Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Bezuinigen???
Webredactie, 3 oktober 2011

iets iets

Bezuinigen is er voor de Amsbergers ook het volgend jaar natuurlijk weer niet bij Terwijl honderdduizenden mensen in januari volgend jaar met angst en vreze hun loonstrookje tegemoet moeten zien, weten in elk geval de families Amsberg-Lippe en Amsberg-Zorreguieta dat zij van de bezuinigingen niets zullen merken. De twee families, bestaande uit 2 vrouwen een man en wat kindjes, mochten er tot nu toe 40 miljoen per jaar door heen jagen, nu is dat 'nog maar' 39.5 miljoen. (+ beveiligingskosten van een slordige 100 miljoen). Dat betekent dus één reisje minder naar New York om daar hippe pimps te kopen of een paar duiten minder om de armlastige pappa en mamma in hun luxueus Haags bedoeninkje bij te springen.

Het is overigens wel zaak de begroting goed te lezen. De totale uitgaven voor de familie mogen zoals gezegd een half miljoen minder belopen, de uitkeringen van het dure trio stijgen met ongeveer 60.000 euro. Dat betekent dat moeder Amsberg een persoonlijke toelage (!) in haar tasje toegestopt vindt van 830.000 euro, terwijl haar volmaakt overbodige zoon en schoondochter elk 246.000 euro krijgen (NRC 17.9). Zoals gezegd: voor hun zalig niets doen. Uit betrouwbare bron vernamen wij trouwens dat W.A. zijn door u betaalde toelage rechtstreeks op zijn spaarrekening laat storten, dat geld heeftie eigenlijk helemaal niet nodig omdat alles toch al voor hem, alweer door u en ik, betaald wordt.

Wanneer Pro Republica of wie dan ook iets daarvan durft te zeggen, breekt de pleuris uit en hoor je ze krijten dat wij ons daar niet mee hebben te bemoeien, want dat is allemaal ''privé'. Trouwens, op alles wat we niet mogen weten, zetten ze automatisch al het stempel 'privé' : bemoei je er niet mee; wij kijken toch ook niet in jullie bankrekeningen of jullie portemonnee. Of het nu gaat om weer een nieuwe auto, het bezit van een tweede huisje elders in de wereld - altijd makkelijk overigens als er wereldkampioenschappen in de buurt zijn of om lekker vrij uit te kunnen fuiven met de jetset - of om een ranch in Patagonië, noodzakelijk om een schnabbel erbij te verdienen of om een gift te kunnen doen aan een of andere beruchte Argentijnse pater, vriendje van pappie, dat is allemaal niet van belang: Vadertje Staat draait hier in feite voor alles op. Rutte behoort allang niet meer tot het gilde van de stille collaborateurs - als hij er al ooit toe behoord heeft: die tekent alles voor gezien en accoord bevonden. En het parlement? Och, dat slaapt de slaap der rechtvaardigen.

Natuurlijk spelen die beide genoemde families met vuur.
Ze weten bliksems goed dat hun laatste vorstelijk uur geslagen heeft en dat het wellicht volgend jaar al afgelopen kan zijn en het elders - op Ré, Oléron of Sint Helena of waar dan ook - knabbelen op een houtje zal worden. Wanneer Rutte één keer zijn poot stijf zou houden tegen dat tot nu toe almachtige, verkwistende trio dat van geen bezuiniging, laat staan van het normale betalen van belasting wil weten, en hij, zich verzekerd wetend van de volle steun van volk en volksvertegenwoordiging, dat drietal de deur wijst, is het afgelopen, definitief afgelopen met die zich van goddelijke afkomst wanende verspillers. Om het woord parasieten te vermijden zullen ze zich altijd blijven wijs maken, dat ze zo nuttig en noodzakelijk werk voor arme mensen hier en elders deden, en verdwijnen ze voor eeuwig uit ons gezichtsveld en wellicht ook uit de geschiedenis. Wanneer ze zich dat nu nog niet bewust zijn, verdienen ze niet anders dan een revolutie, een middel dat Pro Republica en andere prudente lieden nimmer hebben overwogen.

We kunnen echter niet optimistisch zijn. Al zo vaak is immers al aan de families te kennen gegeven dat ze veel en veel te rijk zijn in een wereld waar miljoenen en miljoenen mensen kreperen van de honger. Nooit pakten ze hun chequeboekjes omdat ze deze ellende niet konden aanzien; ze waren zelfs te bedonderd om normaal en fatsoenlijk belasting te betalen. Helaas kan dit soort lieden alleen met harde, keiharde maatregelen aan het verstand gebracht worden dat zij de grootste bedriegers, egoïsten en smeerlappen zijn. Ik moet echter ook de ene uitzondering noemen: in haar kerst- en nieuwjaarsreden die mevrouw jaar in jaar uit voor de media uitspreekt, roept ze iedereen op toch vooral volgens de christelijke leer van armoede en nederigheid te leven. Zoals gezegd behoeft zulk soort mensen bij de a.s. eeuwige deportatie op geen enkele clementie te rekenen.

Er is één speciaal punt in de rijksbegroting, afdeling 'koninklijk huis' dat onze redactie bijzonder pijnlijk trof, t.w. het beschikbaar stellen van 300.000 euro voor een nieuwe website van mevrouw. Het gaat ons niet alleen er om dat met dit machtig hulpmiddel het voor ons nu nog moeilijker wordt adequaat tegenspel te bieden aan de toch al zo machtige positie van Amsberg in de publiciteitsorganen. Het lijkt echter nu ook niet meer dan een kwestie van publieke eerlijkheid dat het genoemde bedrag wordt verdeeld over alle websites die zich met het staatshoofd bezig houden.

Tevens ergert het ons mateloos dat die site vooral tot doel heeft de families Amsberg en Zorreguieta alle menselijkheid te ontnemen door de leden ervan - in de door Pro Republica ingeburgerde formulering - allerlei pluimen in de vele achterwerken te planten: de grandioze kwaliteiten van Leila als 'zuinige (broeders en zusters, barst niet in lachen uit) huisvrouw, als deskundige op het terrein van cultuur, onderwijs, klimaatwetenschap, poolonderzoek, bedrijfsvoering, bankwezen, ziekenzorg, geldexpertise, mikro-financiering, public relations etc, etc.Het is ongelooflijk hoe dit middelmatige, sluwe doch nauwelijks intellectueel begaafde MO-meisje ontdaan wordt van alle menselijke kwaliteiten en opgepept wordt als een waarlijk goddelijk fenomeen.

Of neem die man van haar: hij lijkt een goeie knul te zijn, bijzonder geschikt als tuinman, taxi-chauffeur, feestvierder en sporter meer dan als bankdirecteur, waterexpert, bedrijfsmanager en voorlezer op internationale congressen van door ambtenaren geschreven voordrachten. Soms bestaat de indruk dat ook de RVD en andere organisatoren van de charme-offensieven niets meer in de kwaliteiten van die - mogelijk toekomstige - koning zien en nu hun tijd verdoen aan zijn echtgenote.

Tenslotte moeten we hier moeder Amsberg noemen, van wie iedereen zegt dat 'ze het zo ontzettend goed doet'. Pro Republica gooit op die bewering een flinke berg zout en zand. Hoe weten die lui dat mevrouw het zo ontzettend goed doet, terwijl elke politicus en elke professor in het staatsrecht ons dag in dag uit voorhouden dat 'alles wat ze doet geheim is'. We weten het dus niet en we mogen het ook nooit weten. Wanneer er wel eens iets uitlekt uit verleden of heden - wat een heerlijk vak is geschiedenis - blijkt dat de dames juist alles op alles hebben gezet om in de eerste plaats zich zelf te bevoordelen: met meer geld, meer macht en meer aanzien. Ook bij kabinetsformaties zorgen de dames alleen voor hun eigen belang door ervoor te zorgen dat er geen regering gevormd wordt met een republikeins programma. Men zegt dat er bij de kabinetsformaties er gelukkig één persoon is die volledig boven de partijen staat. Echter, die éne neutrale persoon zit daar alleen om te voorkomen dat ze weggeknikkerd zal worden. Stomweg lukt haar dat altijd ook nog.

Zoals reeds vaker gezegd: Pro Republica speelt nimmer op de man; wij ontmenselijken de Amsbergers niet. Integendeel, wij geven die personen juist hun menselijkheid terug door hen te ontdoen van al die leugens, onmenselijke en goddelijke fantasieën. Niet wij spelen op de man, dat doen juist de tegenstanders, die er nu een nieuwe site à 300.000 euro bij krijgen, welke natuurlijk gebruikt zal worden om de lof der Amsbergers, hun formidabele kwaliteiten en hun nederigheid uit te bazuinen maar vooral, om de republikeinen te bestrijden.

Die nieuwe website komt dus naast alle andere andere middelen aan mensen, materiaal, geld, apparatuur, openlijke en stille collaborateurs, die bij elkaar ook miljoenen kosten die zomaar worden weggesmeten, terwijl wij van Pro Republica en Nieuwrepublikeinen die er minstens even grote idealen op na houden - al was het alleen maar om al die zgn. charme-offensieven met hun vervalsingen, leugens, bedriegerijen en smeerlapperijen te ontmaskeren - het moeten stellen met mensen die onbetaald bergen werk verzetten in hun vrije tijd, met donaties ad 15 euro per jaar, een geïmproviseerde studie en met zelf betaalde postzegels en reiskosten.

Wat doen we eraan? Kunnen we niet met alkaar afspreken dat we zo gauw het nieuwe systeem in de lucht is (www.koninklijkhuis.nl), deze wordt weggespoeld met streng-afkeurende reacties?

Stuur afschriften daarvan naar ons: wij wllen graag weten hoe groot de afkeuring is om daaruit moed te putten om onze moeilijke maar lang niet hopeloze strijd nog meer elan, hoop en moed te geven. Wij geven nooit op.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander