Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Opduvelen
Laura Belgica

iets

Het gaat niet om - het moment van - aftreden van één mens maar om het opduvelen van de hele' 'koninklijke' collectie
Het staat er echt en dat nog wel op die keurige website van ons fatsoenlijke, ordentelijke, brave, goudeerlijke, intelligente, pacifieke en geweldloze Pro Republica: opduvelen met die hele zogenaamd 'koninklijke' troep. Als dit woord wordt gebruikt, moet het water toch wel heel erg hoog gestegen zijn, en zeker als dat gezegd wordt jegens beduvelaars die zoals zij dat altijd eisten, met de grootste aandacht, om niet te zeggen met goddelijke eer dienden te worden bejegend.

Het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat niet zozeer de nood hoger gestegen is dan gisteren of vorige week alswel dat de bedrogenen het op een bepaald moment zo spuugzat zijn dat zij massaal de flauwe kul die dagelijks over hun hoofden wordt uitgestort weigeren verder te accepteren en retourneren richting Huis in het Bosch, Wassenaar, regering en BVD. En naar iedereen die vanuit zijn of haar positie staat te kwaken over de superioriteit en de zegeningen van een stel doortrapte kapitalisten die hun positie misbruikend, van het ene onthaal naar het andere feest worden getransporteerd, enorme toelagen opstrijken en nog nooit één cent belasting hebben betaald. En die je verder nog niet met de zwaarste explosieven van hun zetel richting luchtruim kan verjagen.

Slim en sluw zijn ze wel die Amsbergers met hun aanhang
Dat ze niet onmiddellijk en wel vrijwillig opkrassen is nog te verklaren uit hun slechte educatie, tijdens welke hen nooit de historische en politieke waarheid schijnt te zijn verteld. Dat ze daarna nog niet zelf tot inzicht over de werkelijkheden in de wereld gekomen zijn, is behalve aan hun aangeboren dom- en sluwheid, mede te wijten aan de raadgevers, die alleen maar vertellen wat de hoogheden wensten te horen. Niemand kan mij wijsmaken dat de 'prinsen' en 'koninklijke hoogheden' of 'majesteiten' nooit enige tegenspraak hebben ervaren. Met opgetrokken snuivende neus werd deze dan als duivelse kwaadsprekerij, afgunstige leugenpraat of hypocriete waanzin terzijde geschoven. Schandalig natuurlijk, maar daartoe hebben ze wel de macht, het geld en de relaties.

Een methode om de historische en onontkoombare werkelijkheid te omzeilen is het beestje nooit of te nimmer bij zijn ware naam noemen dan wel om het te onvermijdelijke gebeuren af te wegen tegen een nog onvermijdelijker groter kwaad. Omdat we niets aan onduidelijkheden hebben, geven we twee voorbeelden. Het eerste is in de titel terug te vinden. De Amsbergers - maar andere smeerlappen nu en vroeger zijn/waren geen haar beter - doen alsof door en na de abdicatie de wereld vergaat - hoogstens vergaat hún wereldje. Van de weg vrijmaken voor het uitroepen van een republiek kan dus bij hen sowieso al geen sprake zijn. Dat zou de duivel in huis halen zijn. Ze praten er gewoon niet over; ze haten en negeren Pro Republica en onze vrienden van meet af aan. Ze lezen alleen wel veelvuldig die website.

Ook het aanwijzen van een nieuwe dynastie of zelfs van een nieuwe kandidaat uit de oude dynastie is eigenlijk al een brug te ver
Daarom wordt er gezemeld en gezanikt alsof bij het afwijzen van een eigen zoon - die dan 'jarenlang op het koningschap zou zijn voorbereid' met feestjes, reizen, luxe - bijna even erg, schandelijk en aanstotend en onacceptabel is. Omdat niettemin - zeker in het geval van pils-en Zorreguieta - grote problemen ons te wachten staan, wordt het tijdstip van de abdicatie voortdurend verschoven, wat tevens spanning verhogend is en hoe meer spanning des te meer belangstelling. Daarmee wordt het werkelijke probleem - déze kandidaat of iets totaal anders - verschoven naar een in wezen volkomen onbelangrijk detail als de dag waarop de dedicatie zal worden bekend gemaakt. Tegen die tijd moet het republikanisme zijn aantrekkingskracht en zijn middelen inmiddels wel verloren hebben, zo wordt gedacht, althans gehoopt.

Onder deze omstandigheden zou die vreselijke invoering van de republiek pas in zicht komen wanneer elke 'reguliere' opvolging door volk en volksvertegenwoordiging wordt afgewezen. Het is daarom dat monarchalen en hun vrienden immer halsstarrig vasthouden aan de eenmaal in de papieren voorgestelde kandidaat.
Wie de berichtgeving omtrent het aftreden de laatste jaren (!) volgt, weet dat de discussie nooit is gegaan over het essentiële vraagstuk monarchie/republiek, maar over een volledig onnozele vraag of mevrouw nu aftreedt dan wel met Sint- Juttemis, 17 augustus de dag waarop de kalveren op het ijs dansen. Iedere keer wanneer er nieuwe geruchten de wereld in worden gestuurd, wordt de vraag gelanceerd welke de 'aanwijzingen' vóór en tègen het aftreden nu zijn. Let dus wel: het is onbelangrijk geworden wat er met de functie van staatshoofd gebeurt, slechts de datum waarop een nepos op die warm gehouden stoel gaat zitten, heet essentieel.

Het is daarom dat ik het zo spuugzat ben om aan die flauwe kul verder nog enige serieuze aandacht te besteden.
Ik ben klaar met al die berichten zoals ook Leila en Pils 'klaar zijn' voor hun nieuwe baan, zij dank zij haar zuinig en moederlijk voorbeeldig gedrag voor honderdduizenden huismoeders in moeilijke omstandigheden, en hij, die dank zij zijn watermanagement- en sanitaire voorzieningen-voorlezingen - 'risum teneatis, barst niet in lachen uit, vrienden -', wereldwijd lachwekkend is geworden.
Met hun(schoon)moeder en de hele familie kunnen ze - om dat lelijke maar duidelijke woord nog eenmaal te gebruiken ' opduvelen'. We moeten er nu hard tegen aan gaan.

Laura Belgica namens Sodalitas Amicarum Veritatis Politicae (Politieke Vereniging van Vrienden van de Waarheid).

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander