Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Brief aan Erwin Lensink
Drs J.A. Zijlstra, 8 maart 2012

iets


VRIJDAG 16 MAART 10.00 UUR IS ER EEN REGIE ZITTING IN DE RECHTBANK TE DEN HAAG.
PRO REPUBLICA ZAL HIERBIJ OOK AANWEZIG ZIJN. KOMT ALLEN EN STEUN ERWIN LENSINK!
ADRES: PRINS CLAUSLAAN 60, 2595AJ DEN HAAG.
KLIK HIER VOOR DE ROUTEBESCHRIJVING.

Meer dan 500! dagen zit Erwin al gevangen voor het gooien van een waxinelichthouder tegen de gepantserde gouden koets en vooral voor het hebben van een mening, door de gerechtelijke macht 'waanstoornis' genoemd. Wa Max en Bea schijnen niet eens gemerkt te hebben dat er iets tegen "hun" gepantserde koets werd gegooid!

Daarom doet Pro Republica hierbij een oproep aan alle politieke partijen om aan deze schandelijke situatie een einde te maken!

Onderstaande vijfde brief van een website-bezoeker, gericht aan de al meer dan 500 dagen vastzittende Erwin Lensink, de WaxineLichtHouderGooier, acht onze redactie wederom dermate van groot belang voor alle republikeinse en niet-republikeinse landgenoten, dat wij deze graag hier publiceren.


1 maart 2012

Aan de weledele heer E. Lensink
Registratienummer 2022645

P.I. Grave (Bc-oost-cel 1), locatie Oosterhoek,
Muntlaan 1, 5361 ME Grave
postadres: Postbus 250, 5360 AG Grave

Beste Erwin Lensink
Je schreef over je behoefte aan postpapier. Bij dezen gaat een schrijfblok, enveloppen in twee formaten en twintig postzegels. Als je weer te kort komt hoor ik het wel. De wereld draait intussen door.
Ik denk nog even in het kader van wat in Oostenrijk gebeurde. Een van mijn beste vrienden kreeg in de jaren negentig een hartaanval. Men heeft hem gereanimeerd. Helaas zeg ik erbij. Men kreeg weliswaar zijn hart aan het kloppen maar bij bewustzijn kwam hij niet meer. Er zijn voors en tegens aan zo'n ingreep. Hij lag daarboven in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Ik zocht hem wekelijks op. Hij was daar als het ware opgebaard. Teken van hoop en van wanhoop, Drie maanden later stierf hij, longontsteking, zegt men.
Eigenlijk was zijn situatie niet anders dan die van Friso van Amsberg nu. Ik vraag me af of de medische en menselijke besluitvorming na het ongeval wel zo gelukkig was. Minder onzeker ben ik over wat de heer Friso van Amsberg deed op die vrijdag. Hij, wat mij betreft een sympathieke vent, betoonde zich als vader van twee kinderen onverantwoordelijk.

Voor de dood is iedereen gelijkwaardig.
Dat zou ook zo dienen te zijn bij het leven. Ik heb te doen met de familie Van Amsberg. Dat ongeluk van zoon en broer achtervolgt hen nu. Ik hoop dat men niet alleen nadenkt over de gelijkwaardigheid van mensen bij de dood, maar ook over die gelijkwaardigheid bij leven. Dat men deze tragische gebeurtenis aangrijpt om af te zien van positie en prerogatieven. Ook zonder die eigen keuze komt de monarchie aan een einde.
Het zou mooi zijn als ons niet gekozen staatshoofd dat zou inzien. Als zij, met haar naaste familie, zou afzien van de troon, zou men niet alleen rust krijgen, maar men zou faam vestigen door de eeuwen heen.
In het opzicht van de staatsvorm is ons land een ontwikkelingsland.

Rijks Voorlichtingsdienst en het Kabinet van de Koningin (RVD en KvdK)
De rol van de Rijksvoorlichtingsdienst is niet die van pure voorlichting.
Zij richt de mensen in hun denken, ongeacht van wat het beste zou zijn. Zij stuurt aan op bestendiging van erfelijke vorsten in ons land. Haar rol roept vragen op, de informatie is gekleurd en niet zuiver.
Misschien zou men in retraite kunnen gaan ter bezinning.

Men zou dat kunnen doen met de toekomstige chef van het kabinet van de koningin. Naar een bericht in de NRC (van 18/2 2012, p. 25 2e kolom) wordt dat een zekere meneer Breedveld. Hij wordt geroemd om het gemak waarmee hij het gesloten Koninklijk Huis overtuigde van de moderne mediawerkelijkheid. Hij geldt als 'een ongelooflijk handige donder' zoals een vooraanstaande Haagse journalist zegt: 'Hij weet altijd wat je volgende stap is'. Mooi toch? De RVD en het KvdK gaan onder leiding van Breedveld nadenken over wat de volgende stap zou moeten zijn.

Nadenken dus.
De steun voor koningshuis en 'koninklijke' familie onder de mensen taant. Moet men nog alles uit de kast halen om de gunst van het nu nog grootste deel van het volk te behouden? Moet men niet een vraagteken zetten bij het kabinet van de koningin (30 man personeel), bij de honderden mensen en handlangers van de Rijksvoorlichtingsdienst c.a en bij al diegenen die om eigen belang de vorst en diens aanhang steunen? (Dat loopt in de tienduizenden?)
Van tijd tot tijd worden breuklijnen zichtbaar: zie over de werkwijze van de RVD het artikel van Frank Vermeulen 'Stop met dat geknipmes voor het koningshuis' (ook op de site van PR). Let op de RVD tot nu toe: 'De show must go on'. Zelfs bij het ongeluk. Het Huis is niet van radio en TV weg te slaan. Het onophoudelijke geklets in de media. De steun voor de Familie bestaat ook bij de gratie daarvan. Let maar op hoe de campagne pro Oranje in elkaar zit, landelijk en regionaal, aan de hand van ingezonden brieven. Stof ter bezinning voor RVD en KvdK (en voor ons) is er te over!

"Maxima in Ureterp"
(Fr) Het stond in de krant. Ik tik het in op Google. Maxima in Ureterp. Ze is beschermvrouwe van het een of ander. Daarom is het georganiseerd? Het gaat er niet om wat zij in Ureterp doet, maar waarom zij dat doet. Ureterp heeft Maxima niet nodig, Maxima heeft Ureterp nodig.
Oranje moet door haar charmeoffensief in het zadel blijven. Maxima serveert pannekoeken aan ouden van dagen in Ureterp. De foto waarop zij een pannekoek van een oude dame voorziet van een laagje lekkers is nog het meest illustratief: Het is stroopsmeren. Letterlijk. Kosten noch moeiten worden gespaard. Maxima arriveert op vliegstrip Drachten en vertrekt na een paar uur ook weer van daar. Per helicopter. Volgens mij slaakte ze een zucht van verlichting. Als ze toch alles van tevoren had geweten. Maar je moet er wat voor over hebben om koningin van Nederland te worden. Zelfs gaan naar deze uithoek van Nederland. Maxima heeft Ureterp nodig, zij heeft heel Nederland nodig. Stroopsmeren voor de Oranjes. Op onze kosten. Het kabinet van de Koningin regelt het wel." (Ingezonden briefje in de Leeuwarder Courant, ondertekend met mijn naam en a/b ms Abarca te Grou)

Reactie 1.
"Beste Joop Zijlstra Grou.
Doe een beetje normaal met het inzenden van brieven over Maxima. Dat jij haar niet mag is tot daar aan toe maar om haar meteen met de grond gelijk te maken gaat te ver.
Zij is neem ik aan uit liefde met onze Willem gaan trouwen, daar heeft ze voor gekozen met het volle verstand en het gevolg is dat wij Nederlanders eisen dat ze dan zulke dingen gaat doen. In mijn ogen doet deze vrouw het leuk en netjes. Van jou verhaal kan ik dat niet zeggen. En kosten? Als jouw gemeente beter op de centen had gepast had het daarvan betaald kunnen worden, maar dat ben jij zeker al weer vergeten, voor mij ben je een zielig hoopje mens hoor en Maxima niet. Freek Dekker."
(In de gemeente Boarnsterhim is het College van B.& W. enkele jaren geleden vanwege financiële wanbeheer opgestapt. Mijn schip 'Abarca' ligt in Grou! JZ.)

Reactie 2
"Meneer Zijlstra,
gelukkig zijn er niet al te veel zwartgallige mensen zoals u die in alles wat Maxima doet het negatieve zien. Volgens mij hebben de mensen in Ureterp een leuke middag gehad met onze prinses. Dat u dit stroopsmeren noemt is een belediging voor Maxima die zich in het algemeen op een warme ontvangst mag verheugen. De plezierige en betrokken uitstraling die ze heeft, het stukje fleur dat ze brengt in het leven van mensen die toch al niet veel verzetjes hebben, is meer waard dan de kosten die zo'n dag met zich meebrengt. U wordt ook een keertje oud, meneer Zijlstra, en dan mag u hopen dat er zo nu en dan eens iets plezierigs gebeurt, dat er iemand op visite komt die de dag een beetje fleur brengt. Of gaat u dan in het verzorgingstehuis alleen op uw kamertje van 3 bij 2.5 meter uit protest tegen de "geldverspilling" achter uw geraniums zitten mokken? L.Visser."

Reactie 3.
"Oan J. Zijlstra, Grou Maxima en sjerpstrike. Twa minsken, seach ik wol, hawwe in bryfke ynstjoerd oer jo stikje yn'e Ljouwerter krante. 'Maxima in Ureterp', op besite yn ús âldereintehûs. Wy hawwe der om lake, hear. It is hielendal gongen sa 't wy it betocht hiene mei dy sjerp. Sjen of it immen opfalt; in prinsesse dy't sjerpstrykt. Hoe soe Maxima witte wat sjerpstriken is?
Jo hawwe it goed sjoen, jo hawwe gelyk! Laitsje is it bêste. It is al treurich genôch sa mei Oranje. Mar ek sûnder pankoekjes is it in bêst wyfke hear, dy Maxima. Oft sy keninginne wurde sil, kin ik noch net witte. It is mei har allegear in bytsje nuver gien. Mar dat bart gauris sa yn de Oranjefamylje. Fierder docht it my net safolle, sy mei om my ek wol presidinte wurde. Mar as it safier komt, keninginne of presidinte, dan moat sy marris weromkomme. Dan nimt sy miskien wol tulbân mei, mmm, tulbân mei sjerp. Wy sille it wol sjen. Laitsje der mar om, Zijlstra. A. Albarda, Oerterp."

(In vertaling voor wie het Fries niet machtig is:
Aan J. Zijlstra, Grou Maxima en stroopsmeren. Twee mensen, zie ik, hebben een briefje ingezonden over uw stukje in de Leeuwarder Courant. 'Maxima in Ureterp', op bezoek in ons bejaardenhuis. We hebben erom gelachen, hoor. Het is helemaal zo gegaan, als we dachten met die stroop. Kijken of het iemand opvalt; een prinses die stroop smeert. Hoe zou Maxima ook weten wat stroopsmeren is? U hebt het goed gezien, u hebt gelijk! Erom lachen is het beste. Het is al treurig genoeg, zo met Oranje. Maar ook zonder pannekoekjes is het een prima vrouw, hoor, die Maxima. Of zij koningin zal worden, kan ik nog niet weten. Het is met haar allemaal een beetje raar gegaan. Maar dat gebeurt wel vaker in de Oranjefamilie. Het doet me verder niet zoveel, zij mag om mij ook wel presidente worden. Maar als het zo ver komt, koningin of presidente, dan moet ze maar eens terugkomen. Dan neemt ze misschien wel tulband mee, mmm, tulband met stroop. We zullen het wel zien. Lach er maar om, Zijlstra. A.Albarda, Ureterp.)

De Leeuwarder Courant gunde me nog een podium in de rubriek Te Gast. Dat ging zo.

"Maxima in Ureterp II.

Dat was een lelijk briefje over Maxima. Stroopsmeren! Maxima doet mensen in Ureterp een plezier. Zij is een aardige meid. Maar waarom naar Ureterp? Hartelijk bezoek aan bejaarden vanwege een jubileum. Aardig verhaal. Maar wat is het verhaal achter dat verhaal? Maxima komt niet zomaar over. Zij wil harten winnen. Daar gaat het om. Het komt ook in de krant: nog meer harten gewonnen, steun voor Oranje. Zo bezien zijn bezoeken minder aardig, zo, achter de schermen.

In de oorlog luister ik als twaalfjarig jongetje illegaal mee naar de koningin op radio Oranje. De bevrijding komt eraan. Zwaaien met oranje vlaggetjes. Prins Bernhard komt in Leeuwarden: opperhoofd Binnenlandse Strijdkrachten. 'Hoog bezoek', zegt meester. Mijn broers in de NBS zeggen: 'kijk achter de schermen'. Dat doe ik, geschiedenis studeren ook, later. Nu weet iedereen: Benno van Lippe, laat naar je kijken.

Ik ben republikein geworden. Niet omdat prins Bernhard was wat hij was. Dat komt in de beste families voor. Ik ben republikein omdat er geen enkel redelijk argument is voor een erfelijk recht op de baan van staatshoofd. Ik leer zien hoe het met vorsten gaat en hoe ze aan de macht komen.

Op ondemocratische wijze wordt Willem Frederik in 1815 met steun van enkele vazallen koning van de Nederlanden.
De bevolking heeft niets in te brengen. Veel eerder waren stadhouders Maurits van Nassau en Willem III zelfs betrokken bij de moord op vermeende tegenstanders, hoge dienaren van de republiek, om macht te houden. Johan van Oldenbarnevelt (1619: schavot), Johan de Witt (1672: gelyncht). Met geweld, zo gaat het soms nog. Loekasjenko (Wit-Rusland), Assad (Syrië). Steeds weer probeert men macht te krijgen, erfelijk staatshoofd te zijn (Egypte, Lybië).

In ons land wil Oranje aan de macht blijven in een erfelijke (en lucratieve) positie. De Tweede Kamer laat het zo, hoewel men beter weet. Is het echt niet een beetje gek dat het oudste meisje van W.A. van Amsberg en Maxima Zorreguieta voorbestemd is om staatshoofd te zijn. (Voorbestemd door God zegt men soms, en 'God, Nederland en Oranje'.) Oranje heeft daarvoor de steun van de bevolking nodig. Die dwingt men hier niet af met geweld. Men zoekt steun door sympathie te winnen. 'Maxima in Ureterp, stroopsmeren', schreef ik stevig. Ik pap daarmee niet aan, maar laat lezers stevig achter de schermen kijken.
Een staatshoofd dient gekozen te worden door de bevolking. Sommigen hebben dat nog niet door, merk ik. Joop Zijlstra, a/b ms. Abarca, Grou."

Conclusie.
Je kunt aan de ingezonden brieven zien hoe mensen reageren. Als men in het 'koningshuis' gelooft krijg je dat er niet zomaar uit. Die orthodoxie kan alleen maar worden overwonnen door feiten en de juiste interpretatie. Ontdekken hoe het in elkaar zit. Dat is vaak nog leuk ook. Het is net als in Ureterp: je kunt dan ook nog lachen om Oranje (en afschaffen natuurlijk!)

Houd goede moed, Erwin.
Je komt vrij. Evenals er een eind komt aan de monarchie komt er een einde aan je gevangenschap. Dat is zeker. Wat mij betreft gebeurt dat al gauw. Je komt vrij mits je je ernstig voorneemt geen enkele vorm van geweld meer te gebruiken. De aanleiding om je gevangen te houden vervalt dan immers. Wij houden hier geen mensen gevangen om hun politieke mening. Men is hier toch zoals jij het schrijft 'voor (bijna absolute) vrijheid van meningsuiting'. Voor jou zijn de woorden 'bijna absoluut' belangrijk. Het schemert natuurlijk in grensgebied. Onderscheid is soms lastig. Ik hecht aan onderscheid tussen 'ordinair schelden' en 'scherp zijn in debat'. Het laatste veronderstelt denken van te voren. Het andere doet zich vaak voor in remloze emotie. Vandaag nog las ik een prima artikel over dit onderwerp van mevrouw Marli Huijer in Trouw (van 6 december 2008!), hoogleraar in Rotterdam (meen ik). PR zou er goed aan doen haar uit te nodigen voor een inleiding erover in de ledenvergadering. Als zij komt spreken, kom ik luisteren!

Einde van de monarchie als laatste doel.
Ons laatste doel is het wijzigen van de staatsvorm van monarchie naar republiek. Wat is het middel er toe, het eerste middel? Medestanders moeten er komen, heel veel medestanders. Dat is een tussendoel.
Met schelden neem je mensen niet voor je in en bereik je je tussendoel dus niet. Bij goedwillende mensen is het voldoende feiten te noemen en hen wijzen op de groeiende opvatting dat het koningshuis uit de tijd is.
Er zijn mensen die dat niet willen horen. Maar dan is het vechten tegen de bierkaai, vergeefse moeite. Dat kun je beter laten.

Ik hoor van je als je geregeld hebt dat ik mag komen. Hartelijke groet van

Joop Zijlstra, Kastanjelaan 9, 6955 AM Ellecom (0313-419 213) Let op! Ons gesprek kan worden afgeluisterd.
zijlstravangool@gmail.com

 

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander