Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Voorlopig het laatste nieuws over Machangulo?
Webredactie, 19 januari 2012De kranten van17 januari berichten dat de familie Amsberg-Zorreguieta (A-Z) haar vakantieverblijf in Mozambique heeft verkocht. Ze zou wel alles uit de kast gehaald hebben om het 'aan een andere particulier' te verkopen maar dat 'was niet gelukt'. Volgens Rutte die zoals Balkenende de boodschappenjongen van A-Z is, is het landgoed verkocht aan de 'projectbeheerdersmaatschappij Machangulo SA'.

De eerste vragen die opwellen zijn of die maatschappij dan ook een particulier is en vervolgens wat de familie en hun koerier onder een 'symbolisch' bedrag verstaan. Waarom mogen parlement en natie dat trouwens niet precies weten? De volksmond verstaat onder een symbolisch bedrag zoiets als een appel en een ei, maar over en paar jaar worden we misschien nog wel eens verrast met de mededeling dat - we roepen maar wat - prins Piet of een onderwereld-vriendje van Mabel of een of andere Patagoniër de gelukkige bezitter is die de - dan voormalig koninklijke - familie aan het chanteren is.

Duidelijkheid is dus nu al zeer gewenst, ook al zou dit geval het laatste zijn waarin openheid verschaft kan worden, gewend als de kliek immers is om tot op de dag van vandaag alles stiekem te doen. Of zoals de dure, domme en doortrapte Leila altijd zegt: 'van ons is alles privé'.

Alvorens dadelijk het concrete verhaal over Machangulo voort te zetten, willen we eerst hier nogmaals het republikeinse standpunt ter zake kort formuleren: alles van eenieder die tot de familie van de gekroonde parasieten behoort, is publiek. Natuurlijk zijn republikeinen geen voyeurs of gluurders naar wat de kliek op de WC, of in de bad- of slaapkamer uitspookt.

Alsjeblieft niet zelfs. Maar ze moeten ook niet denken dat ze overal om zich heen hekjes kunnen neerzetten, waarbinnen ze zich alles kunnen permitteren. Republikeinen staan voor een volop transparante maatschappij waar alles zo veel mogelijk open en niets geheim is. Pro Republica zweert niet voor niets dag en nacht dat 'wat weet, deert' in plaats van de monarchale formule 'wat niet weet, ook niet deert'. Gezien de lamlendigheid van kabinet en volksvertegenwoordiging terzake zullen we dus pas na de fluwelen omwenteling weten hoe groot dat symbolische bedrag was.
Als de kliek tenminste niet tevoren de documenten heeft vernietigd. Nu zouden volgens Rutte A-Z geen enkele bemoeienis meer met hun idealistisch zomerhuis hebben. Zielig voor al die Afrikaanse genen van de familie en vooral voor de drie jonge dames, die in een 'Afrikaanse' cultuur moesten opbloeien. De Nederlandse gemeenschap draait hoe dan ook voor de geldelijke verliezen op. Leila zal er wel niets van begrijpen en blijven beweren dat, als het linkse volk zich niet met 'haar privé' had bemoeid, zij zich nu nog eens heerlijk in de brandende zon had kunnen omwentelen.

Het is vervelend voor Leila dat zij zich kennelijk niet zo goed meer herinnert dat zij, haar man en een zekere Hoedeman, die journalist was bij toen nog zeer royalistische en neokolonialistisch denkende Volkskrant, tevens voorzitter van de Vereniging van Journalisten Koninklijk Huis (VJKH), op 11 jul 1008 met tientallen - er waren 85 accreditaties binnengekomen - in Huize De Horsten te Wassenaar waren samengekomen om te worden geïnformeerd over hun Machangulo-plannen en de edelmoedige, menslievende althans niet-commerciële bedoelingen, waarbij nooit genoeg geaccentueerd kon worden dat het dus helemaal niet om geld ging als wel om de bestrijding van de wereldwijde armoede in de gehele wereld, te beginnen in Mozambique.
De bevolking heette er razend enthousiast, zij wilde haar grandioze natuur gaarne afstaan aan de idealistische bedoelingen van de westerse weldoeners. Natuurlijk hoopten de mensen een graantje mee te pikken en zelfs meer dan dat: mee te mogen werken aan de bouw van de villa, de aanleg van een luchthaven, een aanlegsteiger en vooral aan betere dorpsvoorzieningen. Vervolgens sprak Amsberg over zijn onmetelijke liefde voor Afrika, dat bij hem in de genen zat via opa Lpipe en vader Claus. De domme man maakte zich echter helemaal bespottelijk toen hij zijn bouwproject voorstelde als vooral noodzakelijk om de drie vrouwelijke hoogheden van zeer prlle leeftijd al vroeg kennis te laten maken met de natuurlijke rijkdom van Afrika. Iedereen zat ongeveer te janken bij dit indrukwekkend misselijk vertoon van domheid.

Iedereen weet dat er niets is terecht gekomen van al die flauwe kul.
Het regende dan ook van begin af aan klachten over alle onrechtvaadigheden: grondverdeling, corruptie, wanbestuur, administratieve rotzooi, de slechte werkgelegenheid - arbeiders uit Zuid-Afrika en Zimbabwe werden aanvoerd, terwijl de eigen straatarme Mozambikaanse bevolking door het gaas stond te kijken -, het uitblijven van alle beloofde sociale voozieningen als de bouw van schooltjes, grotere huisjes, een marktplaats, een hospitaaltje.
De enige zaken die wel opschoten, waren de luxe voorzieningen voor de welgestelden als: het vliegveld de aanlegsteiger, het hotel. En vergeet ook niet dat wanneer W-Z daar vakantie vieren er, buiten de permanent aanwezige tien lijfwachten ook, ter beveiliging van deze zogenaamde gewone mensen, ook permanent een Nederlands fregat voor de kust ligt inclusief bemanning à 50.000 euro per dag. Uiteraard geheel vrijwillig betaald door het gulle Nederlandse volk. Daar kunnen heel wat schooltjes, grotere huisjes, marktplaatsen, en hospitaaltjes van worden gebouwd!

Rellen en oproertjes waren er aan de orde van de dag. Politie en leger moesten zelfs ingrijpen. De Nederlandse pers en met name de linkse media, en vooral de republikeinen kregen er de schuld voor in de schoenen geschoven. Over alles wat er in Machangulo gebeurde en vooral niet gebeurde, kreeg de Nederlandse republikeinse pers de schuld. Wie nadere informatie wenst, probere het kritische rapport van Alessandra Soresina - Preliminary Assessment of the Machangulo Local Commuity - te pakken te krijgen, dat helaas al spoedig (mei 2009) van haar website werd gewist. Let wel, Soresina was geen Nederlandse en geen republikeinse. Zij is wel een vooraanstaand wetenschapster in de biologie.

Niettemin bestonden A-Z-H het tot op de dag van hun capitulatie - 20 novemer 2009 - hun bewering vol te houden dat met name de linkse media de schuld waren van de hetze tegen en het abonnee-verloop bij de Volkskrant. Zelfs in het bericht in De Volkskrant van heden, 17 januari 2012, staat te lezen dat het 'de schuld van de media is' dat de villa moest worden verkocht. Het is geschreven door Hoedeman. Sommige mensen zijn onverbeterlijk.

Zie ook :

Nu eindelijk voor de laatste keer Machangulo?

Hoe lang nog gaat de kruik te water? Machangulo is weer in het nieuws

Respons-abilité

Kastje & Muur

Photoshoot met kadavergeur

Nieuwe bedriegers ontmaskeren oude

Alles Spic & Span in Mozambique!

Het verhaal van Machangulo

Pandora

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander