Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Vervanging ? Nee, verdwijning !

Laura Belgica, 1 februari 2012Niet de vervanging van de ene overbodige door een andere is relevant, maar het onmiddellijk verdwijnen van de hele kliek
Wat zal ze weer zitten gniffelen die Amsberg sr.! Wéér is ze het middelpunt van de belangstelling. Iedereen praat over haar, terwijl er natuurlijk alleen maar lieve dingen over haar gezegd zullen worden. Zo zou ze het voortreffelijk hebben gedaan. Wat? Voortreffelijk gedaan? Terwijl we als volk niets, helemaal niets van haar mogen weten! Met meer recht en reden zouden we kunnen beweren dat ze het zo verschrikkelijk slecht heeft gedaan. De waarheid komt toch niet boven tafel, denken ze! Bovendien beschikt mevrouw over een Fasseur, een Tjeenk Willink en een Rutte.

Ook zou ze zo bemind zijn bij het volk dat het haar van liefde wel had willen opvreten
Daarom durfde ze nooit alleen over straat te lopen maar moest ze in een gepantserde auto heen en weer getransporteerd worden. Ze is ook erg filantropisch: de hele dag zit ze achter haar bureau cheques uit te schrijven voor mensen en instanties die in hun hoge nood haar om een royale bijdrage hebben gevraagd. Ze is ook de enige persoon in Nederland die haar jaarlijkse belastingaanslag uit vrije wil verdubbelt: waar vind je tegenwoordig nog zo iemand? Bovendien is ze de eenvoud zelve. Nooit voelde ze zich verheven boven de gewone mensen zoals U en wij. Ze had wel een kleine spraakafwijking maar daar kon ze niks aan doen. Haar vader was nl. een ordinaire Schnöder of Mistkerl. We weten al lang dat die pappie niet alleen een buitengewone viezerik was maar ook een beroepsverzamelaar van schandalen, smeergelden en omkoperijen: een misdadiger dus in optima forma. Voor mevrouw was dat geen enkele reden zich ooit van zo'n vader te distantiëren, Dat zou immers haar machtsaspiraties kunnen schaden. Wat dat betreft kan ze nog een lesje leren van Leila die tenminste nog dééd alsof ze afstand nam van de misdaden van haar vader.

Nu verbeeldt Amsberg zich nog – en die flauwekul over nu-of-morgen-aftreden moet de belangstelling voor haar nog wat versterken – dat ze met opgeheven hoofd, vliegend vaandel en getrokken zwaard kan vertrekken, betreurd door een geliefd volk. Dat volk treurt echter helemaal niet. Integendeel, het verwerpt en minacht haar, op een stelletje kontlikkers, slijmerds en collaborateurs na. Dat ze zich veel wijs maakt, zegt natuurlijk niets over het waarheidsgehalte daarvan. Het volk zelf denkt in het beste geval dat een troonswisseling geen enkel verschil maakt. Of deze nu de kas van moeder spekt dan wel die van een verwende zoon en een luxe schoondochter maakt voor het volk geen moer uit. Het wordt gewoon van alle kanten gepakt.

Het is dan ook geen wonder dat de zgn. 'oranjeliefde' ieder jaar voel- en zichtbaar afneemt
Praat U, lezer, ook eens met familie, vrienden, geburen, partijgenoten, kerkgenoten, medereizigers in trein, tram en bus, en binnen enkele minuten zijn ze – na enige aarzeling – al bekeerd tot het ware republikeins geloof. Volgens Trouw (31.1) is het zelfs in de Bible-belt treurig gesteld met het 'God, Nederland en Oranje' van weleer. De krant komt daar boven op nog met de sombere openbaring dat die liefde van de protestanten 'helemaal niet eeuwenoud'' is, maar een 19e eeuwse poging was om het verlies van de vroegere kerkelijke monopoliepositie te compenseren. Terwijl die band nu al zo goed als versleten is, maken de resterende orthodoxe gelovigen zich ook grote zorgen over de steeds afnemende protestantse kwaliteit van de familie. God zal ze er voor straffen. Alweer een bondgenoot erbij, denken republikeinen dan.

Naast dat wat zich bij 'Gods eigen volk' afspeelt, hebben we ook nog het gewone Nederlandse volk dat iedere dag via onderwijs, pers en televisie kennis neemt van de strapatsen van 'majesteit' en 'hunne koninklijke hoogheden', zoals die doodgewone, door de hen omringende kletskoekers omhoog-geprate halzen eisen dat ze worden aangesproken. Voeg bij die onuitstaanbare arrogantie, hun totale nutteloosheid voor de gemeenschap, hun gigantische rijkdom, luxueuze leventje, verre reizen, belastingvrijdom, hun ontransparante politieke en maatschappelijke macht, het stiekeme geheimzinnige gedoe achter de schermen, de ophemeling, de mooipraterij, de leugenfabricages, het militaire gedoe alsook de erfelijke Verelendung, waardoor alles wat er slecht is aan de monarchie wordt geconserveerd. Het is dan ook meer dan begrijpelijk dat gewone verstandige burgers zich al lang van die flauwe kul afgekeerd hebben en een andere, betere staatsinrichting voorstaan.

Republikeinen willen een president (m/v), die het volk zelf kiest en die een salaris zal hebben onder de Balkenende-norm, die zich niets verbeeldt, niet in dure paleizen woont, aanspreekbaar is voor iedereen, zaterdags met ega(a) bij de Lidl of op de markt inkopen doet en die we zo nodig na vier jaar een schop onder zijn broek kunnen verkopen. En dan kiezen we een nieuwe president. Zo simpel is dat. En dat is heel wat beter dan het idiotisme van vandaag waar mevrouw uitmaakt of ze en hoe lang ze aan zal blijven en vervolgens een machinerie van al even belachelijke regels in werking zet waarvan het resultaat al lang bekend is.

Het ergerlijke daarbij is dat die lieden altijd de mond vol hebben van 'de' geschiedenis
Wel, die geschiedenis leert ons dat een naar Engeland uitgewekene die nog gepoogd had witte voeten bij Napoleon te halen, zich op 30 november 1813 tot 'souvereine vorst der Nederlanden' heeft laten uitroepen en zich daarna met buitenlandse steun – op het congres van Wenen – op 16 maart 1815 tot 'koning der Nederlanden' heeft geproclameerd.

In de daarna ontstane traditie vervangt de ene opvreter de andere, zonder dat het volk daaraan te pas komt. Amsberg zegt wel dat ze 'onomstreden en waardig' wil aftreden, maar zelf heeft ze van meet af aan een situatie gecreëerd, waarin die overdracht meer dan ooit gepaard zal gaan met rumoer en aantasting van het draagvlak. Met haar aangeboren conservatisme en blindheid voor historisch-politieke ontwikkelingen had Amsberg immer maar één doel voor ogen: het houden van de macht en vooral het geld binnen de familie.

Waardering heeft ze niet geoogst, respect nog minder, ook al schroefden de opiniepeilers door dubieuze vraagstellingen de cijfers steeds hoger op. De discrepantie tussen de cijfers en de werkelijkheid werd steeds groter. Op dit moment zou van de Kamerleden meer dan 74% tegen de monarchie stemmen. Alleen: ze hebben niets te stemmen. De regering heeft er al voor gezorgd dat de monarchie precies blijft zoals ze is. De nieuwe naam 'ceremoniële' monarchie is een schijnoplossing, die alleen maar betekent dat dat het oude systeem van 1813 /14 nog wel een tijdje blijft voorbestaan. Als we dat zouden willen. Maar we willen dat helemaal niet. Er is maar één oplossing om verlost te worden van die idioterie en dat is dat iedere weldenkende Nederlander op zijn manier de regering duidelijk maakt dat hij/zij genoeg van de monarchie heeft. Iedereen is inventief genoeg om zijn/haar wens naar buiten te brengen.

We staan nu voor de keuze of we door de ene opvreter of door de andere worden afgemaakt en dat de Verelendung van de macht gewoon zal doorgaan; nee, niet tot de volgende abdicatie, maar tot het eerstvolgende incident in de familie welke het volk tot wanhoop brengt, en gaat doen wat we nu ook al van de daken roepen: "weg met jullie allemaal en wel onmiddellijk!" Jammer dat Machangulo nu voor ze taboe is, maar Elba of Sint Helena zijn prachtige eilanden waar men heerlijk rustig kan genieten. Aanbevolen dus.

Wij, de tegenwoordige generatie, bieden U alsnog aan nu vrijwillig heen te gaan
U allemaal, inclusief Mabel Kadaffi, oom Piet en de troep rond de zich steeds belachelijker aanstellende Irene, die met bomen spreekt maar ook met varkens en vlooien goed overweg kan. Ze heeft een veel te grote aanhang gekregen via de kinderen bij de Nederlandse nieuwsvoorziening. Voor onschuldige wezentjes als Amalia, die steeds meer de streken van opoe lijkt te vertonen, kan helaas geen uitzondering worden gemaakt. Een excursie naar de Guernsey-eilanden zal niet worden toegestaan. Geld en goed zullen terdege in de gaten worden gehouden. Niets mogen de vroegere zwelgers meenemen.

Over de eerlijke verdeling van al dat geld zal de democratisch gekozen president, samen met zijn democratisch gekozen regering, beslissen.

Dit verhaal wordt met pijn in de ziel geschreven
Het is voor partijen dus beter dat ze samen aan tafel gaan zitten en alles wat met de abdicatie te maken heeft op een zakelijke wijze bespreken. Pour pouvoir discuter, il faut être d' accord. Republikeinen zijn per definitie vredelievende mensen en beheersen noch de politie noch het leger.

Het is een trieste zaak dat de monarchen zich dermate ingevreten hebben in de maatschappij dat zij zich als een onmisbare institutie zijn gaan beschouwen, zonder welke de natie niet verder kan bestaan. Weigeren de monarchalen echter zichzelf tijdig terug te trekken, zo ontstaat er een volkomen nieuwe situatie waarin de afzetting van de weigeraars zal moeten worden voltrokken. Dat zou een betreurenswaardige zaak zijn.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander