Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Oman
Webredactie, 7 januari 2012

ietsietsiets iets


Wij berichtten al eerder over het staatsbezoek aan Oman dat mevrouw Van Amsberg gaat brengen van 8 t/m 12 januari. U weet wel: Oman is het land van Sultan Qaboos bin Said al-Said en zijn familie.

De sultan, die zijn vader in een geweldloze coup afzette en de troon beklom in juli 1970, beloofde zijn inwoners betere tijden. Kennelijk zijn die tijden er niet gekomen, want in het voorjaar van 2011 kreeg de "Arabische Lente" ook Oman in zijn greep en werden er landelijke demonstraties tegen het bewind van Qaboos gevoerd.

Het staatsbezoek van mevrouw Van 0msberg stond eerder gepland in maart 2011, maar het bezoek werd afgeblazen vanwege de onstabiele situatie als gevolg van die "Arabische Lente". Wat ons betreft had dat staatsbezoek er nooit hoeven komen. Wij kunnen dan ook niet begrijpen waarom dat staatsbezoek op een later moment tegen elke prijs toch zou moeten doorgaan onder het mom van economische stimulansen, het binnenhalen van orders en het hechter maken van de onderlinge relaties tussen Nederland en Oman. Ook zit Nederland in de top van wapenexporterende landen. Wapens die in Oman zeker tegen de eigen bevolking zullen worden gebruikt. Tenslotte staat Oman niet bekend om zijn menslievende optreden, en evenmin staat Oman bekend voor zijn warme pleidooi voor de rechten van werknemers. Politieke partijen zijn immers verboden. Ook zijn media en vakbonden niet onafhankelijk en ligt in alle zaken de uiteindelijke beslissing bij Qaboos. Amnesty zegt dat kritische journalisten regelmatig worden bedreigd, en politieke tegenstanders worden zonder pardon direct (dus zonder proces) gevangen gezet en gemarteld.

Je zou toch zeggen dat een land van de Europese Unie zich per definitie niet zou willen associëren met zo'n absolute alleenheerschappij. Gelukkig heeft mevrouw Van Amsberg geen last van zulke scrupules.

Oman is een hechte bondgenoot van de Verenigde Staten, en zij hebben tevens hechte banden met Iran. Daarom fungeert Oman vaak als tussenpersoon tussen deze twee en is dus zeer belangrijk voor de stabiele verhoudingen tussen de VS en Iran. Ook is Oman (samen met Saoedi-Arabië) verantwoordelijk voor meer dan 50% van de totale productie van Polyethylene Terephthalate (PET), de grondstof die wordt gebruikt voor het fabriceren van PET-flessen. Zij geeft haar fabrikanten van deze PET grondstof voordelen in de vorm van bijv. subsidies, belastingvoordelen, beschermingen, etc. om dit marktaandeel te kunnen behouden.

Op 3 januari 2011 werd er een klacht ingediend bij de Europese Commissie "betreffende bescherming tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ( 1 ) (de basisverordening)". Volgens deze klacht lijdt de bedrijfstak van de Unie aanmerkelijke schade doordat de invoer van bepaald polyethyleentereftalaat van oorsprong uit Oman en Saudi-Arabië wordt gesubsidieerd. Dit wil zoveel zeggen als: "het feit dat de fabrikanten in Oman onevenredig worden bevoordeeld, benadeelt onze bedrijfstak aanmerkelijk, en wij willen daarvoor compensatie ontvangen."

De Europese Commissie besloot daarop als maatregel anti-subsidie toe te passen. Een anti-subsidie maatregel (ook wel compenserende maatregel) - meestal in de vorm van een recht - wordt toegepast om de schadelijke gevolgen van de invoer van gesubsidieerde producten tegen te gaan en eerlijke concurrentie te herstellen. Deze maatregel is dus bedoeld als compensatie voor de subsidies of bescherming die de buitenlandse producenten van hun eigen staat genieten.

Wij vragen ons af of de toepassing van deze maatregel de reden is dat Oman ons perse wilde ontvangen in maart, wellicht wilden zij de EC ervan weerhouden om deze maatregel toe te passen, welke dus (uiteraard) in het nadeel is van de Omanese producenten. Als het zo is dat deze maatregel extra reden is voor contacten tussen buitenlandse zaken en Oman, dan kunnen wij ons goed voorstellen dat er druk op Nederland is uitgeoefend om de EC te verzoeken deze anti-subsidiemaatregel op te heffen. Vergeet niet, Oman is een bondgenoot van de VS en het gaat hier om een maatregel van de Europese Commissie om oneerlijke concurrentie van landen die geen lid zijn van de EG tegen te gaan. En de Coca Cola company is wereldwijd de grootste producent van frisdranken en is ongetwijfeld dan ook de grootste afnemers van de grondstof van PET-flessen. Brussel heeft de anti-subsidieprocedure op 14 december 2012 beëindigd.

En zo kunnen mevrouw Von Amsberg, Willem de Overbodige en Maxi met een gerust hart het staatsbezoek in Oman afleggen in een van de zes paleizen of wellicht bruin wordend in het zwembad van het 152 meter lange jacht, luisterend naar een concert van zijn Qaboos' privé-orkest.

Lees ook de weblog van Piet van Asseldonk op de site van de NOS. Daarin kaart hij aan dat handelsbevordering prioriteit lijkt te hebben boven mensenrechten. "Het uitgestelde staatsbezoek aan Oman wekte wrevel in Oman. Beatrix bracht daarom — aan de vooravond van haar staatsbezoek aan Golfstaat Qatar in maart vorig jaar — als een soort genoegdoening nog wel een privébezoek aan de sultan en dineerde met hem. Volgens critici enkel en alleen om te voorkomen dat scheepsbouwer Damen uit Gorinchem uit beeld zou verdwijnen voor een miljoenenorder voor vier patrouilleschepen."

Interessant is ook de reactie van 16.36 van reageerder Robert die zich hardop afvraagt of de themalunch met Maxima over o.a. de rol van vrouwen in Oman niet eerder "als creatieve tijdvulling is bedacht om te laten zien dat het niet alleen maar om de handelsbelangen gaat".

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander