Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
'blijf met je poten van onze olifanten af'
Webredactie - 20 april 2012Het kan ons niet eens zo erg veel schelen,
van wie bovenstaande woorden afkomstig zijn noch in welke krant ze waren geciteerd. De redactie heeft wel gepoogd een en ander alsnog te achterhalen, wat tot tot nu echter vergeefse moeite was. Mocht een lezer ons terzake verder op weg kunnen helpen, zo wete deze ons te vinden.

Het gaat ons niet eens zozeer om Botswana,
olifanten of die halve gare 'erevoorzitter' van een natuurfonds, opvolger van de schoft Lippe. Deze laatste had trouwens al met het hele aanhangende zootje van meet af aan hard door onze bevolking en zeker door het republikeinse deel daarvan op zijn minst tot de orde moeten zijn geroepen of - veel beter - voor de stieren moeten zijn geworpen.

Wanneer we nu nog steeds met die
oranje-amsberg-zorreguieta-troep opgescheept zitten is dat zowel te wijten;
1. aan die blauwbloedige lieden zelf die met geen tienduizend olifanten tegelijk van hun zetels en hun miljoenen euro's afgetrokken kunnen worden;
2. aan die ontelbare 'stille' en/of en of betaalde collaborateurs die a. hand- en spandiensten aan het antiquiteiten-theater verlenen als hoog of lager ambtenaar, b. als 'koninklijk' onderscheidenen die zelfs in hun overlijdensadvertentie nog de aanwezigheid van die overleefde komedie vermelden en c. die lieden die vanuit hun functie aan niets voorstellende voorbeeldigheden vragen hun naam te geven aan ziekenhuizen, scholen, instituten, verenigingen of clubs;
3. aan dat deel van het volk dat immer blindelings achter iemand aansjokt of hij Mussert, Wilhelmina, Wilders of Zorreguieta heet.

Bijna niemand heeft enig benul
van wat die flauwe kul allemaal kost, of de monarchen nu in burger een of ander vloerkleed aan een stok staan te begroeten of dat ze in een of ander gek gekleurd pak met pet en een heleboel - vooral tijdens vluchtpogingen dansende tierelantijnen op de borst - staan te niksen dan wel op rijkskosten per vliegtuig, helikopter of limousine in binnen- of buitenland aan het toeren zijn dan wel in hun ''werkpaleis' zitten uit te rusten van hun dolce far niente of zich slapend, drinkend en geeuwend voorbereiden op volgende ledigheden.

iets iets
Bernhard von Lippe & Claus von Amsberg trots! bij hun jachttrofee

Er zijn nóg twee andere groepen belanghebbenden
bij het gelukzalig voortbestaan van de Amsbergers en Zorreguieta's. Dat zijn de commerciëlen, die handen vol geld verdienen aan de propaganda voor dat nauwelijks interessante monarchale volk. Het schijnt dat koninklijk(e) kleding, kapsel, schoeisel, merken tandpasta, zeep en reukwater - bij duizenden liters aan boord van vliegtuigen gehesen: die lui schijnen dus te stinken ook - sigaretten en reisje trendgevend in elke branche zijn.

De laatst te noemen groep belanghebbenden
is die van de schrijvende en sprekende journalisten, die hun kranten en programma's' vol zwetsen met allerlei onnozelheden. Nu heb ik niet eens het oog op de knipmesjournalist Hoedeman van de Volkskrant of lieden van Blauw Bloed of van de NOS of van De Telegraaf, , die allemaal beter zouden moeten weten maar die om welke reden dan ook - gemakzucht, aangeboren conservatisme, angst voor baanverlies, gebrek aan historisch besef en eruditie - er niet tijdig toe komen de juiste koers te kiezen.

Zo komt het dat nog steeds een meerderheid
van het Nederlandse volk achter de Amsbergen aansjokt. Maar er zit wel verandering aan te komen. In de eerste plaats beseft het republikeinse deel der bevolking nu dat het zich altijd veel te mild jegens die onzin gedragen heeft. Niet dat het pacifieke en humanistische Pro Republica, befaamd om haar vredelievendheid en afkeer van geweld dat alleen bij dommen, monarchalen en onbeschaafden past, nu in eens in een groep scheldkanonnen, stenengooiers en onfatsoenlijken is veranderd, neen, verre van daar. We blijven dezelfde correcte mensen maar we zullen wel steeds met de pen duidelijker maken dat

1. we voortaan elke ophemeling van de monarchalen als superieure, door God verheven superwezens onmiddellijk zullen tegenspreken met het vermelden van de harde waarheid over dat eigenlijk inferieure, goddeloze en leugenachtige volk, dat eeuwenlang over het paard getild, is gaan denken dat zij geen gewone mensen zijn zoals U en wij.
Het is dus niet zo dat Pro Republica de monarchisten zal gaan bekladden met modder of onwaarheden, neen, we willen alleen hun onmenselijkheid tot de juiste maat terug brengen. Die Leila is dus geen superieure madonna of minerva maar een gewone, doodordinaire vrouw.
2. de meest verstandige en weg is overal het koningschap onmiddellijk en tegelijkertijd af te schaffen;
3. alles wat deze families in het verleden zich hebben toegeëigend, terug gegeven gaat worden aan degenen aan wie die rijkdom ontstolen is: dat zijn in de eerste plaats de bewoners van de voormalige koloniën en vervolgens de armen in het algemeen over de gehele planeet;
4. het van zelf spreekt dat er nimmer meer rijkdommen bij elkaar worden gesjoemeld en dat zowel de Machangulo's als de Kranidi's als het koninklijk schieten van olifanten in Botswana in de toekomst onmogelijk zullen zijn;
5. dat alle intransparant en privé gedrag van almachtigen, te beginnen bij de monarchen, onmogelijk wordt gemaakt.

De kreet uit Botswana dat die Spaanse koning
met zijn poten van de olifanten af moet blijven, was, al waren die woorden niet de onze, ons uit het hart gegrepen. Wanneer iemand met die rijkdom niet van huis uit het fatsoen heeft om in tijden van crisis dan maar geen olifanten - kosten per stuk minimaal 44.000 euro (Trouw 8,4) te schieten - moet dan maar voelen welk wangedrag hij pleegt. En deze waarheid geldt mutatis mutandis ook voor de familie Amsberg.

Zie ook:

Max Pam 'Je zou willen dat onder olifanten kalasjnikovs worden uitgedeeld'

Wordt Wakker Wereld

WereldNatuurFonds of oplichtersclub - "Der Pakt mit dem Panda"

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander