Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Goed nieuws! De PvdA is - eindelijk - weer een beetje republikeins aan het worden
Webredactie, 2 september 2011Eindelijk komt er weer wat meer beweging bij de monarchale hardliners die geleidelijk de realiteit onder ogen zijn gaan zien dat de dagen van Amsberg nu toch echt wel geteld zijn.
Uiteraard mogen we nog steeds niet weten hoe in het royalistische kamp de verhoudingen precies liggen, al lijkt de veronderstelling plausibel dat de grootste weerstand tegen het uitroepen van een republiek nu niet meer vanuit het Noordeinde komt maar vanuit Wassenaar, waar vooral de vrouw des huizes de lakens naar zich toe getrokken heeft. Zij kon dat te meer doen omdat de charme-offensieven die de regering en al haar diensten de laatste maanden hebben gelanceerd, uitsluitend op Leila waren gefocust,die sluw en geslepen als ze is, zich alles heeft laten 'welgevallen' om haar fantastische staatsrechtelijke kwaliteiten aan het volk te demonstreren. En dat volk stond maar te jubelen en te juichen zodat zij zelf, haar echtgenoot en schoonmoeder alsook de 150 Van Bommels in de Kamer, nog gezwegen van de ontelbare Hoedemannen van de schrijvende pers en de Jan Mulders' en consorten van het beeldscherm, ervan overtuigd waren dat alleen van deze republikeinse, aristokratische, arrogante, met de meest oogverblindende veren in haar achterwerk opgedirkte en stinkendrijke lollypop en toneelspeelster alle democratisch heil als staatshoofd te verwachten viel.

'The proof of the pudding is in the eating', ja zeker, maar volgend jaar kunnen we moeilijk (hoewel.......) tegen haar zeggen dat ze gewogen en te licht bevonden is en dat ze beter kan opkrassen met die hele troep Argentijnse opvreters als ook uiteraard met oma Lippe en die dwaze circussen rond Piet en Mabel alsook met de aanstelsters Irene en Marijke en uiteraard met haar domme man en diens lieflijke dochtertjes, die dan wel veel ellende bespaard zal blijven. Het zal natuurlijk best zo zijn dat de ingezetenen van de koninlijke huiskamers elkaar de tent hebben uitgevochten - dé belangrijkste reden waarom we niets mogen weten en waarom de muren daar zo dik zijn - en dat er menig traantje weggepinkt is vóórdat er een huiselijke communis opinio, als deze al bereikt zou zijn, werd bereikt over de toekomst. Moeder Amsberg schijnt erg verdrietig te zijn geweest, wat haar de lust tot verder regeren nog verder heeft doen afnemen, terwijl domme Pils de ene vloek na de andere losliet, de aanwezigen meenden dat hij maagkrampen had. Hij wilde ogenblikkelijk zijn beste vriend Broertjes om raad vragen, die immers ook zijn opa zo voortreffelijk had bijgestaan. Het kan best zijn dat de ruzie nog steeds verder smeult, want Pils wil 'de macht van Willlem III' en niets minder. Misschien verdwijnen alle drie de hoofdrolspelers wel van het toneel, maar ja, ze hebben zoveel te verliezen. Neem alleen hun centen al. Terug naar de nieuwe rumor in casa politica Neerlandica.

Na alle verraad dat de vaderlandse socialistische partijen - waarbij ik gemakshalve GroenLinks, SP en de PvdA op een hoop veeg - in de loop der decennia aan het republikeinse en pacifistische socialisme van olim hebben gepleegd, lijkt het erop dat het realistische socialisme nog niet geheel uitgetrapt is en zelfs weer tekenen van opleving vertoont. Afgelopen weekend - 27/28 augustus - verscheen er nl. een ontwerp van een wetsvoorstel van een speciale commissie over het koningschap welke door de PvdA is ingesteld om een uitweg te vinden uit deze doolhof. Het is niet hier onze taak vast te stellen waarin het voorstel precies verschilt van andere als die van Wilders, GL, SP, D66 en de Partij voor de Dieren. Het is in alle geval duidelijk dat de Pvd A met dit voorstel een flinke stap in republikeinse richting gezet heeft en dat ondanks alle beweringen van het tegendeel 'de koning uit de regering wordt gezet'. Wat de man of vrouw verder moet doen, weten ze niet.

Pro Republica vindt het wel haar taak om zich daarmee bezig te houden:

1.De koning verliest zijn macht, titels, bezit, 'rechten', belastingvrijdom en zijn al dan niet reële functies;
2.
Binnen een jaar zal hij/zij Nederland op eigenkosten verlaten en daar nimmer meer terugkeren;
3.
Voorover nodig zal hjj/zij van harte mee werken aan een soepele opvolging door de gekozen president;
4. Op weigering staat onmiddellije verbanning naar een zeer ongezond eiland;
5.
Onder koning(in) wordt verstaan iedere Amsberger, Zorreguieta, Lippe en Vollenhoven die de laatste 50 jaar koninklijke protectie heeft genoten;
6. Alle paleizen en domeinen worden in goede staat terug gegeven aan de Nederlandse staat;
7.
Geen enkele reis zal nog gedeclareerd en vergoed worden; ook het verlaten van Nederland geschiedt op eigen kosten;
8.
De archieven worden ongeschonden aan de staat der Nederlanden teruggegeven;
9. 0p elke bemoeienis van het gewezen staatshoofd of familie met het bestuur der Nederlanden staat een levenslange gevangenisstraf;
10.
De uitsluiting is voor eeuwig; het verblijf op Nederlands grondgebied wordt met 75 jaar gevangenis gestraft.

Pro Repubica is zich ervan bewust dat zeker de opsomming van het koninklijk machts- en geldverlies vele burgers zal doen schrikken. Echter, er bestaat geen halve weg, terwijl bovendien de afstand van het alles onterecht verworvene het enig juiste antwoord is op het eeuwenlange wangedrag der vorsten.Van waar toch - zo vraagt men zich af - die plotselinge belangstelling voor de abdicatie? Antwoord: omdat nu eindelijk het wangedrag van de hoogheden, de democratisering en de invloed van het republikanisme landelijk bekendheid hebben gekregen. Wordt vervolgd....

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander