Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Het nu echt nabij zijnde einde van de monarchie
Webredactie, 16 februari 2012

iets

Dat de monarchie vandaag of morgen het loodje zou leggen lag in de aard van het beestje
Alles wat des mensen is of door mensen gemaakt, is immers eindig. Bij royalisten, al dan niet overtuigde maar wel belanghebbende collaborateurs en uitmarkt- en andere oranjelol-vierders mogen de gedachte daaraan nimmer zijn opgekomen, de Djaggernautwagen der geschiedenis gaat onverstoorbaar zijn eigen gang en zakt op een bepaald moment door de wielen, of bepaalde mensen dat nu onaangenaam vinden of juist niet.

Dat de mens op structurele historische ontwikkelingen invloed kan uitoefenen is altijd de vraag. Dat was vroeger voor republikeinen een niet zo'n opwekkende gedachte, op gelijke wijze als dat nu voor de royalisten en hun zojuist genoemde aanhangers geen buitengewoon aangename gedachte is. Zij zijn dus de gedoemde verliezers. Echter, terwijl voor republikeinen nu het zonnetje helder schijnt, zijn of worden zogoed als alle koningshuizen verwezen naar de mestvaalt der historie. Jammer voor ze, tragisch misschien maar onontkoombaar. Deze wetenschap is de stille kracht van de republikeinse beweging geweest.

De discussie die ook bij Pro Republica ten tijde van de onzekerheid over verleden en heden van vorstenhuizen zeer intensief gevoerd werd, leverde als practisch resultaat het advies op: probeer immer te staan in de ontwikkelingsslijn der geschiedenis. Dat vereist gezond verstand, bereidheid tot luisteren en veel studie. Bij veel geestverwanten bestond dan ook een prettig aandoend optimisme over het eindresultaat.

Natuurlijk was er de wetenschappelijke en politieke én menselijke nieuwsgierigheid naar het precieze wanneer en hoe de ontwikkelingslijn in details zou verlopen, maar dat de winst ons zou toevallen, was een zekerheid die de royalisten duidelijk misten, weshalve deze op allerlei manieren en met kunst en vliegwerk probeerden de ontwikkeling om te buigen. Bij die probeersels - 'charme-offensieven ' - stond Leila steeds meer centraal. Niet omdat zij zoveel intellectuele en culturele capaciteiten bezit - die werden haar wel als veren in het achterwerk gestoken: 'sjonge, jonge wat is die vrouw geniaal '- maar omdat deze geboren toneelspeelster zich zo geweldig innemend kon voordoen.

Hoe dan ook: Leila zou de monarchie van de op handen zijnde ondergang redden. Alleen was er voor moeder Amsberg die vervelende pappie, die Leila het meest leek te beminnen. Alleen Leila, tot Nederlands koningin gestempeld, kon voor de ogen van een wereldwijd miljoenen publiek hem verlossen van de schade en schande die een deel van de Nederlandse bevolking hem had aangedaan door zijn crimineel verleden '(1976-'81) te lichten. De familie Zorreguieta maakte zich zelf wijs dat naarmate de jaren verstreken, de geschiedenis van pappie wel uit de herinnering van mensen, kranten zou verdwijnen. Wellicht hebben alle Amsbergers dat ook wel gedacht en zeker verhoopt.

Bovendien zou de almachtige Amsberg-familie kunnen gaan dreigen: 'blijf met je vingers van pappie af'
Zo zou het Openbaar Ministerie kunnen weigeren een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Zijn trouwens de misdrijven niet verjaard? En verklaart de Nederlandse wet niet uitdrukkelijk: 'nulla poena sine lege'?; d.w.z dat niemand kan veroordeeld worden als er geen voorafgaande wet is, waardoor analogische wetstoepassing onmogelijk is? OM en rechter zouden toch ontvankelijk moeten zijn voor de redenering dat een veroordeling van Zorreguieta fatale gevolgen voor het Nederlandse staatsbestel zal hebben?

Dat zijn allemaal onzekere factoren en het is begrijpelijk dat moeder Amsberg Onze Lieve Heer dagelijks op haar blote knieën ligt te bidden om wijsheid in deze onoplosbare zaak. Maar veronderstel nu dat de Here God niet luistert naar de smeekbeden van zijn trouwe - nu ja, trouwe? - dienares en alleen maar antwoordt dat 'het recht zijn loop hebbe' ?

Wanneer de God van levenden en doden wenst dat Zorreguieta op aarde toch zijn verhoopte 'eerherstel' wordt geweigerd en de familie Amsberg ook van de Here God zelf geen ingrijpen meer mag verwachten, is het zeker dat Jorge niet langer in Nederland zal kunnen blijven. Zijn genoemde onverbiddelijke eis dat hij in de Nieuwe kerk of op enig bordes moet staan als enig aanvaardbare compensatie voor de schande hem door het Nederlandse volk aangedaan, heeft die ondergang van zowel zich zelf en Leila alsook van de hele familie Amsberg geleid.

Eigen schuld, dikke bult Een nieuwe periode in de vaderlandse geschiedenis breekt aan. En wij landgenoten kunnen zeggen daarvan getuigen te zijn geweest.

Bezoekers van deze site, al dan niet republikein: betuigt ons Uw steun en sympathie. Ons wachten zware dagen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander