Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Demonstreren in Den Haag op Prinsjesdag
Hans Vogel, 20 september 2010

gouden koets
In antwoord op een verzoek dat wij richtten aan de Haagse politie (Politie Haaglanden) of er gedemonstreerd mocht worden in Den Haag op Prinsjesdag, ontvingen wij de volgende boodschap:


'Er is sprake van een manifestatie als die wordt uitgevoerd door twee of meer personen. Van zo’n manifestatie moet minimaal 4 dagen (4 x 24 uur) voor aanvang kennis worden gegeven. Als u alleen komt, is er dus geen sprake van een meldingsplichtige activiteit.

Evenwel gelden enkele regels:

  • spandoeken mogen niet zijn voorzien van dikke stokken en de teksten mogen niet discriminerend, opruiend of beledigend zijn;

  • wegen of toegangen tot gebouwen mogen niet worden geblokkeerd;

  • aanwijzingen door medewerkers van de politie Haaglanden dienen ten alle tijde te worden opgevolgd;

  • locatie moet na afloop schoon worden opgeleverd (u kan het spandoek niet zomaar ergens achterlaten).

Er zijn geen beperkingen aan locatie, voor zover het locaties betreft die vrij toegankelijk zijn. U kunt een plek langs de route kiezen. Uiteraard mag uw spandoek het zicht van het publiek op de stoet van Prinsjesdag niet belemmeren. Ik wijs u erop dat u dan tussen publiek staat wat doorgaans wel koningshuis-gezind is en uw actie niet zal ondersteunen en wellicht ook niet zal waarderen. Uiteraard is de politie met voldoende personeel langs de route aanwezig. Dat neemt niet weg dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en in alle redelijkheid weerstand moet kunnen bieden aan negatieve uitingen op uw protest.

Tot slot wijs ik u (wellicht ten overvloede) op de legitimatieplicht. Er kan om een geldig identiteitsbewijs van u worden gevraagd.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Frans Scholten
Coördinator Operationele Zaken'

LET OP! : dit zijn de regels die golden op prinsjesdag 2010. Er kan dus iets veranderd zijn.


Hieruit valt af te leiden dat wie in Den Haag demonstreert, zal worden gevraagd om zich te legitimeren. Een van de bedoelingen van de in 2005, precies 60 jaar na de afschaffing in 1945 weer ingevoerde legitimatieplicht (WUID, Wet op de uitgebreide identificatieplicht), is natuurlijk intimidatie. Van de ruimere bevoegdheden maakt de Nederlandse politie graag gebruik. Veel verschil is er natuurlijk niet tussen de Grüne Polizei die tijdens de bezetting uw vader of grootmoeder toeblafte om zijn/haar Ausweis te tonen, en de Nederlandse diender van vandaag die u beveelt uw 'ID' te tonen. Destijds had het identificatiebewijs nog een Duitse naam. Die is inmiddels omgeruild voor een Amerikaans woord. De mensen die u onderdrukken gaan met hun tijd mee!

Hoewel artikel 7 van de Nederlandse grondwet parmantig verklaart: lid 1, 'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.' Lid 3 vervolgt: 'Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.'

De Politie Haaglanden gaat hier echter buiten zijn boekje door er nog aan toe te voegen: 'de teksten mogen niet discriminerend, opruiend of beledigend zijn'. Wie omringd door oranjegekleurd, oligofreen gepeupel een bord in de lucht steekt met 'leve de republiek' kan vermoedelijk in de kraag worden gevat wegens 'opruiing'. En hoe definieer je en belediging? Zet overal 'ik vind' voor en de belediging wordt opgeheven! De tekst 'Beatrix is een dievegge' is majesteitsschennis (belediging van het staatshoofd), maar de uitlating 'ik vind Bea een ordinaire graaister', valt binnen de grenzen van de vrije meningsuiting. Ook kunt u natuurlijk Bea vervangen door 'Mevrouw Amsberg'. Daarmee schept u trouwens een aardig dilemma, want als 'haar van boven' hierop reageert en bijvoorbeeld haar bloedhonden op u afstuurt, erkent zij impliciet dat zij behalve met 'majesteit' ook aangesproken kan worden met 'mevrouw Amsberg'.

Let u ook op de subtiele dreiging in het bericht van de Politie Haaglanden: wie demonstreert is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar mag slechts 'in alle redelijkheid weerstand' bieden tegen 'negatieve uitlatingen' op zijn boodschap. Wat dat betekent als u wordt belaagd door woedende bewonderaars van mevrouw Amsberg, staat niet vast. Wat is redelijkheid? Duidelijk is dat u gevaar loopt. U bent helemaal alleen. De politie wijst er immers op dat er veel oranjeklanten op de been zullen zijn, die 'uw actie niet (zullen) ondersteunen en wellicht ook niet (zullen) waarderen'.

Hoe redelijk die mensen zijn heeft u onlangs nog kunnen lezen op Pro Republica. Als u wordt aangevallen door schuimbekkend grauw, hoeft u er dus niet op te rekenen dat de politie u te hulp zal snellen. Laat u zich bijstaan door een compaan dan bent u in overtreding want dan is uw actie niet tijdig gemeld bij de politie.

De redactie van Pro Republica wenst u een heerlijke Prinsjesdag.

Leve de republiek!ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander