Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Amsberg-Zorreguieta in de tegenaanval
Webredactie - 6 april 2012

iets

Het was te verwachten dat het Amsberg-trio na de enorme klap die de advocaten Zegveld en Sluiter de Zorreguieta's en de monarchie hebben toegediend, niet met de armen over elkaar zou zitten afwachten over wat de naaste toekomst zou brengen. Reken maar dat ze in Den Haag en Wassenaar langdurig hebben vergaderd zowel over de toekomst van vader en dochter alsook over de maatregelen die zo snel mogelijk moesten worden genomen om te voorkomen dat het koninkrijk in paniek zou geraken alsook om de al bijna onherstelbaar opgelopen schade binnen de perken te houden.

Vanzelfsprekend - maar je kunt dat nooit weten bij deze mensen die immers leven bij geheimzinnigdoenerij en verzwijging - lijkt het uitgesloten dat iemand, wie dan ook, voorgesteld heeft op Jorge zo lang in te praten om het recht zijn beloop te laten en hij zelf met de grootste snelheid uit ons land te vertrekken. Daarmee zou dan wel de grootste blokkade ten aanzien van de abdicatie zijn weggenomen, maar beide families zouden zich zo beschadigd weten dat zij niet daarmee konden instemmen. Misschien hebben Pils en Leila - tijdens in de voorbesprekingen gesteund door (schoon)moeder - in een desperate poging getracht te redden wat er van hun macht, aanzien en geld te redden viel, nog een schuchtere poging gewaagd het leed van pappie te verzachten: hij zou in Nederland blijven en op de Horsten moeten onderduiken, zijn baard zou hij moeten laten staan en hij zou het hem toebedachte opberghok naast de hond nooit mogen verlaten. Dit voorstel zou afgewezen zijn. Dat was mensonwaardig: 'we zijn hier geen Argentinië!'.

Haalbaarder leek het voorstel dat Jorge en Amsberg samen hadden opgesteld, dat wel erg duur leek - volgens Jorge was er echter geld zat bij de familie - maar in elk geval wel haalbaar was. Het plan kwam er op neer dat éérst het gehele afweer- en propaganda-apparaat zou worden gemobiliseerd om de onschuld van Jorge, de mooie lichaamsvormen van Leila en de voortreffelijke kwaliteiten van moeder Amsberg - en desnoods ook van haar moeder en haar vader (o neen, die niet!) door de eeuwen heen te beschrijven. Kranten, tijdschriften, scholen, musici, toneelspelers, radio en televisie, voetballers en hockeymeisjes, wetenschappers en politieagenten, soldaten en diplomaten, commissarissen en burgemeesters, en iedereen die ooit een stuk metaal gekregen had alsook de 'koninklijk goedgekeurde' bedrijven zouden in hun PR - dat hier niet Pro Republica kan betekenen - die capaciteiten dagelijks in geuren en kleuren dienen toe te lichten. Jorge werd al pratende hoe langer hoe enthousiaster. Hij zag zich zelf niet alleen in Nederland kunnen blijven wonen maar overal als eregast in de schijwerpers te kunnen staan. En dat allemaal dank zij die lieve Leila.

Moeder Amsberg was echter nuchterder. Ze duwde Jorge terug in zijn stoel en snauwde - dat kon ze erg goed - hem toe dat hij zich niet met haar zaken te bemoeien had. Hij moest vooral niet denken dat hij naast haar op de troon zou komen te zitten, de vlegel. Haar aandeel in het plan van de rechtschapen christenvrouw zelf, was het opzijschuiven van de rechtsstaat. We moesten er maar eens mee ophouden ons land te zien als een toonbeeld van braafheid. Zij zelf was bijzonder gecharmeerd van de manier waarop Amerika en Frankrijk stand hielden. Die DSK was gered dank zij intelligente advocaten, een paar zakjes geld en een gigantische publiciteitscampagne ten gunste van die onschuldige, lieve en o zo nette Dominique... Trouwens ook Berlusconi, welk een viezerik hij dan ook verder mocht zijn, de wijze waaop hij met justitie omging, maakte hem tot een grandioos man en voorbeeld voor velen..

Bovendien moest van meet af aan de pers op het hart gedrukt worden dat (1) aangifte tegen Jorge nog geen rechtszaak en zeker geen veroordeling betekende; (2) de zaak al lang verjaard was; (3) de aanklacht al eerder was afgewezen; (4) een buitenlander hier niet zomaar kan veroordeeld worden (!?); (5) het hier zou gaan om nauwelijks 37.000 mensen en misschien wel minder; (6) trouwens wat zou een verdrijving van Zorreguieta uit Nederland opleveren voor die Argentijnse weduwen en wezen? Ze spraken niet eens fatsoenlijk Nederlands en ze waren toch al dood; (7), last but not least: Jorge wist nergens van zoals hij zelf voortdurend heeft gezegd. Zo'n man liegt niet en al zou deze brave katholieke man wel eens liegen, dan is dat nog niet zomaar bewezen.

Zo, dat zijn de beweringen waarvan de kranten vol komen te staan. Het is aan ons republikeinen om voortdurend tegenbewijzen te leveren en dat onder de titel NEDERLAND RECHTSSTAAT. Helpt U ons? Wij doen ons best.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander