Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De monarchie en haar veren; de mikrokrediet-veer bij Leila kan er al uit
Webredactie, 9 juli 2011

iets
We wisten het natuurlijk allemaal maar nu het zoveelste charme-offensief van de Amsbergkliek om Leila,(schuilnaam Maximá) die door haar huwelijk met die onmogelijke mafkees de monarchie van een snelle ondergang moest redden en die (van de nood een deugd makend) nu tevens de mogelijkheid ziet een ogenschijnlijk-het-eeuwig-leven-hebbende oorlogsmisdadiger vóór zijn onontkoombare hellevaart nog in staat te stellen het ultieme geluk - als een soort eerherstel - te doen proeven door hem op het bordes zijn dochter-koningin te kunnen laten kussen, enigszins is weggeëbd, realiseren we ons te beter welk een complete waanzin in de vorige maanden door hof en regering over ons volk via de media is uitgestort.

Een kleine bloemlezing ter opfrissing: de Volkskrant (16 mei 2011) bestond het twee pagina's te vullen met 12 knullige verhalen over die 'brave', 'Hollandse', 'modieuze', 'officiële', 'knalroze, 'stijlvolle', 'brildragende', ' beige', 'moederende', 'designers' (?), 'gewaagde' en 'casual' (?) Leila van den Bosch, welke mierzoete flauwe kul vergezeld werd van foto's (bij één waarvan zelfs een kameel opdraafde), die eveneens maar één ding beoogden, het Nederlandse volk aan te praten dat dit luxueuze, arrogante, door en door verwende en machtswellustige, geldgeile en weinig demokratische en daarmee ook riskante dametje verreweg de beste kandidaat was om politiek onschendbaar in het hart van de regering te gaan opereren, daarbij profiterend van het geld, de macht en de roem die aan dat anachronistische baantje inherent zijn.

Nog veel fraaier had enkele weken eerder (Trouw 29 april 2011) een 'hoogleraar leiderschap en organisatieverandering' - Zijlstra, werk aan de bezuinigingswinkel voor U - het gepresteerd Leila tot een 'toonbeeld van leiderschap' te promoveren hoewel ze nog nooit eerder ook maar een schijn van bewijs daarvan heeft geleverd, behalve misschien in de keuken, in de kinderkamer en in de supermarkt.

Noch de Volkskrant noch Trouw beseften kennelijk dat van iemand die zo graag een staatsrechtelijke functie in de schoot wil geworpen hebben, iets anders verwacht wordt dan uren bij een de kapper te zitten, even zoveel tijd te besteden aan het monsteren van de garderobe - waarbij we de aan de aanschaf van die luxueuze spullen in New York, Parijs en Rome bestede tijd maar niet zullen meetellen -, uren voor de spiegel staan en en zich in badpak bruin te laten branden.

Vooreerst zij meegedeeld dat Amsberg sr, de ministers en de diplomaten van meet af aan in de weer zijn geweest om alle 'nadelige' herinneringen - foto's, rapportages, aantekeningen over Leila's 'onstuimig' nacht-en club-leven en woeste kelderorgiëen, over een halfdronken feestbeest, paal- en tafeldanseres te pakken te krijgen en ommiddelijk te vernietigen. De bezoekers van deze site zouden bij bibliotheken en in archieven eens kunnen informeren naar een exemplaar van het Comprehensive Report dat door moeder Amsberg over het verblijf van Maximá - die toen nog geen leugenares was - in New York werd gemaakt , in handen te krijgen (Guerrero 127).

Evenals van Amsbergs onstuimige versierders- en bezitsdrang is dus bij Maximá totaal alles vernietigd (id,138,141) 'Totaal', dat verhopen tenminste hof, RVD en monarchisten. De historiografie bezit echter een veelheid aan later gevonden authentieke bronnen over iedereen die veel te verbergen had. Het oude materiaal zou het prachtige imago met de ingestoken veren compleet kunnen wijzigen en in plaats daarvan een sinister beeld tonen van een ordinaire, geld - en machtsgeile vrouw, die alleen dank zij haar lichaam in Nederland het voor het zeggen wilde hebben en dan niet als een ceremoniële maar als een echte koningin. Dan had ze zich alle eerdere moeite kunnen besparen. Het is in elk geval duidelijk dat het beeld dat momenteel van Leila is gevormd met smart op correctie wacht, welke echter niet voor de abdicatie zal verschijnen. En dus te laat komt.

In de tweede plaats werd er een oorverdovende reclame-campagne op touw gezet om haar de nodige populariteit te bezorgen, de zgn. Maximania: t-shirts, poppen, zeepjes, serviezen, lepeltjes, jam-en kaassoorten, kapsels, jassen en pumps, klompen, geurtjes, afslankmiddelen - je kunt het zo gek niet bedenken of het was er. En natuurlijk waren er de foto's en de films met die pikante vrouw met die machtige schouders, die welgevormde dijtjes en die imposante knietjes. Volgens mensen die het weten kunnen, gaat er voor miljoenen in die handel om. Boks daar als armlastig Pro Republica eens tegenop! Wij moeten het met onze pen doen.

Leila moge een gretige prooi van de commercie geworden zijn, om met die Amsberg te trouwen zou het volk ook wel eens intellectuele en politieke capaciteiten aanwezig kunnen veronderstellen. Geen nood. Voor alle problemen zijn er oplossingen. Al viel het in dit geval niet mee. Leila mocht dan vijf jaar verbleven hebben op de campus van de Universidad Catolica Argentina, maar die werd vergeleken met het vroegere Katholieke Economisch Hogeschooltje Tilburg. Bovendien was ze daar, zo wist men te vertellen, nooit meer dan een middelmatige leerlinge geweest (Guerrero 97-8). Er moest dus alles aan gedaan worden om haar op te waarderen. In plaats van werkelijke kwaliteiten kwamen er nu gefantaseerde en nauwelijks controleerbare eigenschappen. Al heel gauw bleek de jonge Leila gelukkig precies alle intellectuele kwaliteiten te bezitten die ze later nodig had. Zo bleek ze een briljant econome, vooraanstaand sociologe, erkend bankexpert, groot deskundige op het terrein van kunst, liefdadigheid, onderwijs, medische zorg, wetenschap en opwarming der aarde, met als specialisme de Zuidpool, waar ze dan wel nog nooit geweest was en waar ze dus alsnog hoognodig een studiereis naar moest maken.

Bij Pro Republica hebben we die bespottelijke ophemeling van meet af aan 'veren steken in iemands achterlijf' genoemd, iets wat overigens bij al die koninklijke en prinselijke nullen, o.a.ook destijds bij Lippe, Juliana en Amsberg jr. is geschied. Het zou een prachtig gezicht geweest zijn al die kippen en hanen met hun in het achterwerk geïmplanteerde schitterend gekleurde veren tijdens een bezoek aan zo'n vorstelijke dierentuin in een rij aan je te zien voorbij trekken.

Leila heeft naar men zegt haar verantwoordelijk werk immer 'voortreffelijk' gedaan en dat zonder enige protectie van wie dan ook, want daar houden ze in die families niet van. Vooral is haar werk geroemd waarop zij zich in het kader van de V.N. - ja, ja - geworpen heeft, t.w. het mikrokrediet, een superkapitalistisch systeem waarbij bepaalde gespecialiseerde banken 250 dollar krediet bieden aan beginnende of kleine ondernemertjes. De rentes heetten onbeduidend, de terugbetalingsregeling was soepel en het succes groot. Wie in Nederland over mikrokrediet sprak, dacht dan ook onmiddellijk aan Leila, ons zwaargewicht in de praktische economische wetenschap.

En niet alleen dat, ook haar sociale kwaliteiten imponeerden. Niet dat ze ooit in rampgevallen door tranen overmand, haar eigen portemonee trok - geen haar op haar hoofd die daaraan ook zelfs maar gedacht zou hebben -, maar de woorden over het voorrecht arm te zijn en hard te mogen werken, die ze sprak leken zò oprecht gemeend dat ze al gauw kampioen verkoopster mikrokrediet was. Het was ontroerend om te zien wat die vrouw allemaal niet deed om arme huisvrouwen te leren zuinig te huishouden, naar koopjes uit te kijken, door wat later naar de markt te gaan en elke stuiver driemaal om te draaien vóór hem éénmaal uit te geven. Zelf krijgt mevrouw, naast haar 'gewone' salaris, een uitkering van zo'n 50.000 eurie belastingvrij per maand exclusief onkosten! Evenals bij het mikrokrediet en in tientallen andere clubs waar ze 'beschemvrouwe', bestuurster, adviseuse of weet ik wat, was geweest, werden haar nieuwe prachtige veren in het achterlij fier bij gestoken, zodat de niet geheel deskundige bezoeker in genoemde dierentuin de indruk kreeg van niet anders dan paradijselijke beesten. Ook een zekere Heinrich en niet te vergeten Herr SS von Lippe waren één pak schitterende veren geweest. Gelukkig konden zij na hun dood nog ontveerd worden, waarbij bleek dat ze allemaal gewone om niet te zeggen ordinaire mensen waren geweest. Hun hele leven was schijn, dubbelspel en oplichterij geweest. Zo verging het Otto Habsburg, zo vergaat het ook Leila van den Bosch die haar start in Nederland al begonnen was met leugens.

Dat er zonodig allerlei veren in Leila's achterwerk gestoken werden welke Pro Republica immer op een keurig-nette nimmer revolutionaire manier poogt te verwijderen - wijst er natuurlijk op dat er veel aan die persoon te corrigeren is geweest maar de vraag wat die arrogante - want natuurlijk ga je zelf ook geloven in wat over je wordt rondgebazuind - , omhoog gevallen vrouw hier te zoeken heeft, intrigeert steeds sterker. Boven is al gezegd dat zij met die rijke, domme en vooral ook naar boven geprate oudste kleinzoon van de schavuit SS-Lippe is getrouwd. Dat was haar goed recht en naar haar eigen smaak Soit. Maar daarom behoeft het Nederlandse volk dat toch niet te accepteren, nog afgezien daarvan dat die hele constitutionele opvolgingsregeling een dolle klucht is. Dus, nog afgezien van het feit dat het Nederlandse volk tegen zijn zin opgescheept wordt met die mafkees, maakt hij ook nog eens uit wie - en wie weet voor hoe lang - wij verder nog zitten opgescheept met een vrouw die niemand van ons volk kende, laat staan wilde. En als we dan aan de naaste toekomst denken: moeten we dan op dezelfde manier vandaag of morgen met een Eulalia zitten opgescheept en dat alleen omdat Amsberg en Leila zo nodig met elkaar wilden trouwen?

De vraag is gesteld of het Nederlandse volk nooit eerder op de gedachte is gekomen om zich te bevrijden van de monarchie? Wel zeker! Maar ons land is te lang geregeerd geweest door een stel politieke fossielen, die in de eerste plaats meenden dat een monarchele crisis een ramp zou zijn, waarin zij het land onder geen enkel beding mochten storten en in de tweede plaats - welicht hangen de twee redenen wel met elkaar samen - omdat zij zo dom of zo karakterloos of zo traditioneel opgevoed of zo slecht staatkundig-histoisch waren opgeleid dat zij sidderden in het aangezicht van de man die of vrouw die zich aanmatigde als 'majesteit' - hahahaha - te worden aangesproken, geen tegenspraak duldde en zeker niet in deze hun geld en macht regraderende materie.

Omdat ook dat stelletje fossielen van de laatste halve eeuw - van Den Uyl tot Rutte - heeft geweigerd de reële mogelijkheden voor een republiek met beide handen aan te grijpen, werden achtereenvolgende volksvertegenwoordigingen tot stempelmachines van de kabinetten - tevens lachertjes - gedegradeerd en draaide in laatste instantie het Nederlandse volk op voor de tientallen miljoenen kostende charme-offensieven met de inzet van duizenden en duizenden door de staat betaalde ambtenaren en instituties om die eigenlijk onaanvaardbare Leila - vergelijk haar eens met de huidige Duitse presidentsvrouw! - ons door de strot te douwen.

Over geld en macht gesproken, neen, neen, dan hebben de republikeinen, zoals al terloops opgemerkt, het heel wat wat moeilijker: straatarm, geen machtsmiddelen, geen ambtenaren, geen televisie en geen stille al dan niet betaalde collaborateurs - wel vreselijke trollen - op de website.

Terug naar het laatste charme-offensief. Het 'hoogtepunt' daarvan was een 'stormachtig en theatraal eerbetoon' op de verjaardag van Leila, die zelf ruim 700 gasten - onder wie ruim 700 stille collaborateurs - 'wie zal dat betalen ?' - had meegenomen (NRC 28 mei 2011) o.a. ook natuurlijk een Argentijnse oorlogsmisdadiger, op wie voorlopig de abdicatie even stokt. Pikant detail van de avond was dat Leila na afloop alle orkestleden witte rozen - net dus nog geen witte anjers - uitdeelde.

Deze wellicht te lange inleiding was noodzakelijk om het nauwelijks minder belangrijke bericht dat onderzoeker Stauffenberg van Microrate - een financieel instituut dat de kwaliteit van mikrokrediet onderzoekt - met enkele vervelende conclusies kwam: het systeem is volmaakt ondoorzicntig en biedt ruimte voor misstanden, met name bij het terugvorderen van het geleende geld - veel mensen zijn niet in staat het terug te betalen - wordt de ene misstap na de andere gemaakt. De laatste jaren zijn er zelfs politieke conflicten ontstaan over de overkrediteringen en de woekerrentes, waarbij ook Yunus van Leila in opspraak is gekomem. Volgens Stauffenberg staan de kredietbeoordelaars in een even slecht daglicht als de mikrokredieten zelf. In hier geciteerde artikel van het NRC ( 29 juni 2011) wordt de naam van Leila niet genoemd. Wel is de stilte rond haar en haar geniale werk de laatste tijd erg opvallend. Sommige mensen denken dat men al doende is de mooiste veer uit haar achterwerk te trekken. En dat is geen goed nieuws voor diegenen die met smart op Oranjelol zitten te wachten.

Zodra Pro Republica meer informatie over het mikrokrediet en de toekomst van Leila heeft, geven we dat op deze site door. Vanzefsprekend zijn reacties ten gunste of ongunste vanzelfsprekend welkom.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander