Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Leila Zorreguieta op een Xnoizz Flevo Festival?
Webredactie, 4 oktober 2011

iets

Het past natuurlijk niet in de strategie van de Regerings Voorlichtings Dienst om voor de ontelbare charme-offensieven die hij in opdracht - maar niet op kosten - van mevrouw Amsberg moet organiseren om koste wat het kost de Amsbergers op de wiebelende en wankelende troon te houden.

Waarbij het voornaamste lol-object mevrouw Zorreguieta is, en voor haar nièt de naam Leila van den Bosch geboren in Den Haag te gebruiken, welke zij verkreeg toen zij eigenmachtig en hoogst persoonlijk de uitrit van Huis in 't Bosch op de levensgevaarlijke Wassenaarseweg tot voorrangsweg verklaarde. Ze dacht blijkbaar dat ze nog in Argentinië zat, met welke naam zij dan ook in de politieregisters terecht kwam, en bij het Nederlandse volk de eerste landelijke bekendheid verwierf.

Die naam Leila van den Bosch zou voortaan officieel geboycot worden en de RVD had tot taak deze lelijke veer uit het achterlijf van mevrouw te verwijderen. Het is duidelijk dat Pro Republica zich niets behoeft aan te trekken van de wil van mevrouw Amsberg of van de decreten van haar diensten. De naam Leila is voor de gebruikers daarvan in de eerste plaats bovendien een duidelijk bewijs van haar primaire niet uit te roeien arrogantie en schijnheiligheid en vervolgens een strijdmiddel in onze geweldloze en onbloedige revolutie tegen een bijna almachtige tegenpartij die over alles beschikt om haar zin door te drijven.

Wil de RVD, wil Amsberg, wil Leila hier Argentijnse toestanden of willen zij de gang der vaderlandse geschiedenis in een persoonlijk andere richting dwingen dan waarin deze zich natuurnoodzakelijk heeft ontwikkeld?

Welnu, de serviele RVD-ers hadden op hun dienstreizen het bestaan ontdekt van een Xnnoizz Flevo Festival. Vraag niet wat dat betekent. Het moet volgens het deskundige dagblad Trouw (19 augustus j.l.) een 'meerdaags christelijk evenement' zijn, dat georganiseerd wordt door een club met ook al zo'n dwaze naam Centiq die zich bezig houdt met geldzaken. Maar het meest verbazingwekkende is wel dat die club Leila van den Bosch, geboren te Den Haag, als erevoorzitter heeft. Waar halen ze het allemaal vandaan, zowel de RVD, de naamgevers als de bestuurders?

Het wordt nog dwazer: er zal door 'dit grootste christelijke jongerenfestijn gedebatteerd worden 'over geldzaken', terwijl het christelijke element volgens Trouw moet blijken uit de oproepen om 'verantwoord om te gaan met de schepping'. Het is meer dan duidelijk dat Leila hier gebruikt is om bezoekers te trekken, terwijl Leila zelf was gekomen niet alleen om der wille van de oekazen van haar schoonmoeder en haar diensten maar vooral om zich te laten bejubelen. Ze stond weer vreselijk lief en gek en geïnteresseerd en popie-jopie te doen, maar haar betrokkenheid met de schepping bleek beduidend minder groot. Gevraagd naar haar mening over de stelling 'ik maak zelf wel uit waaraan ik mijn geld uitgeef' - waarop het publiek een rode of groene kaart kon trekken als teken ervan of men het er mee eens of oneens was - trok ze beide kaarten. Maar ons komiekje deed het wel vol enthousiasme. En maar lachen jongens over die geestige vrouw, die Leila van den Bosch. Mevrouwtje weigerde zich verder in de discussie te mengen, onze sociale, warmhartige, zich zelf opofferende Argentijnse schoondochter met dat mooie? lichaampje. Want daar gaat het toch alleen maar om.

Conclusie: mevrouw is alleen maar sociaal voor het oog van de wereld; ze meent niets van wat ze zegt over de bestrijding van de armoede, over de plicht van de rijken geld en goed af te staan. We herinneren ons allemaal dat zij eens op bezoek bij de Newyorkse burgemeester die in een gloedvol betoog beweerde dat rijke mensen in publieke functies vrijwilig zouden moeten afzien van elke betaling. Leila klapte nauwelijks mee. Na afloop door een Nederlands journalist gevraagd wat zij van de rede en het daarin gelanceerde idee dacht, ontstak ze in woede en liep scheldend en briesend weg. Dat is de ware Maxima. En daarom blijven we haar Leila noemen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander