Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

De onbegrijpelijke denkfouten van Thom de Graaf
Webredactie, 6 oktober 2011

iets


Het D66-Eerste Kamerlid Thom de Graaf, die zich al meer dan een decennium bezig houdt met wat hij 'modernisering van de monarchie' noemt, doet, – nu de discussie over het vraagstuk monarchie-republiek weer hoog lijkt op te gaan laaien – wederom uitgebreid van zich spreken. Het doet me pijn de vriendelijke Nijmeegse burgemeester hard aan te pakken, maar eerlijk gezegd is zijn nieuwe voorstel geen haar beter dan al de oude die hij geproduceerd heeft.

We beginnen ons zelfs af te vragen of De Graaf in feite nog wel republikein is – zo hij het ooit geweest is – en of hij en de zijnen echt wel van de monarchie af willen. De titel die hij boven zijn verhaal (Volkskrant 30.8) zette: 'Behoud monarchie door modernisering' lijkt er veeleer op te wijzen dat D66) wat we allang vreesden) op dit terrein al even halfzacht is geworden als op alle andere gebieden waar deze partij met Van Mierlo en Gruyters ooit eens aan begonnen is.

Laten we voor alle duidelijkheid dit voorop stellen: geen enkele achtenswaardige republikein wil het behoud van de monarchie, hij/zij wil van dit feodale anachronisme af en wel zo radicaal en zo snel mogelijk. Elke modernisering – wat daar ook onder verstaan moge worden – wijzen zij ten principale af: modernisering betekent immers voortzetting met een ander pakje aan door dezelfde knoeiers die al sinds 1848 de ministeriële verantwoordelijkheid tot een farce hebben gemaakt.

De Graaf mag dan voorstellen de koning (zonder hoofdletter) buiten de regering te zetten, hem het voorzitterschap van de Raad van State en hem elke rol in een formatieproces te ontnemen. En ook een aantal van de directe mee-eters zoals de 'vorstelijke' kinderen met echtgenotes, de familie Piet, de andere tantes en aanhang als ook de indirecte profiteurs als de Zorreguieta's en de nog steeds aangroeiende reeks nakomelingen van Lippe van de loonlijst te schrappen. Ook de betalingen aan b.v. Emily Bremers, en aan al het personeel dat uit de staatskas betaald wordt voor transport, kleding, beveiliging, huis-, tuin- en keukenonderhoud of er zomaar voor de sier bij zit, zouden onmiddellijk stopgezet moeten worden.

Echter zolang de hoofdpersonen hier verder in vrijheid kunnen blijven rondlopen en iedereen thuis op de thee blijven uitnodigen die zij willen, zich dagelijks vertonen wanneer er een gebouw moet worden geopend, een schip te water wordt gelaten, of een of andere quasi-held tot ridder geslagen moet worden, ze de Gouden Koets blijven beschouwen als privé-eigendom, enzovoorts, zullen deze hoofdpersonen misbruik blijven maken van hun positie en door geld, een grote bek en vriendjespolitiek proberen de regering telkens voor het blok te zetten.

Lees het boek van Dr. Jan de Bruin maar eens over Wilhelmina. Trouwens, iedereen die de geschiedenis sinds Thorbecke kent, weet van de genoemde grote bek van Willem III, Wilhelmina, Juliana (ja, ook zij), Amsberg en haar beoogde opvolger die zegt Gorilla als zijn grote voorbeeld te zien. De regel bij dat soort volk is dat wanneer hem of haar een recht is ontnomen, hij of zij altijd zal proberen deze terug te krijgen, wanneer daartoe de mogelijkheid bestaat.

Moderniseren op zijn DeGraafs betekent dat er nauwelijks iets zal veranderen.
Werkelijke modernisering impliceert immers een totale mentaliteitsverandering. Niemand mag het ooit meer in zijn bolle hoofd halen de familie met majesteit of hoogheid aan te spreken. Moderniseren wil zeggen dat iedereen belasting betaalt en niemand méér dan de Balkendenorm verdient; moderniseren impliceert dat je je niet wijsmaakt heerser bij de gratie Gods te zijn en dat je daartoe allerlei schitterende veren in je eigen achterwerk steekt of in die van je hele familie.

Het spijt me echt voor de heer De Graaf en voor de familie-Amsberg dat in een echte republiek géén plaats is voor 'oranjewarmte' en dat er heel hard op de man zal moeten worden gespeeld (overigens even hard als de oranjemeute dat eeuwenlang zelf ook gedaan heeft, zij het wel de andere kant op).

Tot overmaat van dwaasheid hoopt De Graaf erop dat, wanneer de regering zo dom is 'het komend tij van verandering te negeren, het koningschap zelf 'wijs en terughoudend zal zijn om de kloof tussen monarchie en democratie te overbruggen'. De Graafs gedachte is dus dat hij de regering oproept zelf 'de koninklijke weg te gaan om de monarchie als gemeenschappelijk element – boven de partijen staand, bindend, de natie verbeeldend, troostend in tijden van nood en matigend als de golven hoog gaan' overeind te houden, daarbij suggererend dat, als we het goed begrijpen (want De Graaf schrijft af en toe zeer verward) desnoods de koning zelf 'het initiatief maar tot modernisering moet nemen'. Hij doelt kennelijk – maar hij is te zwak of te laf om het zo te formuleren – op een revolutie van bovenaf. Het is bespottelijk te denken dat het volk van Nederland zit te wachten op een revolutie die de dochter van Lippe, Alex ('hij is een beetje dom') en zijn Argentijnse bonne vivante dan zouden moeten ontketenen. Hij zegt er nota bene ook nog bij dat hoe langer daarmee wordt gewacht, des te moeizamer de positie van de opvolger van mevrouw Amsberg zal worden.

Beste De Graaf, er is een veel simpeler weg om te moderniseren! Laat een referendum uitschrijven over de vraag: democratie of erfelijkheid, republiek of koningschap, Alex of een gewone man of vrouw uit het volk: deskundig, betrokken, eenvoudig en niet van Gods genade. Als u niemand weet: wij kunnen u wel helpen.

Onze revolutie is geweldloos: wij hebben geen leger en geen politie. Hoe zit het bij uw groep daarmee?

ISBN: 9789461053008
Paperback 12.5 x 20 cm 208 blz.
Verschenen: Mei 2011 18,50
Klik op onderstaand plaatje om dit boek te bestellen.

ietsProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander