Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Onbeschoft!!!
Webredactie, 26 december 2011

iets
En wederom is er (terecht) commotie over het morele opgeheven vingertje van Bea tijdens het jaarlijkse verplichte prevelementje. Weet u het nog? Dit zogenaamde koningshuis, deze kleine nietszeggende nutteloze familie dus, kost ons minimaal 375.000 per dag!
Als u het nog niet heeft gehoord, dan kunt u hier de tekst lezen en met een beetje googlen kunt u vast ook een audio- of videoweergave vinden.

Dit jaar staat de kerstboodschap nog boller van hypocrisie dan vorig jaar. Mevrouw van Amsberg durft ons op te roepen zuinig met de aarde om te gaan, terwijl zij en haar nazaten zichzelf op geen enkel moment willen beperken in het misbruiken van fossiele brandstoffen. Zie ook nog eens de affaire koninklijke Shell. Voor het minste of geringste reizen zij en de haren de wereld rond in auto’s, vliegtuigen, helicopters en wat er verder nog aan moderne vervoersmiddelen gebruikt kunnen worden. Wanneer Alex weer eens zin heeft met vrouw en kroost vakantie te vieren in zijn villa in Mozambique (jawel, nog steeds in zijn bezit!) ligt er voor hun veiligheid wel een fregat van de nederlandse marine voor de kust voor een slordige 50.000 euro per dag inclusief 50 man personeel. Door ons betaald natuurlijk. En dan reken ik niet eens die 10 meereizende bewakers mee.

Ook onze collega’s van Geenstijl hebben zich al met afkeer over de belerende vinger en de hypocrisie uitgelaten. Feitelijk kunnen wij het niet beter verwoorden. Maar toch gaan we een poging wagen:

  • Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in ons land.

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat mevrouw Van Amsberg zich echt zorgen maakt over het bestaan. Mevrouw de Bilderberger zal zich waarschijnlijk wel zorgen maken over de armoede. Want als het geld dat wij arme slaven hebben gekregen voor ons gebuffel, op is, dan kunnen wij niets meer voor de economie doen. En als wij geen spullen meer kunnen aanschaffen, wordt er getornd aan het kapitaal van de elite. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling.

  • Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld.

Wij hebben er bijzonder grote moeite mee dat zij en haar familie, die de euvele moed hebben om voor het kopen van de nieuwe Prada-schoenen in New York schaamteloos het regeringsvliegtuig te nemen, en van vakantie naar vakantie vliegen of rijden, ons moet vertellen dat wij zorgeloos met de planeet omspringen. Wij betalen namelijk onze belasting op de fossiele brandstoffen wel, en daarmee betalen wij dus mee aan maatregelen van de regering(en) om zo duurzaam mogelijk met onze planeet om te gaan.

  • Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid.

Deze is helemaal van de gekke. Als Bilderberger(s) eerst zorgen dat er zoveel mogelijk armoede en ongelijkheid in de wereld bestaat en dan klagen over het gebrek aan maatschappelijke saamhorigheid.

  • Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin.

Ok, dus de meest zelfzuchtige persoon van Nederland (zij laat zich majesteit "de verhevene" noemen), wil ons vertellen dat wij zelfzuchtig zijn? Laat ons niet lachen! Om over de hang naar overdaad nog maar niet te spreken. Wie heeft er gouden kranen in het paleis op de dam in Amsterdam laten installeren? Wie heeft in elke zaal gouden kroonluchters op laten hangen? Mevrouw Van Amsberg en familie. En zegt u nou zelf: afgezien van de twijfelachtige “schoonheid” en het bevatten van een subtiele maar onmiskenbare boodschap van “ik ben lekker stinkend rijk; zijn jullie al jaloers?”, wat doet een gouden kraan meer dan een kraan van roestvrij staal?
Éen blik in deze brochure (vanaf pagina 7) geeft een beeld van de overdaad alleen al in dit ene door ons betaalde paleis, en van de absurditeit van deze kersttoespraak. En dat terwijl dit paleis op de dam vrijwel nooit door haar en familie wordt gebruikt. Honderdvierenveertig kamers die dagelijks leegstaan. De monumentale trap die gesloopt werd voor een lift omdat mevrouw Van Amsberg “een beetje moe” werd van het traplopen.

Schaamteloos ontvangen zij en haar kroost jaarlijks miljoenen uit de staatskas die zij direct doorstorten naar hun, grotendeels door ons opgebrachte "familiekapitaal", terwijl zij al miljarden op de bank hebben staan. We weten inmiddels allemaal wel dat de basis van dit kapitaal betaat uit de door Willem I uit de nederlandse staatskas geroofde 36 miljoen gulden en de handel in o.a. opium. Zij hebben het niet nodig en accepteren het toch. Het argument dat zij ook minstens zoveel opbrengt gaat geheel niet op. Onlangs werd op Accountingweb een artikel gepubliceerd (helaas kunnen wij daar niet naar linken, omdat artikelen van deze website alleen via een gratis registratie te lezen zijn) waarin werd gesteld dat de export minimaal 2% gekrompen is, en dat het prijspeil van de invoer sneller steeg dan dat van de uitvoer. Die zogenaamde door Bea gegenereerde en door de RVD beweerde opbrengst van 5 miljard per jaar bestaat voornamelijk uit de verkoop van wapens aan vooral dictators die hiermee vervolgens de eigen bevolking onderdrukken c.q. afslachten als deze in opstand komt. Nederland staat in de top 10 van wapenexporterende landen!

Wij zijn niet van plan u te vermoeien met een bit-by-bit analyse van de rest van de kersttoespraak, want u bent intelligent genoeg om zelf te kunnen denken. Maar een ding willen we toch nog benadrukken: ons staatshoofd lijkt zich zo langzamerhand te realiseren dat de ondergang van het instituut nabij is en doet een knieval. Wij lezen in de kersttoespraak een belofte om het familiekapitaal te verdelen onder de “danen”, want mevrouw Van Amsberg is er kennelijk van doordrongen dat “allen moeten mee-delen in welvaart”. Daaruit kunnen wij alleen concluderen dat wij in 2012 allemaal een extraatje uit de portemonnee van Bea krijgen toebedeeld. Uiteraard zal dat niet meer zijn dan een fooi, want de familie van Amsberg hebben wij nimmer kunnen betrappen op het vrijwillig of onvrijwillig uitgeven van geld.

Beste lezers, leden en sympathisanten: laten wij in 2012 ophouden met die poppenkast en gezamenlijk ons staatshoofd kiezen die wij, indien hij of zij wangedrag en wanbeleid toont, op democratische wijze kunnen vervangen voor een betere.

Zie ook:

Kosten koningshuis meer dan 356.000 euro per dag!

Royal Dutch Shell moet zich terugtrekken uit Syrië

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander