Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Monarchie in het defensief
Webredactie, 12 januari 2012

iets


Het monarchale front brokkelt steeds verder af zowel bij de politieke partijen als in de publieke opinie. De oorzaak daarvan is - en dat is totaal anders dan in de tijd van den Uyl - dat de monarchie op alle mogelijke wijzen in het defensief is.
Wat tot voor kort niemand durfde, is nu een dagelijks terugkerend ritueel: felle en terechte aanvallen op alle misstanden die inherent zijn aan een erfelijke monarchie, zoals de ongecontroleerde macht van Amsberg, de idioterie zelf van een erfelijke troonopvolging die het land niet alleen opscheept met een domme jetsetter maar tegelijk met een arrogante Argentijnse dictatorsdochter, over wier welgeschapen lijf de mannen niet uitgeleuterd raken maar over wier staatsrechtelijke kwaliteitden angstwekkend wordt gezwegen. En dat nadat die erfelijkeid ons óók al eerder opgezadeld had met de dochter van een oorlogsmisdadiger en rokkenjager, om nog maar te zwijgen van andere producten van eigen bodem als Willem III, Wilhelmina en Juliana en verdere voorvaderen. Wat moeten we ermee? En als je dan die domme Willem hoort kakelen dat zijn model die verschrikkelijke Gorilla is - wellicht is deze de enige die hij zich van zijn doctoraal geschiedenis kan herinneren - , dan gruwt het je toch van alle kanten.

Het volk heeft al lang in de gaten dat het in dat vorstenhuis van ons en in elke monarchie één grote zwijnerij is - dé reden waarom we daarvan niets mogen weten - , maar welke steeds meer aan het daglicht komt naarmate de pers, de voorlichting, het onderwijs, de wetenschap openhartiger worden en onbeschroomd duidelijk maken dat een koningshuis bij de gratie Gods een dwaasheid is en een belediging van God - als Deze tenminste bestaat -, welke ellende door de erfelijkheid niet alleen wordt gecontinueerd maar ook steeds erger wordt gemaakt.

Overigens is elke schobbejak - al dan niet koning - , wiens macht en erfelijheid niet onder democratische controle staan, een stinkend riool, over de aanwezigheid waarvan elke republikein zich grote zorgen dient te maken.

De charme-offensieven die de vorsten - op kosten van de belastingbetaler - momenteel met behulp van alle open en stille collaborateurs en van de kranten en de televisie - met die godvergeten NOS als triest dieptepunt - dag in dag uit over het gehele land uitstorten, blijken niet alleen contraproductief te werken op het volk maar ook bij de diensten zelf, die alsmaar nieuw nieuws moeten verzinnen om het staatsmanschap van Amsberg, het waterschapsmanagement van Pils, de barmhartigheidsdaden van Leila, de nederigheid van Piet en van Los aan te prijzen alsook de bovennatuurlijke kwaliteiten van al die dames die zich 'prinses' noemen evenals van de kinderen van de met olifanten, varkens en mollen pratende Irene en nog veel meer krankjorem volk.

Die jongens en meisjes zijn precies zoals het volk waar voor ze reclame moeten maken: ook maar gewone mensen, zoals Pro Republica niet ophoudt aan te tonen, die in zich zelf zitten te lachen over de onzin die ze moeten verkopen maar godvruchtig hun mond houden vanwege de vorstelijke salarissen die betaald worden. Dat is de dwaasheid waarop het koningschap draait. Het Nederlandse volk betaalt immers, zoals gezegd.

Deze laatste alinea voert ons naar het eigenlijke doel van dit betoog: Jan Atze Nicolai zegt in De Volkskrant van 3 september 2011 dat er al genoeg bekend is over het zgn. ceremoniële koningschap, welke besprekingen hij een 'non- discussie' noemt. Kennelijk denkt hij dat de republikeinen deze strijd al gewonnen hebben. De stervende monarchie blaast de laatste adem uit. De schrijver vindt het echter heel verstandig wanneer Kamer en regering zich nu richten op de centen van de voormalige monarchen. Een citaat uit zijn boeiend maar niet geheel sluitend artikel:
'hoe kan een koningshuis neutraal zijn, wannneer het tot de rijkste families ter wereld behoort en zich volop beweegt in de vastgoedsector? Het getuigt van stuitende naïviteit te veronderstellen dat een groot kapitaal amper een politieke en bestuurlijke rol speelt in deze wereld!'.

Kennelijk heeft Nicolai ooit eens aangenomen dat een ceremoniëel koning zijn centen mocht behouden - wat in onze intepretatie beslist niet het geval was. Nu stelt hij echter voor dat de familie een 'fatsoenlijke belasting' op inkomen, vermogen en erfenissen' gaat betalen. 'Het is absurd dat de rijkste familie met voorbeeld functie vrijgesteld wordt van belastingen'. Ook het beheer van het vermogen moet onder controle van de regering komen. Van Investeren met belastinggeld in huizen en paleizen (Mozambique) kan geen sprake meer zijn. Dat zijn geen privékwesties meer. Het vermogen van de hele kliek moet onder veel strengere controle komen te staan. De premier moet verantwoordelijik worden voor alle economisch en financieel handelen van de Amsbergers. Ook zou het een goed idee zijn het Nederlandse volk op basis van vrijwilligheid geld te laten doneren aan dit schatrijke koningshuis en niet, zoals nu gebeurt, automatisch via de belastinginning.

Dank, heer Nicolai: de republiek is door u weer een paar stapjes naderbij gekomen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander