Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Criminaliteit rond de Kroon 9
Aad van der Horst, 30 december 2011

Ingezonden artikel. Geplaatste artikelen hoeven niet perse het standpunt van de redactie te zijn.

iets

Update Criminaliteit rond de Kroon.

In Criminaliteit rond de Kroon 1 t/m 8 schrijf ik over het verdwenen vermogen van mijn vader en over de uitspraak van de rechter waarin is vastgelegd hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Kern van de zaak is dat onder meer Mr. F.C. Bakker, President Rechtbank Den Haag, Mr. J.W. Fokkens, Procureur Generaal bij de Hoge Raad en de rechters van het Gerechtshof Amsterdam de uitvoering van de uitspraak tegenwerken. En natuurlijk niet te vergeten de criminele (Caminada) notarissen die voor hun bedrog zelfs "kosten" in rekening durven te brengen door middel van valse facturen.

Wie zou nog durven beweren dat dit niet te maken heeft met het Koninklijk Huis? Natuurlijk heeft het hiermee te maken! Het zijn de machtsmisbruikers rond de Kroon die beweren de Koninklijke Familie te beschermen maar in werkelijkheid hun eigen criminele praktijken verbergen. Hoogtepunt van dit bedrog is de (mislukte) poging om mij door de kantonrechter in Alphen aan den Rijn geestelijk gestoord te laten verklaren met het verzoek voor mij een curator te benoemen. Deze curator zou dan een andere akte kunnen ondertekenen dan de rechter heeft bepaald.

Als enige "bewijs" voor de geestelijke stoornis werden overgelegd de eerste drie artikels uit de serie Criminaliteit rond de Kroon. Dit kan natuurlijk nooit deugdelijk bewijs zijn voor een geestelijke stoornis. Het verzoekschrift was volkomen ondeugdelijk. Het minste wat hierbij hoort is de bereidverklaring van een curator en enkele documenten waaruit zijn betrouwbaarheid blijkt. Er werd echter niet eens de naam van een curator genoemd.

Als èèn der partijen niet wil tekenen dient men zich volgens de wet te wenden tot de rechter die al uitspraak heeft gedaan met het verzoek een zogenaamd "onzijdig persoon" te benoemen die dan namens de onwillige partij de door de rechter genoemde akte kan tekenen. Nu wendt men zich echter tot de kantonrechter met het verzoek een curator te benoemen die dan vervolgens een andere akte kan tekenen dan de rechter heeft bepaald. Over schaden van het aanzien van de rechtspraak gesproken!

Dan is er ook nog plaats en tijdstip van deze "terechtzitting": de plaats was Alphen aan den Rijn en het tijdstip was vlak nadat hier een schietpartij plaatsvond met zeer ernstige gevolgen. Met een dergelijke gebeurtenis wordt hoe dan ook een klimaat geschapen waarin het zeer gemakkelijk is om geloofwaardig te maken dat iemand geestelijk moet worden onderzocht. De hele geschiedenis is inmiddels krankzinnig genoeg dat mijns inziens niet mag worden uitgesloten dat er achter deze schietpartij doelbewuste boosaardige invloed zit en dat dus een diepgaand onderzoek van het Openbaar Ministerie op zijn plaats is.

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat bij Criminaliteit rond de Kroon 8 iemand reageert die suggereert dat hij de Kroonprins is. Kan dat zomaar als het gaat om zulke ernstige zaken? Ik vind het onbegrijpelijk dat de media nog steeds deze zaak niet verder in de publiciteit brengen. Wie wil zijn kinderen op laten groeien in een land dat zo diep aan het zinken is?

Zie ook :
Criminaliteit rond de Kroon 8
Criminaliteit rond de Kroon 7

Criminaliteit rond de Kroon 6
Criminaliteit rond de Kroon 5
Criminaliteit rond de Kroon 4
Criminaliteit rond de Kroon 3
Criminaliteit rond de Kroon 2
Criminaliteit rond de Kroon 1

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander