Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
DNA-TRIX
Webredactie, 29 augustus 2011
Monarchaal Nederland staat onder de commerciële leiding van grootverdiener Van der Linden weer eens op zijn achterste benen omdat deze een nieuwe dochter van de viezerik Lippe ontdekt heeft alsof dat zo'n kunst is.
Republikeinen twijfelen er geen moment aan dat Milfred Zijlstra - zo heet het 65-jarige mensje, met wie wij diep medelijden hebben - een halfzus van Amsberg is. Wat ons betreft kan van der Linden zijn onderzoekingen dus verder wel staken: de vrouw lijkt als twee druppels water op pappie en heeft verduveld veel weg van die oudste halfzus, behalve dan dat Milfred milder oogt dan dat mens dat nu denkt de lakens in Nederland te mogen uitdelen à raison van zoveel duizenden voor elke dag dat ze loopt te tieren en stampvoeten, haar specialiteiten, naar algemeen bekend.

Bovendien hebben Van der Linden en de zijnen al lang genoeg (vier jaar) gratis reclame gemaakt/gehad voor dat boek dat 26 augustus moet uitkomen en dat voor de wetenschappelijke historiografie nauwelijks enige waarde lijkt te hebben. Laat de met de dag kleiner wordende groep oranje-fanaten het lor maar kopen, republikeinen kopen het wel even wanneer het bij De Slechte voor een paar centen in de ramsj-aanbieding ligt.

Overigens willen wij er hier ook nog wel even op wijzen dat in bepaalde provincies van Nederland ongeveer de hellt van de bevolking al dan niet terecht beweert ofwel van de meneren- gemalen (Heinrich und Bernhard) af te stammen ofwel van Willem III, Willem II, Willem I en - maar nu moeten we even op de andere roltrap naar beneden overspringen - van de stadhouders Willem V, Willem IV, Willem III, Willem II, Frederik Hendrik, Maurits of Willem de Zwijger. Aangezien deze meneren ook nog stambomen hebben die teruggaan tot koning David, kan bijna niemand anders concluderen dan dat zij ook allemaal afstammen van Abels broer, Kain. Geschiedschrijving is helemaal niet moeilijk, als je maar goed met je bronnen weet om te springen.

Dat schrijven we allemaal niet om de door de wol geverfde gildebroeder - nu ja - Van der Linden een lesje te leren: de man weet zo goed als alles al, maar omdat de auteur er niet in geslaagd is het enige afdoende bewijs voor zijn verhaal op tafel te krijgen: een DNA-bewijs. De bezoekers van deze webite kunnen er donder op zeggen dat mevrouw Amsberg - trouw lezeres van alles wat Pro Republica publiceert: we groeten haar ook nu : dag mevrouwtje - slechts voor één syllabe in het hele boek geïnteresseerd zal zijn nl in de passage waarin over DNA gesproken wordt. Ze is begrijpelijk doodsbenauwd voor DNA, zoals elk mens bij wie het wat dat betreft ooit eens een beetje misgegaan lijkt.

We behoeven het oude verhaal hier niet helemaal opnieuw te vertellen.
Het gaat om Wilhelmina, die twee vaders gehad zou hebben; de aan syphilis lijdende en impotente Willem III Gorilla en diens veelzijdige secretaris De Ranitz, die allerlei karweitjes voor hem moest opknappen, zoals het een oogje in het zeil houden van knappe, bijna -weduwe Emma. Volgens hofvleier Fasseur (Wilhelmina 64) zou het in 1880 geboren dochtertje De Ranitz 'ten zeerste gehaat 'hebben en had deze die haar 'tienvoudig' teruggegeven.

Wij als Pro Republica houden ons buiten deze wonderbaarlijke geboorte en nog meer buiten de wonderbaarlijke conceptie, die van meet af aan de gemoederen tot op de dag van heden beroerd heeft. Onze collegae van het Nieuw Republikeins Genootschap interesseren zich wellicht nog meer dan wij in de onbevekte ontvangenis van Onze Lieve Vrouwe Emma. Met recht beweren zij dat wanneer Willem III niet de vader van Wilhelmientje is, ook haar hele progenituur geen normaal bloed door haar aderen kan vloeien en dus binnen de kortst mogelijke tijd als ongrondwettig persoon van de troon verwijderd moet worden.

Tegenwoordig is het geen kunst meer om aan te tonen of er geen Geburtsfehler heeft plaats gevonden: DNA dus. We zouden dan ook zeggen : laat iedereen die omstreden is, zijn of haar lichaam door een ervaren arts onderzoeken en dat DNA vergelijken met dat van een voorvader, of dat nu Willem I is of Willem III. Zo' n onderzoek levert een onomstotelijk bewijs. Jammer dat Van der Linden er niet in geslaagd is dat bewijs te leveren. Nu lijkt alleen de constante weigering van Amsberg aan zoiets mee te werken het duidelijkste bewijs dat ze nattigheid voelt en niets riskeert. Ze is dus niet voor de volle honderd procent zeker van haar goede zaak.

Pro Republica wil mee helpen zoals altijd, wanneer het de goede zaak betreft, aan het oplossen van dit soort problemen en roept alle lezers op hun familie, buren, dokters, kennissen, collega's, vrienden en vijanden en verder iedereen op ons te helpen bij het beantwoorden van deze acht vragen:

1. Hoe gaat het DNA-onderzoek precies in zijn werk?

2. Wiens of wier medewerking is naast die van de patient onmisbaar?

3. Hoe groot is de graad van betrouwbaarheid?

4. Bestaat er een medisch ambtsgeheim ter zake?

5. Kan het onderzoek ook door 'leken' (studenten bv.) worden verricht en welke zijn daarvoor de vereisten?

6. Gelden de aan Nederlandse onderzoekers gestelde eisen ook voor buitenlanders?

7. Wie kent namen en adressen van succesvolle DNA-onderzoekers?

8. Hoeveel bedragen bij benadering de kosten?

Mevrouw Amsberg heeft niets van dat onderzoek te vrezen - we zien dan ook een forse gift van haar tegemoet - want dat zij een echte oranjevorst is is immers overduidelijk. Ze behoeft dus geen greintje angst te hebben. Integendeel: sterker dan ooit zal ze de aanvallen van die misselijke republikeinen kunnen afslaan.

Er zijn nog genoeg historisch-politieke argumenten tegen de Amsbergers, zoals tegen elke monarchie.

De redactie wacht met smart op Uw reacties

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander