Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hypocrisie
Joost Meeuwissen, 11 april 2012

iets

Hypocrisie of huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. Hypocrisie kan dus worden gezien als een gedragsvorm die erop gericht is beter voor de dag te treden dan strikt genomen verdedigbaar is, zowel gezien vanuit oprechtheid als vanuit noodzaak door omstandigheden.


De huidige Surinaamse President Desi Bouterse, die beschuldigd wordt van betrokkenheid bij de decembermoorden en van drugshandel, kan niet meer vervolgd worden voor die feiten door het aannemen van de amnestiewet in het Surinaamse parlement. Het is een schande dat een lopend proces door de wetgevende macht zo doorkruist wordt en een moordenaar hierdoor vrijuit gaat. De familie van de slachtoffers staan nu in de kou en worden deze wet opnieuw emotioneel getroffen!

Ik werd echter getroffen door de hypocriete reactie van de Nederlandse regering bij monde van de minister van buitenlandse zaken minister Rosenthal en premier Rutte in het NOS-journaal! De premier las Suriname even de les: 'Hoe schandelijke' dit allemaal was en hij stelt de Verenigde Staten en Europa voor om een reisverbod in te stellen voor al de betrokkenen bij de decembermoorden van de Surinaamse regering. Ook de heer van Baalen, lid van het Europese parlement voor de V.V.D blaatte er wat over in die richting en de heer Timmermans van de PvdA deed ook nog een duit in het zakje!

Een land, dat zo betrokken was bij de wereldslavenhandel, waarbij duizenden doden vielen en er hier toch een vorm van genocide plaatsvond, en waar de West-Indische Compagnie toch zijn core business van maakte, dient zich toch wat bescheidener op te stellen en niet het hypocriete vingertje op te steken. Ik mag de heren in herinnering brengen, dat de slavenhandel grote welvaart heeft gebracht met name in de steden Amsterdam en Veere.
Wij hebben, als laatste land van de wereld, de slavernij afgeschaft in juli 1863 onder druk van de Verenigde Staten. In het Britse Rijk werden de eerste stappen tegen slavernij al in 1772 in gerechtelijke procedure genomen. Het schandelijke was, dat de vrije slaven nog gedwongen werden zich op de plantages te vestigen en moesten betalen voor hun huisvesting. De plantagehouders kregen enorme schadevergoedingen van de Nederlandse Staat voor het vrijlaten van hun slaven. Deze bedroegen zo'n 20.000 gulden of meer per plantagehouder, hetgeen een enorm bedrag was in die tijd! De slaven kregen niets voor het hen aangedane leed!

Ook is de Nederlandse Staat herhaaldelijk niet tot vervolging over gegaan in ons meer recente verleden zoals bij collaboratie van de familie Fentener van Vlissingen, noch bij Philips voor leveranties aan Duitse bezetter (de grootste winst ooit in 1942) en Van Doorne (ook voor leveranties aan Duitse bezetter) enz. (Frits Fentener van Vlissingen was in 1940 lid van de raad van bestuur en commissaris van de Duitse Vereinigte Stahlwerke en kreeg de hoogste Duitse onderscheidingen tot 2x toe door Hitler zelf opgespeld voor verdiensten aan de Duitse Staat en zat na de 2de wereldoorlog in de zuiveringscommissie, die tot vervolging moest overgaan van NSB'ers en collaborateurs. Het vermogen van Fentener van Vlissingen is tijdens de oorlog verdrievoudigd en hij was bevriend met prins Bernhard.)

Nooit is de staat bereid geweest om een uitgebreid onderzoek te doen naar de King Kong affaire, waarbij vanuit het kantoor van de prins Bernhard in het inmiddels bevrijde Brabant verraad werd gepleegd door een dubbelspion, King Kong genaamd, die werkzaam was op het kantoor van de prins. Door dit verraad was de vijand er van op de hoogte dat de Britse generaal Montegomery van plan was de bruggen over de Rijn bij Arnhem en over de Waal bij Nijmegen te veroveren. Hiervoor was een grote parachutaire dropping gepland bij Dorwerth (Oosterbeek) bij Arnhem.
Een Duitse tankdivisie was al op weg naar de Duitse grens en kreeg hierdoor de opdracht terug te keren naar Arnhem om deze aanval te verhinderen. Zo kon de Duitse vijand bij Dorwerth honderden parachutisten uit de lucht schieten. alsof het om een ganzenjacht ging. Het verraad had honderden dodelijk getroffen Britse militairen tot gevolg; het onnodig sterven van jonge Britten! Het Airbornmonument getuigt nog steeds van dit drama!

De prins' betrokkenheid bij de Northrop- en -Lockheedaffaire stond toch als een paal boven water en is vastgelegd in tal rapporten van de Amerikaanse Senaatscommissie, die onderzoek naar deze zaak deed. De bewijslast hiervan werd de Nederlandse overheid op een dienblaadje aangereikt. De koningin, die volgens de politieke mores geen macht zou hebben, mengde zich er ook in en dreigde met aftreden indien er vervolging zou plaatsvinden. De commissie Donner deed onderzoek en ja hoor mensen, de prins kreeg echt straf! Hij mocht niet meer Inspecteur Generaal zijn van het leger en mocht voortaan geen uniform meer dragen!!! Daarnaast zijn er ook nog de betrokkenheid van de prins bij wapenhandel en een poging tot een staatsgreep in Indonesië tegen Soekarno, waarbij 120 doden vielen.
Ook is er nog de KLM-affaire en zijn commissariaat bij deze maatschappij. Een documentaire van VPRO maakte duidelijk, dat de vriendin van de prins, Eva Perron, de beschikking had kregen over geheime Nazi-tegoeden op Zwitserse Banken. Deze rekeningen waren alleen te openen door middel van een geheime code. Mevrouw Perron had van hoge Nazi-officier en leden van Hitler's partij de code gekregen. Mevrouw hielp daarmee de armen en arbeiders in haar land. Als tegenprestatie bood zij al die Nazi's onderdak in Argentinië. De KLM vloog die Nazi's naar Zwitserland. Daar kregen die mensen een Argentijns of tijdelijk Zwitsers paspoort en werden verder door de KLM naar Argentinië vervoerd. De passagierslijsten zijn vernietigd! Hier verdiende de KLM flink mee. Het vermoeden is, dat de Prins hierbij de spil was tussen de KLM en mevrouw Perron.

Ook hebben wij het hier nog niet gehad over de vervolging van de heer Demmink voor pedofiele handelingen in Turkije of over de aantasting van de rechtstaat bij de behandeling van de zaak Lensink. De Nederlandse politiek laat toe dat de heer Jorge Zorreguieta, de schoonvader van ons toekomstig staatshoofd, hier officieel door de koningin wordt ontvangen. Heren, ik dacht de regering Vileda plus minus 30.000 Argentijnen heeft omgebracht? Is dit geen schending van mensenrechten en zijn dit geen handelingen tegen de menselijkheid?
Kan die regering niet gezien worden als criminele organisatie? Daar was deze heer toch lid van? Waarom behandelt u deze heer anders dan de heer Bouterse, die slechts 15 Surinamers ombracht. Of is het zo, dat hoe meer mensen je om om zeep brengt, hoe onschuldiger je bent? De bank waar de de heer Jorge ooit werkte was betrokken bij witwaspraktijken van crimineel geld van drugsbaronnen! Waarom vraagt u niet om een internationaal reisverbod voor de heer Jorge Zorreguieta of brengt u hem voor het internationaal Strafhof van Den Haag (dé stad van het internationaal recht)? Of wordt mevrouw van Amsberg dan boos op U?

Dus heren, de Nederlandse politiek mengt zich voortdurend in de rechtsgang en is daar niet vies van! Echter hier is ook sprake van amnestie; alleen maken wij daar geen wet voor in het parlement, maar rommelen wat in commissies of doen het zwijgen er toe. Ook doen de 2 Nederlandse staatshoofden hun macht gelden in de rechtsgang. Roepen deze heren ook op tot een internationaal reisverbod voor alle Nederlandse betrokkenen bij deze affaires?
Ik weet niet of de heren het weten, maar de scheiding der machten is noodzakelijk voor een democratisch land. Zelfs de vorige voorzitter van de Hoge Raad zei in interview op tv, dat wij in Nederland "niet zo deden aan de scheiding der machten". Bovendien hebben wij de koninklijke familie boven de wet gezet en zijn zij onschendbaar! Ja, heren, niet alleen Suriname is een bananenrepubliek, ook Nederland is een bananenkoninkrijk. Dus steek uw opgestoken vingertje maar in uw zak en steek daarna uw hand maar eerst in eigen Nederlandse boezem.

De Bouterse mentaliteit heerst hier in Nederland al honderden jaren!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander