Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Persbericht van de Alliantie van Europese Republikeinse Bewegingen (AERM)
Webredactie, 22 januari 2012

iets

Persbericht van de Alliantie van Europese Republikeinse Bewegingen (Alliance of European Republican Movements AERM)

40 jaar met de Deense koningin is genoeg: Het is tijd voor de monarchieën van Europa om met pensioen te gaan.
De AERM kwam dezebijeen elkaar in Kopenhagen voor hun jaarlijkse algemene vergadering, die samenviel met de 40ste verjaardag van de Deense koningin Magrethe II. AERM's belangrijkste doel is de monarchie af te schaffen in alle Europese landen en te vervangen door een ware democratische republiek. AERM vertegenwoordigt op zijn minst 16 miljoen republikeinen uit Europese landen die nog steeds lijden onder het gewicht van de monarchie.

Terwijl veel Denen juichend langs de straat stonden om koningin Margrethe in haar gouden koets voorbij te zien komen, kwam AERM bijeen in het centrum van Kopenhagen om te plannen hoe je er het beste voor kunt zorgen dat zij en haar koninklijke collega's hun bevoorrechte positie verliezen.

"De meeste Europeanen zien zichzelf als democraten.
Daarom is het absoluut onredelijk dat we nog staatshoofden in Europa hebben die door geboorte bepaalde privileges en macht hebben. Dit is het geval in Denemarken, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen en Nederland. Sinds AERM werd opgericht in 2010 hebben we internationaal samengewerkt tot beëindiging van deze gedateerde en ondemocratische praktijken, die een duidelijke schending van de mensenrechten zijn ", zegt de woordvoerder van de Deense beweging, Arvid Aagaard.

In Zweden is 32% van de bevolking republikein, in Denemarken 16%, en in het Verenigd Koninkrijk 18%.
Dus, alleen in deze landen alleen al, is het aantal verklaarde republikeinen ongeveer 15 miljoen. De zes organisaties vertegenwoordigd in de AERM hebben samen 14.000 betalende leden en meer dan 32.000 actieve volgelingen en sympathisanten op Facebook. Die brede steun voor republikanisme in overweging genomen, roept om meer kritisch publiek debat.

"Er is te weinig kritisch debat over de monarchie.
Hoewel monarchieën afhankelijk zijn van publieke middelen en veel informele macht hebben, worden ze niet gecontroleerd op dezelfde transparante wijze als andere instellingen. We hebben een vrij debat nodig en verantwoording over hoe het geld van de belastingbetaler gebruikt wordt", zegt Graham Smith, woordvoerder van Republic uit het Verenigd Koninkrijk.

Voor informatie over AERM en haar lidorganisaties, kunt u terecht op: www.aerm.org

AERM facebook

Voor informatie en opmerkingen over de AERM bijeenkomst in Kopenhagen kunt u terecht bij:
Arvid Aagaard Mobiel: + 45 29863638
E-mail: arvidaagaard@gmail.com


Oorspronkrlijke tekst:

Press release from the Alliance of European Republican Movements.

40 years with the Danish queen is enough: Time for the monarchies of Europe to retire.
The Alliance of European Republican Movements united in Copenhagen for their annual general assembly, which coincided with the 40th anniversary of the Danish Queen Magrethe II. AERM main aim is to abolish monarchy in all European countries and establish true democratic republics. AERM represents at least 16 million republicans from European countries that are still under the weight of monarchy.

As many Danes were cheering on the street as Queen Margrethe passed by in her golden chariot, the Alliance of European Republican Movements met in the centre of Copenhagen to plan how to best make sure that she and her royal colleagues would loose their privileged positions.

"Most Europeans define themselves as democrats. Therefore it is absolutely unreasonable that we still have heads of state in Europe that are born into privileges and power which is the case in Denmark, Belgium, UK, Sweden, Norway, and The Netherlands. Since AERM was founded in 2010 we have worked across borders to end this outdated and undemocratic practice, which is a clear breach of human rights," says spokesperson for the Danish movement, Arvid Aagaard.

In Sweden 32 % of the population is republican, in Denmark 16 %, and in United Kingdom 18%. So, just in these countries alone, the number of declared republicans adds up to around 15 million. The six member organizations of AERM together have 14 000 paying members and more than 32 000 active followers and supporters on Facebook. The large support for republicanism taken into consideration, republican movements call for more a more critical public debate.

"There is very little critical debate about monarchy in most of the AERM member countries. Even though monarchies are dependent on public funds and have a lot of informal power, they are not scrutinized in the same transparent way as other institutions. We need a free debate as well as accountability for the use of taxpayer's money", says Graham Smith, spokesperson from UK.

For further information on AERM and its member organizations, please visit: www.aerm.org

For further comments on the AERM meeting in Copenhagen:
Arvid Aagaard: Mobile: +45 29863638
Email: arvidaagaard@gmail.com

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander