Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

"Oplichters, dieven, nazi's, fascisten, verraders"
Hans Vogel, 17 september 2011

hersenkraker
"Oplichters, dieven, nazi's, fascisten, verraders"
Dat waren de woorden die Erwin Lensink precies een jaar geleden riep toen hij op Prinsjesdag 2010 een waxinelichtjeshouder naar de gouden koets gooide.
Op 16 september werd hij door de Haagse rechtbank onder voorzitterschap van mevrouw De Loor-Alwin, (volledig)ontoerekeningsvatbaar verklaard. Gedurende een jaar wordt Erwin gedwongen onderworpen aan een behandeling met zware medicijnen. Na dat jaar zal Erwin vermoedelijk inderdaad ontoerekeningsvatbaar zijn. Met andere woorden, hij wordt nu gek gemaakt op last van de staat.

Wat voor staat is dat, die een burger laat opsluiten en platspuiten? Is dat soms een verfoeilijke communistische dictatuur zoals de vroegere Sovjet-Unie? Nazi-Duitsland? Hebben we hier te maken met een land, geregeerd door een soort Pol Pot? Nee, niets daarvan.

Dat land is Nederland, uw land, ons land, het land dat wordt geregeerd door ene Beatrix van Amsberg die zich tooit met de naam 'Beatrix van Oranje-Nassau, bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden.'

Alle rechters in het land, alle ambtenaren, alle militairen, alle politiemensen, alle leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, kortom iedereen die in Nederland macht uitoefent, iedereen heeft een eed van persoonlijke trouw gezworen aan Beatrix, wier naam betekent: 'zij die gelukkig maakt.'

Maakt zij gelukkig? Erwin Lensink vindt van niet en wordt nu in haar naam nog ongelukkiger gemaakt dan hij zich al voelde. Maakt zij u gelukkig? Uit haar naam wordt u gedwongen om op te draaien voor de hulp van miljarden en miljarden euro's aan de banken. Dezelfde banken die weigeren om u krediet te verlenen nu de tijden grimmig zijn geworden. Uit haar naam wordt u gedwongen op te draaien voor de tientallen miljarden euro's steun aan Griekenland. Dat geld vloeit direct weer terug naar dezelfde banken die al zijn verblijd met miljarden aan steun. Wordt u daar gelukkig van, wordt u er beter van?

Uit naam van 'haar die gelukkig maakt' wordt de welvaartsstaat verder afgebroken. Uit naam van 'haar die gelukkig maakt' krijgt uw bejaarde moeder, uw hulpbehoevende demente grootvader nog maar één enkele wasbeurt per week. Uit naam van 'haar die gelukkig maakt' gaan de rijksbelastingen omhoog, de gemeentebelastingen, worden de accijnzen verhoogd, gaat uw besteedbaar inkomen achteruit. En dan te bedenken dat u alles bij elkaar opgeteld al zo'n 75% van elke euro die u verdient, moet afdragen aan de staat in de vorm van belastingen, accijnzen en toeslagen.

Kijkt u straks vooral naar de uitzending die de staatstelevisie, net als ieder jaar ook dit jaar weer verzorgt over Prinsjesdag en luistert u naar de troonrede, die wordt voorgelezen door 'haar die gelukkig maakt.' Kijkt u ook vooral naar de gezichten van de Leden van de Staten-Generaal, die veelvuldig in beeld zullen komen. Kijkt u ook naar de malle hoedjes die zo potsierlijk bovenop die zelfgenoegzame, zelfvoldane vrouwenhoofden zitten. Kijkt u ook naar de glimmende dassen van de mannen en hun glimmende tronies.

Die leden van de Staten-Generaal hebben ingestemd met de hulp aan de banken, de hulp aan Griekenland en de ontmanteling van de welvaartsstaat. Maar denkt u nu vooral niet dat zij er zelf onder te lijden hebben. Of hun familieleden en vrienden. Nee, zij hebben geld genoeg voor glimmende dassen en malle hoedjes.

Als ik het een en ander zo eens overdenk, moet ik bekennen dat ik vind dat het erop lijkt dat Erwin eigenlijk wel gelijk heeft met wat hij riep naar de gouden koets: "oplichters, dieven, nazi's, fascisten, verraders".

Oplichters, want zegt u nu zelf, heeft u ooit een brief gezien of een boodschap gehoord van God, waarin hij 'haar die gelukkig maakt' aanstelt tot vorstin?

Dieven, want wie is er in 1940 met de hele goudvoorraad van de Nederlandsche Bank gevlucht ('uitgeweken') naar Engeland?

Nazi's, want Bernhard zur Lippe-Biesterfeld en Claus von Amsberg waren toch lid van de NSDAP, van de SA, de SS en de Hitlerjugend?

Fascisten, nou ja dat misschien dan niet, want tenslotte heeft Máxima publiekelijk afstand genomen van het 'foute regime' waar haar vader lid van was.

Verraders, ja dat lijkt ook niet overdreven, aangezien 'zij die gelukkig maakt' zich niet bepaald ontfermt over 'haar volk', hetgeen zij toch zo plechtig heeft beloofd ('zo waarlijk helpe mij God almachtig') toen zij werd geïnstalleerd.

In ieder geval zijn al deze termen voor 100% van toepassing op de corrupte leden van de Staten-Generaal. Stuk voor stuk zijn het landverraders, die hun land, uw land, ons land, hebben verkocht aan de misdadigers van de Europese Commissie en aan het misdadige regime in Washington. De leden van de Staten-Generaal, onze volksvertegenwoordigers, zijn in de eerste plaats trouw verschuldigd aan 'haar die gelukkig maakt'.

De kwalificatie 'volksvertegenwoordiger' kan dan ook nooit en te nimmer op hen van toepassing zijn. Oplichters zijn het dus allemaal, landverraders. Omdat ze zich niet met hand en tand verzetten tegen veroveringsoorlogen tegen weerloze landen (Servië, Irak, Afghanistan, Libië) zijn het per definitie allemaal nazi's en oorlogsmisdadigers.

Die mensen, die 'volksvertegenwoordigers', zijn medeverantwoordelijk voor de dood van 1,5 miljoen Irakese burgers, ongeveer 100.000 Afghaanse burgers, en nu ook weer voor de dood van 50.000 Libische burgers. Onze 'volksvertegenwoordigers' stemmen klakkeloos in met de massale plundering van de minst draagkrachtige landgenoten en sluizen zonder met de ogen te knipperen tientallen miljarden euro's door naar de banken.

Erwin is woedend op 'haar die gelukkig maakt.' Wordt het niet eens tijd voor u om ook woedend te worden? Niet alleen op 'haar die gelukkig maakt' maar ook op de overige leden van de regering. Per slot van rekening laten zij het allemaal gebeuren...

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander