Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Een nadreuntje voor een gemankeerd republikein
C.V. Lafeber, 21 januari 2012

iets


In het Goirles Belang van 11 januari jl. bekritiseert Uw geleerde redacteur Verwiel mevrouw Amsberg.
Ter informatie van de monarchale lezers: deze aanduiding is in zwang bij republikeinen als ze het staatshoofd bedoelen. Ze hebben een gloeiende pest aan al die majesteiten en koninklijke hoogheden en zeggen gewoon mevrouw en mijnheer. Wanneer je je echter niet aan die door haar ingevoerde regel houdt, knipt mevrouw met haar vingers, waarop er ineens een of andere grijze muis uit de coulissen te voorschijn glipt. Deze ceremonie moet duidelijk maken hoe madame eist te worden aangesproken. Toen dat mij eens overkwam heb ik op zeer gediciplineerde wijze tegen de twee dames 'anmehoela' gezegd en ben opgestapt. Het is met dit soort flauwe kul dat vorsten van alle tijden en in alle landen, alsook hun al dan niet aangetrouwde familie en hun spruiten, proberen te imponeren, intimideren en aan te vullen wat ze niet hebben noch ooit zullen krijgen: een natuurlijk respect.

Dit terzijde. De heer Verwiel bekritiseert Amsberg manmoedig om de 'honderden lichtjes' in de paleistuin die tijdens haar kersttoespraak op klaarlichte dag te lang ontstoken zijn geweest. De man heeft het grootste gelijk van de vismarkt. Furieuzer wordt hij echter wanneer hij wijst op de spanning tussen wat mevrouwtje doet en wat ze voortdurend haar onderdanen te geloven voorhoudt. In gewoon Nederlands zou dat luiden: mens, sta niet zo te huichelen. Zij noemt zelfs de grote Ghandi, die iedereen opriep om de menselijke hebzucht aan banden te leggen maar daarbij wél zelf het goede voorbeeld gaf.

Triest is het dan ook de verontschuldiging van Verwiel voor zijn mededeling dat niemand nu moet denken dat hij een republikein is. Integendeel, hij draagt alle leden van de oranje-kliek zelfs een warm hart toe. Alsof republikeinen minderwaardige mensen zijn, voor wie je op moet passen: revolutionairen, dom volk, raddraaiers, mensen zonder hersens, opvoeding en opleiding, mensen in elk geval met wie de keurige Verwiel niets te maken wil hebben. Stel je voor! Verwiel heeft kennelijk meer op met het oranjegespuis dat al eeuwenlang de straat beheerst.
Dat de man de geschiedenis niet kent, zij hem vergeven maar niet dat hij geen krant leest, zodat hij net zo goed als iedereen had kunnen weten dat hij niet zo maar de eerste de beste kapitalist over de hekel aan het halen was, maar een almachtige,steenrijke kliek die momenteel als zodanig op nr.14 op de wereldlijst staat, boven de smeerlap Mswathi III van Swaziland. Hij had ook kunnen weten dat dat oranje-geld op de meest smerige wijze verkregen is en dat de kliek nog nooit iets van dat geld heeft afgestaan aan de armen der aarde maar het altijd alleen aan haar eigen dure konten heeft gehangen.

Ik begrijp die uitval naar de republikeinen dan ook niet.
Deze mensen willen niet alleen dat er een einde komt aan die huichelarij en dat er een beetje meer eerlijkheid zal zijn bij de verdeling van de rijkdom en de macht en dat de hele wereld transparanter wordt. Bovendien wensen zij hun doel niet te bereiken met revolutie of straatgeweld. Zij zijn pacifisten, geweldlozen, erasmianen in de beste zin van het woord. Dat zij door afschaffing van de erfelijkheid der vorstenhuizen ook willen verhinderen dat de volgende generaties met dezelfde problemen worden opgezadeld als deze en alle vorige, strekt hun tot eer. Verwiel is niet alleen geen republikein, in het ergste geval is hij een non-valeur en in het beste een simpele kletskous.

Wanneer hij serieuze informatie over het republikeinse denken en doen behoeft, zo kan hij zich informeren op deze website.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander