Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Waarde heer Lensink
Drs J.A. Zijlstra,16 januari 2012

iets


Onderstaande geheel voor zich zelf sprekende brief van een website-bezoeker, gericht aan de al meer dan 482 dagen vastzittende Erwin Lensink, de WaxineLichtHouderGooier, acht onze redactie dermate van belang voor alle republikeinse en niet-republikeinse landgenoten, dat wij hem graag hier publiceren.


Aan de weledele heer E. Lensink
Registratienummer 2022645.
P.I. Grave, locatie Oosterhoek,
p/a Postbus 79
5360 AB Grave


Waarde heer Lensink,

Dat het nieuwe jaar u mag brengen wat u graag hebt. Ik stuur u een groet om u sterkte te wensen. Ik stuur u bij deze ook een klein boekje. Ik kom daar straks nog op terug.

Over wat destijds in Den Haag gebeurde, bijna anderhalf jaar geleden, heb ik nogal wat gehoord. Ik heb het niet gezien. Ik houd niet van de TV. Ik kijk er ook niet naar. TV-beelden wekken altijd emotie op. Woorden doen er minder toe dan beelden. Toekijken is gemakkelijker. Betekenis van woorden vatten is moeilijk.
Men kijkt naar de rit van het staatshoofd en het erfprinselijk paar op weg naar de ridderzaal. Voor wie er bevattelijk voor zijn is het een mooi beeld. Wanen zij zichzelf wellicht in de koets? Begrippen vallen niet in het oog. Bijvoorbeeld het niet gekozen zijn van het staatshoofd in de koets. De vrouw van het prinselijk in de koets getroost zich veel moeite om de mythe van het koningshuis in stand te houden. Is zij ervoor ingehuurd? Wie zal het zeggen. De eerdere liefdesband van W.A. van Amsberg voor het 'burgermeisje Bremer' moest er in ieder geval voor wijken.
Voor de meeste toeschouwers is 'de koets' pracht en praal. Zij slurpen het gebodene op TV op als ware het een lekker drankje, al dan niet verslavend. Voor u (en voor mij) is het poppenkast. Het tonen van de beelden door de media is evenzeer poppenkast, wellicht nog in groter mate. Zij verdienen aan de reclameblokken voor en na op Prinsjesdag. De leden van de Tweede Kamer vinden het in hun hart ook een poppenkast, behalve zij die roepen 'God, Nederland en Oranje'.
Maar de kamerleden over het geheel genomen zeggen niets (of te weinig), zij spelen het spel mee, in de trant van 'hoedje van, hoedje van papier'.

Voor mensen die niet beter weten is het puur werkelijkheid wat gebeurt
Voor hen is de koningin een idool. Zij verbeeldt voor hen een paradijs van dromen. U en ik, wij weten wel beter, het is dromen èn bedrog. Hier wordt een familie getoond die de eerste plaats bezet, van oudsher, en deze wil behouden vanwege de emolumenten en de invloed daarop.
Het is een familie die zich kan handhaven op de golven van de emotie van onwetende mensen, daarin gesteund, wat veel erger is, door duizenden die in hun positie belang hebben bij het koningshuis. Zij steunen het niet-gekozen staatshoofd omwille van het behoud daarvan.
Het koningshuis wordt van oudsher door hen gesteund. Het koningshuis wordt geschraagd door het 'netwerk' eromheen, al waren het maar de oudjes in Ureterp bij Drachten voor wie Maxima stroop smeerde op pannekoeken. (Willem Alexander was naar ik meen te weten bij vrienden in Oosterwolde.) Het is maar een voorbeeld in het binnenland. In het buitenland speelt dezer dagen het vijftigste staatsbezoek. Geloof mij: het is ook ingezet op behoud van positie. Staatsbezoeken hebben geen invloed op economisch tijd, zoals een recent onderzoek aantoont aan de hand van objectieve cijfers van het CBS.

Het is met het koningshuis inderdaad als in een spinnennetwerk
In de natuur snelt de maker in het midden van het web op de gevangen prooi af. En als daar een draadje los raakt zie je de spin ook bezig het web te herstellen. Anders verliest het netwerk zijn functie.
Het web is voor de spin in het middelpunt levensnoodzakelijk.
Dat netwerk van het niet gekozen staatshoofd heeft eenzelfde functie. Het is enorm belangrijk voor haar positie daar middenin. Het netwerk moet haar steeds weer bevestigen in haar positie, waarin zij dus niet gekozen is, maar die haar voorouders voor haar hebben bevochten.
Dat is ook de kant waar voor vele mensen geldt: haar heerlijkheid strale af op mij. Voorbeelden daarvan zijn niet ver weg. Ik noem er een paar uit mijn directe beleving.

In het voorwoord van het burgerjaarverslag 2009 van mijn gemeente Rheden schrijft de burgemeester: "ik vond het een eer om het gerestaureerde Waterloo-monument te onthullen in het Velpse Park Daalhuizen. Dit monumentje is in 1815 opgericht als herinnering aan de bijdrage van de Prins van Oranje aan de slag bij Waterloo." Daarmee feteert zij de inwoners die zich in de Oranjevereniging vermeien.
U kent misschien ook wel een schilderij waarop de prins staat afgebeeld in een onberispelijk witte broek, het zwaard omklemmend, in voorste gelederen. In werkelijkheid was hij niet zelf in Waterloo aanwezig.
Hij steunde, naar bekend is, de geallieerden bondgenoten tegen Napoleon met een bijdrage voor het inzetten van huursoldaten. Die gift moest hèm zelf weer helpen bij het bemachtigen van de positie van staatshoofd. Daarvoor had hij de steun van die bondgenoten nodig, ook straks op het Wener Congres. Het was de spiering om zijn kabeljauw te vangen. Ik zeg niet of de burgemeester dat weet of niet. Maar stel nu eens dat zij het zou weten. Zij heeft er geen belang bij om haar echte verhaal te ventileren. Daarmee zou zij de koningsgezinden in haar gemeente tegen zich innemen. Zij heeft er vooral belang bij het sprookje te bevestigen en mede daardoor haar burgemeester-zijn te continueren.

In de gemeenteraadszaal hangt het portret van het niet gekozen staatshoofd
Net als sommige kamerleden zien sommige burgemeesters de koningin als een begenadigd en onaantastbare vorstin, van Godswege aan ons gegeven. Anderen steunen in groten getale de monarchie door een soort emotionele verknochtheid. Dat gevoelen wordt zeer versterkt door het zogenaamd 'menselijk' handelen van leden van het koninklijk huis en hun 'gerichtheid op het algemeen belang'. Ik zet dat tussen aanhalingstekens omdat het de buitenkant betreft. De ware intentie bestaat er vooral in om de aanhankelijkheid van het volk te bestendigen en daarvan dan weer de vruchten te plukken.
Mevrouw M. van Amsberg-Zorreguieta is daar vooral een meester in. Zij wordt dan ook via het kabinet van de koningin ingezet. Van de andere kant vragen instituties haar vaak, en niet alleen haar. Ook 'prinses' Mabel begint haar partijtje mee te blazen. Deze week krijgen we op onze mat het eerste nummer van 'One World', het nieuwe blad van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking (NCDO), lees het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het komt in de plaats van 'I.S.', 'Internationale Samenwerking'. Op de omslag staat een foto van mevrouw M. van Amsberg-Wisse Smit. met daaronder in grote letters 'PRINSES TUSSEN WERELDLEIDERS', met daaronder 'Waarom Tutu en Mandela van Mabel houden'.
Binnen in het blad staat een artikel: 'Interview, Mabel van Oranje'. U en ik weten dat het gewoon Mabel van Amsberg-Wisse Smit is. Het is een jonge ambitieuze vrouw die het na Bruinsma en anderen gemaakt heeft met Prins Friso. Zij is door BuiZa ingezet voor promotie (type 4, s-Rating).

Nog een voorbeeld van een die graag in de openbaarheid treedt
Het is de dichter Oosterhuis, zelfbenoemde hogepriester in Amsterdam. Diens positie kwam afgelopen jaar in een interview in de NRC tot uiting. Het artikel ging over censurering en ook over een vriend van hem. Het sloot af met een uitroep van Oosterhuis: 'Die vriend, dat was prins Claus'. Daarin was als het ware de jubel te horen in Oosterhuis' hoofd over het mogen verkeren als vriend in vorstelijke kringen. Het niet gekozen staatshoofd had onlangs zijn 'De Nieuwe Liefde' geopend. Haar afstraling op zijn huis! Niet lang daarna kreeg hij een tik op de vingers van het niet gekozen staatshoofd. Hij had zich verpraat. Een afstraffing van het Noordeinde en de Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) volgde. Het was het herstelwerk als dat van de spin aan haar web. Terug in de rangorde. Dat gebeurt als je uit de (hof)school klapt. Het niet gekozen staatshoofd let op de mensen in haar rij en op hun gedrag, net zoals Oosterhuis zelf let op de mensen in zijn rij.

In mijn positie vind ik het aardiger om juist niet in de rij te lopen
Om gepaste kritiek te leveren als dat nodig lijkt. Ik doe ook niet als anderen, die, geslepen, zich over het koningshuis gewoonlijk op de vlakte houden. Zij zijn bezorgd om de eigen positie met voorrechten en al, niet in gevaar te brengen.
Die burgemeester, Mabel Wisse Smit met haar ontwapenende (sullige?) foto, de ambtenaren van het ministerie van 'Buitenlandse Zaken', en de dichter Oosterhuis. Bien étonnés de se trouver ensemble. Zij zijn een beeld van de elite die het niet gekozen staatshoofd in het zadel houdt. Ook de leden van de Tweede Kamer horen daar bij. Ze weten natuurlijk wel beter, maar hebben weer een andere, politieke, reden voor hun 'onderdanig' gedrag: ze moeten de stemmen van de tot nu toe makke Oranjegelovige schapen niet verliezen.

De plaats van het staatshoofd komt tegenwoordig veelvuldig ter sprake
Er worden globaal gezien twee uiterste posities ingenomen.
Aan de ene kant zoals we zagen degenen die de positie van het niet gekozen staatshoofd beschermen. Men verbloemt de werkelijkheid voor het volk dat de historische eigenaardigheid van het erfelijke koningschap niet ziet. Samen met deze onwetende aanhangers vormen genoemde betrokkenen-om-eigen-belang de kurk waarop het koningshuis drijft.
Aan de andere kant zijn er degenen die koningin haar positie betwisten. Er zijn er die zich soms in boosheid te buiten gaan en niet schromen het niet gekozen staatshoofd en haar familieleden te na te komen.
U, geachte heer Lensink, bent geen vriend van het koningshuis. Het is een schrale troost voor u dat u niet de enige bent. Maar het troost nog minder dat het er niet veel méér zijn, zó dat de politiek er niet meer omheen kan. Dan zou een eind kunnen komen aan de erfelijke positie van de monarchie als het verschijnsel uit de Middeleeuwen dat zij is.

Ik ben van mening dat de Grondwet in overeenstemming moet worden gebracht
met het wezen van haar artikel 1
U hebt om dat te onderstrepen - het is nu alweer anderhalf jaar geleden - een voorwerp gegooid naar de Gouden Koets. Ik vond dat ongelukkig. Maar wat gebeurd is is gebeurd.
In het beoordelen daarvan zijn er weer twee uitersten. Aan de ene kant proberen mensen dat wat u deed te minimaliseren. 'Het gewicht van dat voorwerp was te verwaarlozen en veroorzaakte maar een klein deukje'.
Aan de andere kant staat het ingrijpen door de overheid en de beoordeling door de rechterlijke macht. U bent overmeesterd en als 'onverlaat' afgevoerd. Later bent u beoordeeld door de officiële instanties tot, ja tot wat precies? De geestesgesteldheid van de beoordeelaars 'kom niet aan de koningin' zal bij het oordeel een rol hebben gespeeld. We kennen het vervolg.
Ik heb onvoldoende juridische kennis om te beoordelen of de rechter over u en over wat u deed goed heeft geoordeeld dan wel een foute beslissing nam. Maar ik maak me daarover wel heel bezorgd.
In hoeverre waren de rechters toch vooringenomen, zelfs zonder dat zij zich daarvan bewust waren? Hoe gemakkelijk laat men zich soms meeslepen. Er lopen onzichtbare dunne draden in menselijke wezens die hen de ene kant of de andere uit trekken, zij het karakterologisch of anderszins.

Wat moeten we doen?
Ik draag de individuele leden van het koningshuis geen kwaad hart toe. Ook niet als ze gewone fouten maken. Het zijn toch ook maar mensen, sterker nog, het zijn mensen, zoals u en ik. Juist tegen die achtergrond gezien vind ik de erfelijke positie van het koningshuis een contradictie.
Maar of leden van dat huis als individuele personen het mikpunt van de republikeinen moeten zijn? Ik denk het niet. Het gaat vooral om de anomalie van de erfelijkheid van de positie van staatshoofd, zowel hier als elders. Als er al pijlen worden gericht - enkel immateriële pijlen dus, geen geweld - dan moeten ze volgens mij vooral gericht worden op de duizenden die uit eigen belang het koningshuis steunen. Ik gaf enkele voorbeelden uit mijn omgeving. Mogen zij 'collaborateurs' worden genoemd, mensen met een verworven titel van prins of prinses, mensen die van 'adel' menen te zijn, burgemeesters, hoge ambtenaren, hovelingen en hofdichters, de volgers bij een staatsbezoek als de heer Wientjes en mevrouw Jongerius? Daarover nadenken.

Het erfelijke koningschap is een achterhaald verschijnsel
Voor een grondwetswijziging met als inzet het gekozen staatshoofd is een meerderheid nodig in de Staten Generaal. Die komt er, zoveel is voor mij zeker. Dat kan versneld worden door kennis en wetenschap, door de groei van menselijk inzicht, maar vooral door durf.
De steun voor de monarchie brokkelt gelukkig af. Volgens mij wordt de afschaffing ervan nog geremd door die duizenden mensen met een belang, waarvan ik er een paar noemde.
Nog vandaag zou er een einde kunnen komen aan het erfelijke koningschap als mevrouw B. van Amsberg - van Lippe zelf afstand doet van het erfrecht van haar huis. Ze is toch niet zonder begrip? Zij zou dan de geschiedenis ingaan als laatste, maar buitengewone vorst, aan wie veel andere zelfbenoemde staatshoofden en dictators een voorbeeld kunnen nemen.
Misschien nog dit. De 'Oranjes'zijn gewone mensen. Dat zij in de poppenkast doen wat zij doen en dat onwetende mensen daarbij applaudisseren is misschien nog vergefelijk.
Maar dat ligt bij duizenden belanghebbenden die weten hoe de vlag erbij hangt en zich stil houden, anders. Men mag het hun kwalijk nemen dat zij zich steeds weer in lijn opstellen met het niet gekozen staatshoofd.

Waarde heer Erwin Lensink
U zit met de gebakken peren. Dat spijt me voor u. Ik kan niet meer dan u sterken met de oproep 'houd het uit'. Ik denk aan u, dat merkt u wel. Hopelijk zal de Staat der Nederlanden een echte rechtsstaat blijken.
Ik heb voor mezelf een boekje gekocht van mevrouw Dorien Pessers, 'Staatsrecht voor beginners'. Het heeft mijn inzicht vergroot in de bewegingen in de staat en in de democratie. Ik stuur u ook een exemplaar toe. Zie het maar als een groet aan u.

Ik nodig u graag uit mettertijd in ons huis een glas wijn te komen drinken op de spoedige wijziging van het staatsbestel. Aan uw situatie komt voor die tijd een eind, al was het maar omdat steeds meer mensen de ongerechtigheid ervan ervaren en zich ervoor generen.

Hartelijke groet,

Joop Zijlstra,
ongebonden republikein.
Kastanjelaan 9,
6955 AM Ellecom,
0313 - 419 213.

PS. Laat mij nog even weten of u deze brief ontvangen hebt en hoe.

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander