Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De democratie volgens het piramide principe
Ger de Vries, 7 september 2011

iets

Met de democratie kun je soms alle kanten op
Je kunt elke vier jaar een president kiezen, die in een vrijstaand paleis planten en hem totaal geen regeringsverantwoordelijkheid geven. Hij/zij mag alleen gasten van de staat ontvangen en gebouwen openen. Voor dat laatste verdient het aanbeveling dat hij in het bezit is van een redelijk scherpe schaar. Na vier a vijf jaar dient hij in de vergetelheid te verdwijnen, tenzij hij — ondanks zijn beperkte macht — dwaze uitspraken doet of corrupte dingen heeft gedaan. Dit is het Duitse en Italiaanse voorbeeld.

Het bovenstaande voorbeeld kun je uitbreiden door de president enige en in sommige landen veel politieke macht te geven. Voorbeelden zijn hier de Republiek Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn wel verschillen tussen die twee landen. De een, de VS, is in feite een tweepartijen stelsel, die in het Franse voorbeeld is dat niet, daar zijn er minimaal vier grote partijen die enige druk kunnen uitoefenen op de zittende president, zoals dat in het verleden ook is gebeurt.

Ook zijn er landen die zich democratisch noemen maar dat volgens de regels van de democratie niet zijn. Neem Cuba en Venezuela; beide landen hebben een gekozen staatshoofd, maar de keuze werd beperkt tot één persoon! Dus alle macht aan de president!

Dan zijn er monarchieën. Je hebt monarchieën met een staatshoofd (koning of koningin) die alleen ceremoniële taken uitoefenen, op dezelfde manier zoals in ons voorbeeld uit de eerste alinea de bondspresident van Duitsland dat doet. Maar in een monarchie is het staatshoofd door niemand gekozen, die is op de troon gehesen omdat hij toevallig in een bepaald bed is geboren. Democratie is dus ver te zoeken! Voorbeelden hiervan zijn Zweden en Denemarken en nog een paar van die schijndemocratieën. Immers, niemand heeft het staatshoofd kunnen kiezen!

Dit laatste heeft in de verste verte niets meer met democratie te maken! Het staatshoofd en zijn/haar opvolgers zijn allemaal leden van één familie, en of die familie nu capabel genoeg is om een staatshoofd te leveren of niet, in de grondwet is verankerd dat het staatshoofd maar aan één voorwaarde dient te voldoen, namelijk afstammen van een lid of voormalig lid van die familie. Echter controle daarop wordt door de Binnenlandse Veiligheid Dienst te allen tijde stelselmatig gefrustreerd en tegengewerkt. Het is stikken of slikken, er is geen controle mogelijk en misdaden door het staatshoofd en familie worden voor rekening genomen door hun lakeien die ministers worden genoemd.

Natuurlijk hebt u al begrepen dat dit voorbeeld op ons land slaat. Een zich democratisch noemend land waar alle lijntjes en touwtjes in een soort piramide naar de top lopen. Van daaruit worden we aangestuurd! Van enig verantwoordelijkheidsgevoel is bij deze lieden geen enkele sprake. Ze doen maar raak, want de minister (welke idioot wil nou de misstappen van een ander voor zijn rekening nemen?) is verantwoordelijk, gekker kan niet! Er komen met de dag steeds meer onregelmatigheden boven water, maar de poetsploeg van de 'ruling family' doet zijn werk grondig. Zo is door lakeien de grondwet, waarin het grondrecht van de burger verankerd zou moeten zijn op dusdanige wijze veranderd en aangepast dat niemand er meer aanspraak op kan maken.

We nemen hier art. 1 Hoofdstuk 1 van de grondwet als voorbeeld;

— Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan —

Maar dat artikel 1 staat haaks op artikel 42 van hoofdstuk 2 van die zelfde grondwet;

— Hoofdstuk 2, artikel 42 -1, De regering wordt gevormd door de koning en de ministers. Artikel 42 -2, De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk —

Een grotere onzin is niet mogelijk, want wie of wat, en op welke gronden geeft men een ongekozen staatshoofd zoveel politieke macht als bedoeld in dat artikel 42! Maar het kan nog veel doller, alles wat dat staatshoofd doet, zegt of uitvreet komt voor rekening van de minister! Maar stond er niet in artikel 1 "Discriminatie op welke grond dan ook, is niet toegestaan". Dus het bij voorbaat al bepaald hebben wie het staatshoofd wordt is geen discriminatie? Waar is ons grondrecht dan gebleven? Even door de lakeien weggewerkt? 'De minister is verantwoordelijk' is een andere belachelijke impertinentie. Het is al enkele malen voorgekomen dat het 'waterhoofd' en 'milieu deskundige' prins onbenul de fout in ging, maar geen nood, de door ma benoemde minister is verantwoordelijk, en die mogelijkheid heeft niet elke Nederlander achter de hand! Dus discriminatie zoals bedoeld in artikel 1!

Maakt men bezwaren tegen dit alles, pas dan maar heel erg op, want de tentakels van de regerende familie zijn lang en de straffen zijn niet mals. In het gunstigste geval wordt je opgenomen in een kliniek voor brainwashing, of ... er gebeuren nare dingen die het verloop van een onbezorgd leven in de weg staan. Voorbeelden? Ach, u kent ze ondertussen wel!

En dit zouden wij een democratie moeten noemen? Democratie is een staat waarin we allemaal een mening mogen geven en via een referendum ervoor stemmen. De meerderheid beslist, het nut daarvan is in Zwitserland al lang bewezen. Ondertussen zitten wij hier opgescheept met een familie die alles dat goed voor ons zou zijn tegen houdt! Vijanden van ze worden met grote regelmaat door rechters benadeeld ten faveure van die familie, om over opnames in klinieken en gevangenissen maar te zwijgen.

Dan toch maar een republiek, liever zoals in Zwitserland, maar anders moeten we maar genoegen nemen met het Duitse of Italiaanse model.

Het verlangen naar een republiek neemt met de dag bij steeds meer mensen toe. Gelukkig maar! Leve de werkelijk democratische republiek!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander