Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Van integriteit via loyaliteit tot corruptie.
Webredactie, 3 december 2011

Over integriteit wordt gezegd dat het betekent: "Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken."

Ook de term onomkoopbaarheid wordt gebezigd bij het duiden van de term integriteit.

Een van de definities van het woord loyaliteit luidt: "trouw zijn aan aangegane verbintenissen of aan hetgeen waartoe men door zijn positie verplicht is, dit met oprechtheid en zonder achterhoudendheid".

Terwijl corruptie onder andere staat omschreven als: "Het (als ambtenaar) misbruik maken van bevoegdheden, teneinde persoonlijk voordeel (winstbejag) te behalen. Het begrip 'voordeel' moet hierbij zeer ruim worden geïnterpreteerd, dus niet alleen op geld worden betrokken."

In de artikelen op deze website wordt vaak gesproken over de elitaire kliek rondom het koninklijk huis. Het is immers volkomen logisch dat degene met de meeste macht wordt omringd door een groep mensen (en families) die er belang bij hebben dit koninklijk huis in stand te houden. En waar macht wordt uitgeoefend en misbruikt is corruptie een feit. Macht corrumpeert.

Maar in hoeverre ontstaat zoiets op, zeg maar, het niveau van "Jan-met-de-pet"? Hoe ontstaat een klimaat van corruptie? Is dat al het kopje koffie dat je wordt aangeboden? Of de gratis lunch? Of moet je al vraagtekens zetten als je door het bedrijf dat je bezoekt wordt uitgenodigd voor het diner? Is dat nou gastvrijheid of is dat de onderste basis van corruptie?

Volgens Michel van Hulten, voormalig lid van de Eerste Kamer, oud-staatssecretaris onder Den Uyl, is het de intentie van het aangebodene wat bepaalt of het tot de noemer corruptie behoort.

Van Hulten houdt zich al bijzonder lang bezig met het vraagstuk corruptie. Vooral hoe je erachter komt waar het zich manifesteert, want zowel degene die aanbiedt als degene die aanneemt heeft er belang bij dat dit niet naar buiten wordt gebracht. Natuurlijk niet op het kopje-koffie-niveau, maar zeker is dat dit voorkomt op "iets" hoger niveau.

Want zo'n gratis kopje koffie kun je natuurlijk probleemloos aannemen; niemand zal je van corruptie beschuldigen. Met de daaropvolgende lunch zit je natuurlijk ook goed. En natuurlijk heb je er geen probleem mee om je zakenpartner het extra kaartje voor dat leuke concert te geven; je had er immers toch twee. En als jij dan eens iets nodig hebt, is die zakenpartner maar al te blij om je te kunnen helpen. Maar waar houdt het helpen op, waar ga je de grens over bij het verlenen van diensten of het gratis leveren van producten om een wederdienst te krijgen?

Het is die grens waar die elitaire kliek allang over heen is gegaan, bijvoorbeeld door gratis emo-publiciteit voor Bea en consorten te verzorgen: Máxima die weer eens met een grijns van oor tot oor een pannenkoek bakt voor verstandelijk gehandicapten (om na die ene pannenkoek snel op onze kosten met een peperdure helicopter gebracht en opgehaald te worden. Een gemiddeld tehuis kan hier en half jaar van bestaan). Beatrix die de varkensboeren bezoekt en met rubberlaarzen lachend en zwaaiend door de drek baggert (en nadat de verplichte fotoshoot is geweest onmiddellijk in de companycar met zwaailichten en sirene naar Den Haag terug wordt gereden). Willem Alexander die een school met allochtone kindjes bezoekt en aan ze vraagt of ze al Nederlands spreken (en als ze dat ontkennen belerend tegen ze zegt dat ze dat wel snel moeten leren; alsof die kindjes daar schuld aan hebben als hun ouders thuis alleen allochtoons met ze spreken).

Dit operettegezelschap doet al deze bezoekjes voornamelijk uit eigenbelang. Bijvoorbeeld om hun populariteit op te krikken na de zoveelste uitglijder van een niet-nader-te-noemen vooraanstaand lid van de familie (die, naar het lijkt, een zwijggebod opgelegd heeft gekregen, kan ie ook niks fout zeggen). En de Nederlandse pers faciliteert ze in dit charme-offensief door alleen alle positieve berichten te plaatsen en de negatieve weg te moffelen of gewoon te negeren. De doofpot van onze pers moet wel zo groot als heel Nederland zijn. Deze organisaties hebben ook heel veel belang bij dit charme-offensief, want de elitefamilies om het staatshoofd en co. heen zijn allemaal groot-industriëlen die anders gewoon geen (veel te dure) advertenties meer plaatsen in deze kranten. En advertenties = money = bestaansrecht. Overigens is het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) momenteel in handen van de familie Fentener van Vlissingen.

Dit is maar een piepklein voorbeeldje over corruptie in het kikkerlandje. En dan hebben we over de steekpenningen affaires van Bernhard Boef nog niet eens gesproken. Noch over het wegsluizen van Nederlandse gelden via Daffodil-trusts of Lys-trusts of hoe al die trustfondsen op die belastingparadijzen ook mogen heten.

Wilt u meer weten? Zie deze lezing van Michel van Hulten op de TU-Delft in het Studium Generale.

michel van hulten

U weet: kennis is ook macht. Verspreid die kennis en laten we er op toezien dat die macht niet ook zal worden misbruikt.

Wat weet, dat deert!ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander