijk in de buurt komt van dat van Sultan Qaboos bin Said van Oman, nummer 10 op de wereldranglijst van rijkste royalty's met een geschat vermogen $1.1 miljard. Het is toch prachtig wanneer je direct na al die drukke feestdagen het kille en natte Nederland op kosten van je onderdanen even kunt verlaten en onder de zon kunt bij praten met een soortgenoot.

Puissant rijk worden is slechts voorbehouden aan enkelen. Degene die dit bereikt hebben met hard werken en het durven nemen van risico's worden door een deel van de samenleving met de nek aan gekeken. Het mag dan ook gerust vreemd genoemd worden dat deze zelfde samenleving een grenzeloze tolerantie ten toon spreidt ten aanzien van een koningshuis wat haar kapitaal door de eeuwen heen vergaard heeft over de rug van haar onderdanen.

Niets is zo frustrerend dat wat we als verworvenheden beschouwen (hoge welvaart en de verzorging van wieg tot graf) nu weer prijs moeten geven. Vooral wanneer we moeten constateren dat het koningshuis dit alles aan zich voorbij laat gaat. Deze stoïcijnse houding van de Oranjes heeft een voordeel. Ze zwakt onze nuchterheid steeds meer af en voedt onze ontevredenheid met weerzin tegen de Oranjesoap. Zo wordt er een bewustwordingsproces in werking gezet.

iets

Het besef zal groeien dat het opgedirkt rondrijden in een gouden koets en het in carnavaleske kledij vanaf een balkon breed glimlachend en minzaam wuiven, niets meer is dan een arrogante manier van neer kijken op je onderdanen. Dat veinzen te weten wat er bij hen leeft hypocrisie optima forma is. Want willen de oranjes dit echt weten dan zullen ze mens onder de mensen moeten worden. Dit worden ze niet door een keer een kopje soep te serveren bij de daklozenopvang, lintjes door te knippen, visie op water te hebben of een afrikaan te leren hoe hij zijn geit moet financieren. Het zal voor de Oranjes en hun aanhang alleen maar de zoveelste bevestiging zijn hoe bevoorrecht ze wel zijn om tussen al die makke Nederlanders te mogen wonen.

Hoe meer wij er ons van bewust gaan worden dat een symbool slechts een teken is waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de representatie van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt hoe lastiger de Oranjes het zullen krijgen. Zo staat oranje in het verkeer symbool voor: let op er dreigt gevaar. Waarschijnlijk heeft het koningshuis vaak voor oranje gestaan maar nooit stil gestaan bij de symboliek van de kleur. Laat staan dat ze beseffen dat na oranje rood komt.

Zolang de meerderheid van de Nederlandse politici zich achter de monarchie schaart en zij in staat zijn aan het koningshuis positieve waarde toe te dichten voor de economie en de internationale betrekkingen zullen de paleismuren niet vallen. Pas wanneer we er nog meer van doordrongen raken dat deze verwachtingen niet zichtbaar ingevuld worden en het Koningshuis slechts een heel duur uithangbord is pas dan zal de deur naar de republiek verder open zwaaien.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander