Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Zorreguieta trekt Amsberg mee de diepte in
UPDATE: STEUN HET BURGERINITIATIEF

Webredactie, 8 september 2011

Het NRC brengt vandaag (7.9) op de voorpagina het grote nieuws dat het advocatenteam Prof. Mr. L.Zegveld en Prof. Mr.Goran Sluiter namens mevrouw Alejandra Slutzky en haar dochter Ewa – wier vader resp. grootvader op 22 juni 1977 door het regime midden in de nacht thuis in La Platea door het regime werd opgepakt, vervolgens in het foltercentrum La Cacha en daarna in zee gesmeten werd – en Mr.M. Maurik ( zoon van de diplomaat die al in 2001 aandrong op de vervolging van Zorreguieta) het team Internationale Misdrijven van het OM gevraagd heeft om de vader van Máxima te vervolgen wegens 'misdrijven tegen de menselijkheid' en wegens 'lidmaatschap van een criminele organisatie'. Voor wie het nog niet weet: pappie was staatssecretaris van landbouw – en daarmee een belangrijk financier – van de dictatuur van Videla (1976-1981) .

Tot nu toe kon een Nederlandse rechter buitenlandse, in Nederland verblijvende, criminelen niet berechten voor elders gepleegde misdaden. In 2010 is die wetgeving gewijzigd in die zin dat hier verblijvende vreemdelingen wel degelijk voor elders begane misdrijven – zoals bv. medeplichtigheid aan misdrijven van Videla – kunnen worden vervolgd. Zo werd in Argentinië met Nederlandse hulp een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de in Nederland woonachtige piloot Poch die tegenstanders van het regime van Videla in zee had gedumpt. Het gaat om 30.000 slachtoffers.

Het was natuurlijk een enorme blunder van die Zorreguieta om in Nederland een huis te kopen en daar met zijn familie te gaan wonen, ja zelfs daar de grandseigneur en vader van de toekomstige Nederlandse koningin (?) uit te hangen. Het is onvoorstelbaar dom dat hij niet van de Nederlandse wetswijziging heeft geweten. Het kan ook zijn dat hij misschien zo rekende op hulp van Amsberg en haar zoon, wanneer er onverhoopt toch een rechtszaak tegen hem dreigde. Het kan ook nog zijn dat de onnozele Hans, die altijd in zijn eigen onschuld geloofd heeft, zich zo rein als een pasgeboren baby voelde. In elk geval: hij wist nergens iets van af. De genoemde krant meldt dat volgens professor Baud – die namens de regering in 2000 een onderzoek instelde naar aard en omvang van de ontvoeringen – 'het praktisch wel is uit te sluiten dat Zorreguieta persoonlijk betrokken was bij de repressies; maar dat het anderzijds ondenkbaar is dat hij er niets van wist' (NRC id). Het advocatenteam dat de rechtszaak aanzwengelde spreekt dan ook van een 'overduidelijke leugen'.

Alejandra heeft Zorreguieta nooit ontmoet, wel hem een paar keer gezien in een koets samen met Amsberg. Als zij naar Amsberg zwaaide, wuifde Jorge vriendelijk terug. Hij dacht kennelijk dat de hulde voor hem bedoeld was.

Het spreekt vanzelf dat niemand ooit Máxima aansprakelijk zal stellen voor de wandaden van haar vader, evenmin als in Nederland iemand mevrouw Amsberg zal aankijken op de schoftenstreken van pappie Lippe. Maar iedereen mag best bij zichzelf denken dat zowel Zorreguieta als Amsberg zich voortdurend bewust zouden moeten zijn van de duivelse krachten in hun familie, hetgeen moeilijk te rijmen is met al het geleuter over het voortreffelijke dat de goede God over de familie in zo ruime mate zou hebben uitgestort. Bovendien vinden wij het bij Pro Republica wel heel sterk dat in één familie zich zoveel vuil kan ophopen.

In dit verband is de opmerking op haar plaats dat waar de kinderen niet behoeven op te draaien voor de slechtigheden van hun (voor)ouders, zij zich wel terdege bewust moeten zijn dat het Nederlandse volk niets met dat deftige maar in-en-inslechte volk te maken wil hebben. Met andere woorden: iedereen mag trouwen met wie hij/zij wil, maar deze persoon moet er wel op rekenen dat dankzij het krankzinnige instituut van de erfelijkheid het Nederlandse volk tegen heug en meug automatisch te maken krijgt met crimineel volk op het Binnenhof. Daarom zal de Nederlandse gemeenschap in het theoretische geval van nieuwe huwelijken duidelijk moeten maken dat iedereen vrij is in de keuze van de partner maar dat wij als volk niet van de ver reikende gevolgen van die keuze gediend willen zijn.

Tot slot: zoals door ons herhaalde malen is gezegd, vindt volgens ons de besluiteloosheid van het staatshoofd af te treden vooral haar oorzaak in het feit dat zij doodsbenauwd is dat bij of na de plechtigheid die vervelende Jorge op het bordes zal staan om zijn dochter te bekussen. Dan breekt de pleuris uit. Zij meent kennelijk dat men het aan de goede God moet overlaten wanneer Hij de mens tot zich roept. Hoe langer het uitstel duurt, hoe meer kans dat het goed gaat.

Nu is het weer die rechtszaak die roet in het eten gooit. Ook wanneer deze onverwacht en om welke reden dan ook niet zou doorgaan, is het duidelijk dat alleen de gebeurtenissen en de publiciteit van dit ogenblik er al toe leiden dat de positie van Wim&Max en daarmee van de (schoon)moeder terzake onhoudbaar is geworden.

Leek het er een tijdje op dat Zorreguieta de Amsberg-monarchie een tijdelijke opkikker zou bezorgen, daarna werd het hoe langer hoe meer duidelijk dat vader Zorreguieta nimmer op het bordes zou moeten komen te staan. Nu blijken de twee families elkaar hand-in-hand mee de diepte in te trekken. En daar hebben zij niet één helpende republikeinse hand voor nodig gehad...

Jammer dat het zó moest gaan: er waren andere mogelijkheden geweest (uit eigen beweging opheffen van de monarchie, afstand nemen van de troon, de wijk nemen naar "beter" oorden...). Maar niettemin: wie niet horen wil, moet maar voelen.

STEUN HIER HET BURGERINITIATIEF

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander