Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De 3-koppige draak
Webredactie

iets

Het mag geen geheim zijn dat ondanks alle propaganda van de RVD niet alle burgers evenveel ophebben met de monarchie.
En waar men misschien nog (hoewel onterecht) de zittende monarche tolereert, zal men het toekomstige staatshoofd kritisch volgen
en (be-/ver-)oordelen. Met dit in het achterhoofd is in de politiek al menig proefballonnetje opgegooid om nu juist het ceremoniëel koningschap in te voeren. Men heeft ook in de politiek kennelijk geen hoge pet op van ons toekomstige staatshoofd.

Willem Alexander heeft in het verleden al eens aangegeven dat een ceremoniëel koningschap hem niet zint, en dat hij daar niet voor zou willen tekenen. Maar waaróm zou hij dat eigenlijk niet willen? Het zou hem precies de juiste activiteiten geven die hij graag doet, tw.: proosten met het volk, lintjes doorknippen, koekhappen en zaklopen, hossen met de voetbal-/zwem-/hockey-/basketbalkampioenen, kortom: feestvieren! Dus waarom wil hij zich met alle geweld een meer politieke rol toebedelen?

Wij vragen ons op deze site regelmatig af welke "ring van belanghebbenden" (de zogenaamde "elitekliek") zich rondom het staatshoofd begeeft, en tot hoever zij zouden willen gaan om de monarchie aldus in stand te houden. Wat nou, als blijkt dat de eerste ring bestaat uit directe familie? Tenslotte is het bezit van de titel van constitutioneel staatshoofd statusverhogender dan die van ceremoniëel staatshoofd. De laatste reduceert het staatshoofd tot een lintjesknippend, altijd lachend feestbeest, in plaats van iemand die serieus wordt genomen en mag meepraten over de toekomst van de wereld.

Het is dan ook zeer goed mogelijk dat control-Bea haar zoon heeft ingezet voor een spelletje "Risk" in Nederland. Laten wij nu eens even een spelletje: "What if..." spelen.
Stel namelijk dat Beatrix, die duidelijk niet aan abdiceren toekomt, wetende dat Koning Willem IV er nog helemaal niet aan toe is (en er wellicht ook nooit aan toe zal komen), haar zoon heeft aangespoord om ZEKER NIET akkoord te gaan met het ceremoniëel koningschap, maar te staan op de handhaving van het bestaande instituut. En stel dat zij zich heeft bedacht dat haar zoon hier ambitie noch intellectuele middelen noch ruggegraat voor heeft. Dan zouden wij ons heel goed kunnen voorstellen dat zij ervoor heeft gezorgd dat hij gesteund wordt door zeer goede adviseurs. En waar vind je nou adviseurs die een evengroot belang hebben bij de instandhouding van deze poppenkast? Binnen je eigen familie natuurlijk!

Wij zagen het dus helemaal voor ons: Willem Alexander als feestend uithangbord en watermanager (wij vragen ons nog steeds af wat een watermanager feitelijk doet, behalve kijken naar het water en de stroom ervan in de gaten houden), Friso als adviseur met zijn grote netwerk, invloed en contacten binnen de financiële sector, en Constantijn als adviseur met een groot netwerk, contacten en grote invloed in Brussel. Op die manier zou de familie invloed kunnen blijven uitoefenen op de bankwereld én in Europa, en aldus aan de touwtjes blijven trekken. Zo zou men opheffing van de eigen status kunnen voorkomen.

Tja, wij kunnen ons inderdaad goed voorstellen dat men om de monarchie te handhaven met een troonpretendent die daar niet voor geschikt is, dit een plausibele regeling zou vinden, waar alle (aldaar) betrokkenen mee akkoord zouden willen gaan. Maar zo'n plan voor het instellen van een 3-koppig koningschap is nu niet meer realistisch door het tragische ongeluk van Friso. De kansen dat iemand volledig gezond van lijf, leden en psyche uit zo'n coma komt, bestaan maar zijn niet erg groot. En dus zou men tot plan B moeten overgaan. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de relatie tussen de broers Willem Alexander en Constantijn verre van goed is, dus de kans dat het geen 3-koppig maar een 2-koppig koningschap wordt is dus vrij klein.

U begrijpt natuurlijk dat wij republikeinen noch een 3- noch een 2- of een 1-koppige draak koningschap zien zitten, noch een ander arglistig plan om de monarchie op welke manier in stand te houden. Wij willen helemaal geen koningschap, geen monarchen die ongekozen op hun troon zitten. Wij willen een democratie, waarbij de gekozen leiders verantwoording moeten afleggen aan het volk, die zich niet onschendbaar achten en zich niet kunnen verschuilen achter een ministeriële verantwoordelijkheid, en die we na wanprestatie gewoon heen kunnen zenden.

iets
ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander