Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

WereldNatuurFonds of oplichtersclub - "Der Pakt mit dem Panda"
door GuidoJ, 3 augustus 2011

Dit artikel verscheen eerder op www.wanttoknow.nl

iets

 

 

 

 

 

Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter van het WNF. Hij haalt in 1967 als eerste mega-sponsor SHELL binnen. Koninklijke (smeer) Olie?

 

De film van Wilfried Huisman is een volledig virtuele aardbeving voor het WNF. Hij is 1 jaar bezig geweest met zijn film 'The Silence of Pandas - What the WWF Isn't Saying' (De stilte van de Panda's, wat het WNF niet vertelt), maar de inbreuk op het imago van het WNF zal vele tientallen jaren besmet zijn. En terecht, wanneer je Huisman mag geloven. Hij spreekt over geheimen achter de schermen van het WNF, over de grootste boeven van deze wereld, die achter de oprichting van deze milieuclub zitten. Zelfs een geheime oprichterslijst wordt openbaar gemaakt, een lijst die het hart van dit groene imperium keihard blootlegt. Het vertrouwen in de 'Panda' lijkt voorgoed gesneuveld..!

ietsHet WWF/WNF is de grootste milieu-beschermingsorganisatie ter wereld en het vertrouwen in het WNF is bijna ongelimiteerd. Deze organisatie durft het dan ook aan om zowat iedere burger op deze planeet direct aan te spreken op zijn of haar geweten. Iedereen zou - zo vindt het WNF - zijn steentje moeten bijdragen aan het voorkomen van bijvoorbeeld de met uitsterven bedreigde diersoorten of de verwoesting van het regenwoud. En ook het klimaat is voor het WNF een 'hot issue'. Het WNF werd 50 jaar geleden opgericht, op 11 September (!) 1961. Vandaag de dag is het WNF één van de meest invloedrijke lobby-groeperingen ter wereld. Het WNF heeft contacten in alle invloedssferen ter wereld, zij het politiek of industrieel. Het WNF loopt op het randje van de grens tussen committeren en omkoopbaarheid.

Het lijkt of in deze dagen geen masker meer op zijn plaats blijft zitten. Is de WNF-panda nu een hoer-logo gebleken? Je betaalt ervoor en je mag het gebruiken, zonder aanziens des persoons? Dat lijkt er dus wel op, of erger nog, het lijkt erop alsof bedrijven en organisaties het Wereld Natuur Fonds willens en wetens hebben opgezet om hun vuile zaakjes te verpakken in een mooi Panda-cellofaantje..! Wilfried Huisman heeft dus de eer om dit groen-wasbolwerk te hebben ontmaskerd.

Kijk naar deze preview van de film die Huisman maakte, en een interview met hem over dit onwelriekende zaakje. Het WWF is dus flink door de mand gevallen, nu boven water is gekomen, dat ze geld ontvangen hebben van o.a. Monsanto, de club die van uw voedsel hun goud hebben gemaakt. De top van het WWF staat achter de gentech-ontwikkelingen van Monsanto en met hun toestemming en samenwerking zijn duizenden hectares regenwoud platgebrand in Indonesië, en vele landen in Zuid-Amerika. Het is bizar en uiterst shockerend dat een organisatie met zo'n reputatie hiervoor mede-verantwoordelijk is.

De Duitse documentaire "Der Pakt mit dem Panda" werd vorige week uitgezonden op de ARD en ondanks het late uur hebben er 900.000 mensen gekeken! In Nederland gaat VARA's Zembla de documentaire in september a.s. uitzenden. Hieronder plaatsen we de volledig Duitse uitzending van Wilfried Huisman, zoals deze op ARD te zien was: 'WWF - Der Pakt mit dem Panda'

 

- UPDATE - N.a.v. dit artikel plaatste Désirée Röver, onderzoeksjournaliste, hieronder een 2-tal reacties, die we graag aan dit artikel toevoegen. Dit is haar bijdrage:

11 september 1961
De voornaamste collaborateurs van prins Philip bij de stichting van het World Wildlife Fund (WWF) als wereldwijd geldfonds en opererende arm van de International Union for the Conservation of Nature, zijn Sir Julian Huxley en Max Nicholson. Alledrie zijn zij vurige voorstanders van eugenetica en rassenzuivering. Huxley is op datzelfde moment voorzitter van de Eugenics Society.

Julian Huxley
In 1948 heeft Huxley (zie ook 1946) de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) helpen oprichten, waarvan de statuten zijn geformuleerd door de British Foreign Office. In 1960 reist Huxley door de voormalige Afrikaanse koloniën, die op dat moment steeds meer onafhankelijk worden. Hij bekritiseert de nieuwe overheden in hun vermogen om de natuur en de wilde dieren te conserveren. Aan de vooravond van de oprichting van het WWF, benadrukt Huxley openlijk dat de ecologische beweging het voornaamste wapen is van de Britse oligarchie om een Malthusiaanse orde in te stellen over het lijk heen van het volksstaatsysteem en - nog belangrijker - van de Verenigde Staten. Ter financiering van de uitbreiding van de IUCN-activiteiten wordt in 1961 het World Wildlife Fund (WWF) opgericht, tegenwoordig het World Wide Fund for Nature.

Eerst als hoofd van de United Nations Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO), en naderhand als stichter van het WWF, predikt Huxley de noodzaak om nieuw leven in te blazen in de rassenwetenschap en in de dringende missie van het 'ruimen (culling) binnen de menselijke kudde' in het bijzonder die van de donker gekleurde rassen van Afrika en Zuid-Amerika. In het stichtingsdocument van de Unesco erkent Huxley ruimhartig de moeilijkheden die hij in het licht van de Nazi genocide zal tegenkomen bij het weer tot leven brengen van de eugenetica.

"Hoewel het zeer waar is dat iedere vorm van eugenetisch beleid voor vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn", zo schrijft hij," is het belangrijk dat de Unesco inziet dat het publiek informatie heeft gekregen over waar het om gaat, zodat veel van wat nu ondenkbaar is, op z'n minst denkbaar kan worden".

De methode die Huxley en anderen (w.o. de Club van Rome) bedenken om de mensen te dwingen 'het ondenkbare te denken', is om het idee van de eugenetica te vervangen door het idee van het milieu. Voor Huxley, prins Philip en de anderen zijn binnen hun manier van denken deze twee termen volledig uitwisselbaar.

iets

Bernhard moest na de Lockheed-affaire weg bij het WNF. Hij werd in 1977 opgevolgd door jonkheer John H. Loudon, oud Shell-topman. Bernhard bleef evenwel een machtige man, door de controle over zijn 1001-club. 'Project Lock' werd een volgende pijnlijke kwestie. Begin 1989 had de prins 500.000 pond van het WWF gekregen voor een anti-stropersproject in Zuid-Afrika. De paramilitaire commando's die de illegale handel in ivoor en hoorn een halt moesten toeroepen, hielden zich al snel bezig met eigen smokkellijnen. De buitenwereld hoorde voor het eerst over deze praktijken van het geheime legertje van de prins in 1991. Het Nederlandse WNF, waarvan de prins nog altijd president was, ontkende iedere betrokkenheid. Het ging om een privé-actie van de prins, die er volgens de RVD een slordige fl 2 miljoen aan 'eigen vermogen' in zou hebben gestoken. Nederland nam die uitleg, maar elders in wereld leden pogingen van journalisten om deze schimmige zaak aan de grote klok te hangen schipbreuk.

Bernhard von Lippe Bisterfelt
Begin jaren 1970 stichten Bilderberg oprichter en voormalig SS-officier prins Bernhard der Nederlanden, en eveneens Zwarte Adel lid prins Philip van Engeland het 1001 Nature Trust, een administratieve en fundraising tak van het WWF. Zowel Bernhard als Philip zijn enige tijd WWF-voorzitter. De 1001 Nature Trust ronselt 1001 leden die ieder $10,000 in de kas storten.

Prins Philip is altijd het hoofd geweest van het WWF, hij kiest prins Bernhard (voormalig Nazi SS officier) en prinses Alexandra (volle nicht van koningin Elizabeth) als hoofd van WWF-International, en verschillende andere prinsen, lords, baronnen en koninklijke lakeien als presidenten and vice-presidenten van locale WWF-afdelingen. Zoals gezegd, wordt het WWF gefinancierd door de geheime 1001 Club, met leden vanuit 's werelds meest vooraanstaande bedrijven in mijnbouw, olie, chemie, voedsel en banken.

Het is interessant hoe opvallend de landkaart van de Britse koninklijke reikwijdte (Elisabeth) overeenkomt met de kaart van de internationale operaties door het World Wildlife Fund for Nature (Philip). Het WWF wordt door de Britse prins Philip wereldwijd ingezet voor het reserveren van natuurgebieden, het inrichten van reservaten voor minderheidsgroepen zoals Indianen en Inuit (menselijke dierentuinen). Deze gebieden blijken echter dubieuze dubbelfuncties te vervullen:

Rwanda - in een 'gorilla beschermingsprogramma' doen de wildparken dienst als trainingsbases en wapendepots voor Oegandese soldaten en officieren; de Rwandese genocide is geen stammen- of burgeroorlog, maar een door de Britten georkestreerd moord- en invasieplan.

Zuid-Afrika - het Krugerpark is een basis voor de RENAMO en FRELIMO machten in de 20 jaar durende oorlog in Mozambique. Tussen 1987 en november 1988 voeren moordbrigades in Operation Stronghold moordpartijen uit onder zogenaamde stropers, onder wie enkele leiders van de militaire vleugel van het Afrikaanse Nationale Congres. In Operation Lock, voor het oog een beschermingsprogramma van de neushoorn, financieren prins Bernhard en John Hanks, Malthus-aanhanger en Afrika's WWF-directeur, een team van voormalige Britse commando's om de zogeheten stropersbendes te infiltreren en saboteren. Zuid-Afrikaanse bronnen melden dat operation Lock het centrum vormde van wat later bekend werd als de derde macht, een paramilitaire macht van buitenaf die opruide tot geweld binnen de zwarte bevolking zelf tussen het ANC en de Inkatha Vrijheidspartij door het uitvoeren van gerichte geweldsacties. Met als doel het ontketenen van een bloederige burgeroorlog en het voorkomen van het einde van het apartheidssysteem en de reïntegratie van Zuid-Afrika in de wereldgemeenschap.

Oost-Afrika - Kenya en Soedan zijn andere landen die speciaal doelwit zijn van de Britse Kroon. De Club of the Isles figuur van Tiny Rowland, tot voor kort directeur van de Lonrho Corporation, schepte voor de Kenyaanse radio op dat hij al heel lang lid is van het Zuid-Soedanese Bevrijdingsleger van John Garang, die oorlog voert tegen de overheid in Khartoem. De op genocide gerichte WWF/Club aanhangers wensen dat de Soedan, potentieel de korenschuur van heel Afrika, een strijdperk is, geen graanveld.

Zuid-Amerika - In Peru blijkt dat de moordzuchtige narco-terroristengroep Shining Path te zijn gefinancierd door het WWF. In het Apurimac-reservaat in de bovenste vallei van de Huallaga rivier, 's werelds oudste cocaïne producerende streek, zijn recentelijk massagraven ontdekt van de Ashaninka Indianen, Shining Path slachtoffers. Al in de jaren rond 1960 was dit gebied al door de WWF aangewezen als een ideaal gebied voor een toekomstig beschermd gebied.

Centraal Amerika - de staat Chiapas in zuidelijk Mexico is het toneel van jarenlange guerrilla opstanden door de EZLN, het Zapatista nationale bevrijdingsleger. Ale vier WWF-beschermde gebieden zijn door lokale boeren aangegeven als trainingsterrein van de Zapatistas.

Californië - onder de California Desert Protection Act, gepasseerd in oktober 1994, zijn er 8 miljoen acres of land gereserveerd. Daarvoor was dat al gebeurd met 12 miljoen acres. Onder bestaande en ophanden zijnde wetgeving is binnenkort 80% van de staat Californië - off-limits. Niet alleen is de WWF erop uit om de Westelijke staten van de VS in één groot natuur- en jachtgebied te veranderen, buiten bereik voor welke vorm van economische ontwikkeling dan ook. Deel van een zeer oud commitment van de Britse monarchie is ook het omverwerpen van de Federale Constitutie.

Australië - Eén blik op de kaart laat zien hoe met enerzijds reservaten voor de inheemse bevolking (menselijke dierentuinen) en andere landreserveringen het WWF erin is geslaagd om het continent praktisch in tweeën te hakken, de oostelijke en westelijke delen van het land af te snijden en een semi-permanente staat van onderontwikkeling te verzekeren.

1970
Om het werk van de WWF verder te verspreiden, gaat prins Philip in zee met voormallig SS-officier en voormalig spion voor IG-Farben, prins Bernhard van Nederland, die al een prominente speler in de WWF is. Doel is om een permanent financieringsmechanisme te creëren voor het toenemend aantal opkomende ecologische fronten, om de droesem van de tegencultuur van de late jaren '60 te verzamelen, en die als de stormtroepen van het 'nieuwe' groene fascisme in te zetten.

De '1001: A Nature Trust', onder de leden bekend als de '1001 Club' is gecreëerd als een aanhangsel van prins Bernhard's welbekende Bilderberg Groep, het geheime genootschap van leidende Noord-Amerikaanse en Europese oligarchische insiders: 1.001 nauwe persoonlijke relaties van prins Bernhard en prins Philip worden uitgenodigd om voor een aanvangsbedrag van $10.000 per persoon lid te worden van de 1001 Club.

Het leeuwendeel van de leden wordt aangetrokken vanuit de bestuurslichamen van de leidende Club of the Isles kartels voor ruwe grondstoffen, banken, verzekeringsmaatschappijen, en family trusts (the fondi). Typerend voor deze kaste zijn:

John Loudon, voormalig CEO van Royal Dutch Shell en voorzitter van Shell Oil Co., die van 1977 tot aan zijn voorzitter is van het WWF;
Maurice Strong, hoofd van de Power Corporation in Canada, en een van de meest belangrijke WWF-operators;
Baron Aubrey Buxton van Alsa, van Barclays Bank;
Bertold Beitz, directeur van de Alfred Krupp von Bohlen en Halbach Foundation;
Conrad Black, voorzitter van Groot-Brittannië's leidende media kartel, de Hollinger Corporation;
Peter Cadbury, van de George Cadbury Trust;
Anton Rupert, van de South African Rembrandt tabaksbelangen
Sir Kenneth Kleinwort, eigenaar van Kleinwort Benson, een van Engeland's oudste investeringsbanken; en
Henry Keswick, voorzitter van Jardine Matheson en broer van John Keswick, de voorzitter van Hambros Bank en een directeur van de Bank of England.

Maar ook majoor Louis Mortimer Bloomfield was een 1001 -clublid van het eerste uur, evenals een aantal hardcore zwendel-bankiers, zoals Robert Vesco en Edmond Safra.
Tegen de tijd dat prins Philip en prins Bernhard de US$ 10 miljoen als oorlogsschatkist hebben verzameld, zijn de eerste leidende eco-fascistische frontgroepen en denktanks al gelanceerd.

In 1969, sticht een Sierra Club official, David Ross Brower, de Friends of the Earth, dat enkele jaren later openlijke terroristengroepen in het leven roept zoals Greenpeace en Earth First.

Ook in 1969 sticht WWF voorzitter Sir Peter Scott Survival International, oorspronkelijk bekend als het Primitive Peoples Fund, waaruit drie jaar later de Cultural Survival ontstaat.

In 1968 sticht Aurelio Peccei, een voormalig executive van Fiat (Fiat President Gianni Agnelli was een charter lid van de 1001 Club), de Club of Rome, een andere alleen-op-uitnodiging club die een nieuwe, gecomputeriseerde variant van de Malhusiaanse principes voorstaat.

Ingehuurd door Peccei bereidt in 1970 Jay Forrester, een Massachusetts Institute of Technology computer whiz-kid, met een subsidie van de Volkswagen Foundation, samen met een team van zijn studenten een rapport voor over de wereldbevolkingscrisis. Dit wordt enkele jaren later gepubliceerd onder de titel 'Limits to Growth'. Met gebruikmaking van een frauduleus concept voor 'draagcapaciteit', dat menselijke wetenschappelijke ontdekkingen volledig uitsluit, claimen Forrester en zijn studenten Dennis en Donella Meadows dat een combinatie van overbevolking en depletie van grondstoffen de planeet zullen vernietigen.

De Club van Rome wordt niet alleen een leidende establishment lobby voor ieder mesjogge milieubedrog, het lanceert ook de beweging voor zero bevolkingsgroei, tegenwoordig verworden tot een eis voor drastische bevolkingsreductie, oftewel genocide.

Gedurende dezelfde opbouwfase lanceert de voorzitter van de Ford Foundation, McGeorge Bundy een gezamenlijk project met de Sovjet overheid: het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), met het hoofdkwartier in Laxenburg, Oostenrijk, om een begin te maken aan het proces om de radicale ecologie zero-groei manie in het Warsaw Pact binnen te frommelen. Tegen de tijd dat Mikhail Gorbachov in 1985 in het Kremlin aan de macht komt, is een heel segment van de Sovjet nomenclatura van 'rood' tot 'groen' geworden.

1972
Terwijl de 'paradigmashift' van de drug-rock-sex contracultuur (geholpen door het Londonse Tavistock Institute en minde control slaven van de CIA) flink onderweg is, lanceert prins Philip met zijn hulpjes een serie publiciteitsstunts om de rekrutering voor hun irrationalistenbeweging te versnellen. In 1970 richt Maurice Strong met 'Earth Day' op 5 juni 1972 de schijnwerper flink op de WWF agenda. (zie HIER)

In 1972 organiseert Strong in Stockholm een Verenigde Naties milieuconferentie. Deze zet de verbreiding van de niet-wetenschappelijke misleidingen nog een tandje hoger. Vanuit die conferentie lanceert de VN het United Nations Environmental Program (UNEP), waarvan Strong de eerste directeur is. Op een andere conferentie, die in 1974 plaatsvindt over bevolking in het Roemeense Boekarest, beveelt dezelfde cast van personages, met gebruikmaking van de Club van Rome's Malthusiaanse propaganda, openlijk bevolkingsbeperking aan.

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander