Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Dubbele Pet
Webredactie, 26 augustus 2011

wceend

Het zal u niet ontgaan zijn als u met regelmaat de artikelen op deze website leest dat er veel aandacht wordt besteed aan de rol van de koning(in) in de regering.
Pro Republica heeft vaak te kennen gegeven tegen een ceremonialisering van het koningschap te zijn omdat zij meent dat het daarna eens te moeilijker wordt om de monarchie geheel af te schaffen. En daar zit wat in. Kijk naar Zweden. Zij hebben de rol van de koning drastisch ingeperkt, de koning zou geen politieke invloed meer (mogen) hebben, maar desondanks is er ook daar behoefte en draagvlak voor een republikeinse beweging. Het wegnemen van politieke macht is dus kennelijk geen definitieve oplossing.

Maar toch willen we hier de discussie weer op gang brengen over het vandaag gepubliceerde plan van de PvdA om de rol van de koning(in) zodanig in te perken dat hij geen onderdeel meer zal zijn van de Raad van State. De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen. Je vraagt je dus af wat de koning(in) daarmee te maken zou (moeten) hebben. Gek genoeg is de koning(in) voorzitter van de Raad van State. Pro Republica heeft in het verleden in de artikelen ruim voldoende geïllustreerd hoe krom deze situatie is. (Wilt u daarover meer lezen? Onderaan dit artikel vindt u een aantal oudere artikelen waarin de rol van de koning(in) in de Raad van State uitvoerig wordt besproken.)

Voor het ontheffen van de koning(in) uit de functie van voorzitter van de Raad van State is een wijziging van de grondwet nodig, en hiervoor moet een tweederde meerderheid in de Kamer voor stemmen. Als hoofd van de regering krijgt de koning(in) advies over de vorm en beschouwing van het koningschap van de Raad van State. Maar omdat de koning(in) tevens voorzitter van de Raad van State is, adviseert deze zichzelf. In die hoedanigheid is het dan ook moeilijk om in een klap de hele monarchie te beëindigen, immers zij moet zichzelf dan adviseren in te stemmen met de opheffing van het koningschap. U begrijpt wat voor een innerlijke dialoog daarmee gepaard gaat. Maar mocht het de regering nou lukken om de koning(in) eerst uit deze belangrijke functie te ontheffen, dan is het daarna wellicht toch een stuk gemakkelijker om het bijzonder ondemocratische instituut monarchie volledig te beëindigen.

Hieronder de artikelen die wij reeds eerder plaatsten en waarin de dubbelrol van koning en voorzitter van Raad van State aan de orde komt (in volstrekt willekeurige volgorde):

Behalve, door Miranda Ungula (correctie leerstof eindexamen staatsinrichting 5 HAVO en 6 VWO in 2009)

Het Symbool van Eenheid, een eenheid van drie machten, door Jelger Froma

Beeldvorming, door webredactie

Walter Bagehot, de voor- en nadelen van een koning, door Bob Elbracht

Hoe vast is vast?, door Jacqueline Freeman

Voldemort, door Miranda Ungula

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander