Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Demoniseren
Jacqueline Freeman

iets

Volgens Wikipedia is Demoniseren het doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon, met als doel de mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden.
Het onderwerp wordt als het ware als een demon of iets demonisch voorgesteld. Demoniseren is een vorm van propaganda en de term demonisering heeft daardoor een negatieve klank. Het is nauw verwant met smaad en laster. Afhankelijk van iemands standpunt ten opzichte van de zaak of persoon die gedemoniseerd wordt, kan demonisering goed of slecht gevonden worden.

Volgens mij is dat woord demoniseren pas bedacht ten tijde van de laffe aanvallen op Fortuyn (o.a. door Wim Kok), maar de acties die door dat woord gesymboliseerd worden bestaan natuurlijk al veel langer. Heksen (voornamelijk vrouwen met kennis of een buitengewone vaardigheid) werden gedemoniseerd. Er was een tijd dat homoseksuelen werden gedemoniseerd (al gebeurt dat demoniseren tegenwoordig in bepaalde kringen nog steeds), mensen met een afwijkend geloof werden gedemoniseerd. Na Fortuyn werd ook Theo van Gogh volop gedemoniseerd. En daarna Wilders.

Een van de methoden van demoniseren is het stelselmatig onjuist weergeven van uitspraken en opinies van de betreffende persoon door delen weg te laten waardoor er plotseling iets heel anders gezegd lijkt te worden. Een andere methode is het in het nieuws brengen van op zichzelf waardeloze informatie, maar die in een bepaald licht bezien een verkeerd beeld schept van iemand.

Een recent voorbeeld van demonisatie is ook de berichtgeving rondom Erwin Lensink.
Zijn beslissing om een waxinelichthoudertje te werpen naar de gepantserde gouden koets zonder daarbij een persoon te raken, kwetsen of te benadelen, heeft hem tot op de dag van vandaag al meer dan 530 dagen detentie opgeleverd. De inzittenden van de koets schijnen er niet eens iets van gemerkt te hebben. Zijn beweegredenen om dit te doen (zie al onze vorige artikelen voor meer informatie over dit onderwerp) waren weloverwogen en onderbouwd. Toch is er in vrijwel geen enkele (online) publicatie iets over terug te vinden. Je kunt zijn methode afwijzen, maar hij heeft wel een bepaald doel voor ogen gehad, namelijk het in de openbaarheid brengen van zijn aangifte tegen de zittende monarch, om haar DNA te laten onderzoeken op verwantschap met de Oranjes, teneinde haar recht op de troon te betwisten. Dat is geen geraaskal van een gek, want over dit onderwerp is in diverse publicaties openlijk gespeculeerd c.q. geschreven. Maar Erwin wordt stelselmatig in de media neergezet als een gek die een aanslag op de familie wilde plegen. Met een waxinelichthouder, notabene!

Het meest recente voorbeeld van demonisatie betreft de zogenaamde damschreeuwer.
Bekijk en beluister hieronder Freek de Jonge over de Damschreeuwer in zijn verkiezingconference van 8 juni 2010 - VPRO.

Het gaat hier om iemand die ten tijde van de dodenherdenking in 2010 een luide kreet (volgens het vonnis "Ahhhhh Ahhhh") gaf op de dam. In eerdere artikelen op internet heb ik gelezen dat er daardoor bij iemand anders een schrikreactie teweeg werd gebracht die vervolgens een gil slaakte. Ook heb ik gelezen dat in reactie daarop elders iemand riep "een bom". (Dit alles staat niet in de tenlastelegging, alleen zijn schreeuw is daarbij opgenomen.) En zo ontstond er een totale paniek onder de toeschouwers die allemaal tegelijk ongecontroleerd in allerlei richtingen wilden wegrennen. In allerijl werd de koninklijke familie, rennend tussen de bodyguards in, in veiligheid gebracht, onderwijl een jongetje omver lopend.
Dit alles wordt Gennaro P., cq. de "damschreeuwer", ten laste gelegd. Hij is hiervoor al eens veroordeeld tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, maar onlangs is hem in hoger beroep nog een hogere straf opgelegd, t.w. 16 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. Daarnaast mag hij 5 jaar lang de dodenherdenking niet bijwonen. Het vonnis verhaalt ook nog van andere, kleine vergrijpen, die - indien bewezen geacht - uiteraard gewoon bestraft zouden moeten worden. De wet geldt voor iedereen, zou je zeggen. Maar mij gaat het met name om de tenlastelegging van die schreeuw en de in mijn ogen disproportionele straf die hij opgelegd heeft gekregen.

Wat heeft dit alles met het onderwerp demoniseren te maken?
Dat zal ik u uitleggen: in het verleden is er in online krantenartikelen al eens gebleken dat Gennaro P. hinderlijk wordt gevolgd door Justitie (alsof politie niets anders te doen heeft), en wordt elk wissewasje groot uitgemeten in de krant. Vandaag stond er in een online krantenartikel groot uitgemeten: Gennaro P. gepakt bij Koningin.

Het krantenartikel beschrijft het bijwonen van mevrouw Van Amsberg als eregast van een jubileumconcert. Tijdens haar aankomst bij het concertgebouw bleek onder de toeschouwers ook Gennaro P. te staan. Ja, en? Mag je tegenwoordig niet meer tussen het publiek staan om de aankomst van mevrouw van Amsberg te aanschouwen? Ik zou er geen sier om geven, voor mij is mevrouw van Amsberg niet meer of minder dan u en ik en ik ga ook niet bij een uitvoering staan om uw aankomst te aanschouwen. Maar goed, het is ook niet verboden, dus zou het iedere burger vrij moeten staan daarbij te kunnen zijn.

Gennaro P. werd echter ter plaatse direct in de boeien geslagen en in de politiecel geworpen, om vervolgens later op de avond weer vrijgelaten te worden. Ja, stel je voor dat hij op redelijke afstand van mevrouw opnieuw een kreet zou slaken en zij opnieuw in de stramme, oude, benen moest om zich in "veiligheid" te brengen. Deze man heeft alleen in balorigheid een kreet geslaakt op een dodenherdenking. In zijn verklaring staat "Ik loop de Dam op en ik denk, wat een dooie boel hier zeg. Wat een stille toestand...dat het zo stil was....Ik denk, weet je wat we doen? We gooien d'r een letter in". Dat is niet gepast, ik weet het, en disrespectvol naar de getroffenen en de betrokkenen, maar een kreet is - voor zover ik weet - geen misdaad. Geen wapenbezit. Geen plot to kill of iets anders. Geen enkel aantoonbaar plan om iets tegen mevrouw Van Amsberg en haar nazaten te doen, niets. Hij heeft alleen maar een kreet geslaakt, verder niets.

In het vonnis van Gennaro P. kon ik niet terugvinden dat hij zich nergens in Amsterdam mag bevinden op enige afstand van mevrouw Van Amsberg. Er staat ook niet dat hij een extra afstand moet houden. Hij stond dus volledig in zijn recht om bij het concertgebouw te staan, maar werd met veel misbaar in de boeien geslagen, om vervolgens later gewoon weer vrijgelaten te worden.

Is dit nu waar we mee bezig zijn in Nederland? Mensen op onregelmatige tijdstippen te pas en te onpas arresteren op grond van een vage (of misschien helemaal geen) aanklacht? Het lijkt er op dat een mening over Van Amsberg en consorten hebben, en daar voor uitkomen, of gewoon de behoefte je onmacht uit te schreeuwen, al voor een enkele reis richting het gevang staat.

Ik heb daar een onbehaaglijk déja vu gevoel over ...

iets
ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander