Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Wat wil de politiek?
Webredactie, 11 november 2011

iets

Het was natuurlijk de grootst mogelijke onzin te beweren dat Wilders' afkeer van de monarchie ingegeven wordt door louter persoonlijke overwegingen.
Het zal best zo zijn dat hij een gloeiende pest heeft aan die arrogante, feodale, in luxe levende en almachtige kliek maar die zal niet minder zijn dan die van de gemiddelde Nederlander. We durven zelfs te schrijven dat wie op dit moment nog gelooft in en hoopt op een langdurig en ongestoord voortbestaan van de monarchie aan verstandsverbijstering lijdt.

Wilders signaleerde de kwalen van onze maatschappij, zoals iedereen die ziet en waarvan één het dwaze voortbestaan is van een bestuursvorm met een mens, die zich 'koningin bij de gratie Gods' durft te noemen en moord en brand schreeuwt wanneer je haar niet met 'majesteit' aanspreekt. Die mevrouw die - even afgrijselijk - een hele troep van 'prinsen' en 'prinsessen' aanvoert, die zo mogelijk nog harder krijst wanneer ze niet met 'koninklijke hoogheden' worden aangesproken. Voor de meeste Nederlanders kan die hele reutemeteut vandaag nog naar Mozambique emigreren uiteraard - anders dan in 1940 - met achterlating van ons geld. Het zijn echter de collaborateurs in de politiek evenals de ambtenaren in leger en administratie die de flauwe kul in leven houden evenals de vele stille collaborateurs, over wie onze site nogal eens schrijft.

Onze redactie schrok niet weinig, toen Wilders bij de presentatie van zijn plannen zo benadrukte dat zijn partij slechts 'modernisering' beoogde. 'Wij zijn geen republikeinen', riep hij uit. Alsof dat minderwaardige mensen zijn. Het is duidelijk: de ellende van de ja-knikkers, van de gebogen hoofden en van de knielende knieën - de zelfde ziekte waaraan GroenLinks, de SP D66 en PvdA al een tijdlang lijden - dreigt nu ook al bij de PVV toe te slaan. Dat belooft wat voor de toekomst.

De relatie tussen Pro Republica en de PVV zal er niet beter door worden. En dan juist op het ogenblik dat er in republikeinse kringen meer begrip begon te ontstaan voor de niet-weinige zaken waarin de PVV het grootste gelijk van de wereld heeft beginnen de Wildersianen aan een volte face gelijkend aan die van Kok, Marijnissen en Halsema. Er zal uit het nieuwe gekonkel wel een of andere vorm van 'ceremonieel' koningschap te voorschijn komen, waarmee de quasi-republikeinen zich als met een half ei zullen laten afschepen.

Hier begint het hart van onze 'politieke' lezers sneller te kloppen. 'Hoe nu? zullen ze zich afvragen, zijn ze bij Pro Republica helemaal gek geworden? Het is immers een harde wet in de politiek alles te pakken wat je pakken kunt. Nooit krijgt welke onderhandelaar volledig zijn zin. Compromissen zijn onvermijdelijk en onontbeerlijk. Die Republikeinen verknoeien de levensgrote kansen die er nu voor hen liggen. Zo kunnen we doorgaan.

Ons antwoord is simpel: als er een 'ceremonieel' koningschap uit de onderhandelingsgesprekken voortkomt, kunnen de onderhandelaars beter zich nu al elke verdere moeite besparen. Een ceremonieel koningschap is gewoon een andere vorm van constitutioneel koningschap - kijk maar naar de tegenwoordige Zweedse ellende - en lost het monarchale probleem voor de opheffing waarvan de republikeinen in alle oprechtheid strijden, niet op. Het probleem is de erfelijkheid van de publieke macht, de ongelijkheid, de machtsconcentratie bij een enkele familie, de arrogantie van het 'wie ben ik dat ik dit mag doen?', het meetorsen van een zwaar beladen crimineel verleden, de constant gepleegde geschiedvervalsing en zelfs de grote bekken van onschendbare vorsten - ook in Nederland waren ze dat sinds 1848 - die ministers en parlementariërs en burgers vernederden. Daarbij werden ze - niet te vergeten - gesteund door een achterban van openlijke en stille collaborateurs in den lande die de kliek geleidelijk aan heeft opgebouwd. Ook al emigreert de hele troep zonder enige koffer met geld, documenten, aandelen etc. naar een belastingparadijs, dan nog blijft de oranjemacht een factor waarmee iedere politicus rekening zal blijven houden. Weg ermee dus. Compleet.

Republikeinen zijn dat niet uit domheid, hobbyisme of uit blinde afkeer of personenhaat of vanwege alleen maar de belastingvrijdom of de aanwezigheid van Zorreguieta of wat dan ook. Het is ook onzin om te komen aanzetten met hoogdravende kreten over de 'nederigheid' van de Amsbergers - zoals die zou moeten blijken uit hun kerstboodschappen! - of over hun (voor)vaderen of over de nationale verbondenheid waardoor ons volk zich een éénheid voelt of vanwege de grote verdiensten van de hele kliek voor het vaderland.

Integendeel, monarchen zijn nooit nederig. Als ze dat al van geboorte zouden zijn - quod non - dan is dat door het voortdurend bewieroken snel verdwenen. Kijk maar eens naar Maxima. Nationale verbondenheid bestaat niet: denkt iemand nu werkelijk dat een burger, die het belastingwater aan de lippen staat, zich met die man verbonden gaat voelen omdat ene domme Willem koning wil worden, die moedige Amsberger - de hoogste militair op de Dam destijds - die hard wegliep toen hij dacht dat de republikeinse revolutie dreigde? En wat die geweldige historische verdiensten van de kliek betreft: onvergeeflijk is wat die vuilak Lippe eens opmerkte toen een te overmoedig kabinet durfde te tornen aan zijn salaris: 'laten ze - dat waren wij, het volk - eens dankbaar zijn voor alle offers die wij iedere dag opnieuw brengen ten bate van het volk'!

Het is deze te vaak aan de dag gelegde vermeende superioriteit die mede de oorzaak is van wat anno 2011 speelt: het afschaffen van de monarchie.

Iedereen die het met ons eens is, luchte zijn hart op deze site. De heer Joop van den Berg (PvdA) heeft onlangs verzucht: 'een ceremonieel koningschap is hypocriet. Dan liever radicaal een republiek'. Volgens hem hebben de Zweden nu al spijt van hun ceremonieel koningschap. Kan Van den Berg nog meer doen voor verspreiding van het republikeinse gedachtengoed dan in een paneldiscussie de republiek verdedigen. Onze site staat voor ieder open.

En wat de revolutie aangaat: Republikeinen zijn keurige mensen. Beschaafd. Geweldloos. Wetenschappelijk onderlegd. Ze weten precies wat ze doen, maar ze rekenen ook op dezelfde kwaliteiten bij de tegenpartij. Of is dat naïef?


ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander