Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Amsberg en das Militär
Webredactie bekend, 29 juni 2011

iets


Het moest er een keer van komen dat onze redactie geconfronteerd zou worden met en een mening zou moeten geven over het probleem 'monarchie en leger'

Het onderwerp is emotioneel zwaar beladen, het volk zeer verdeeld en de objectieve kennis van zaken is op een enkele uitzondering na bedroevend. Dat laatste komt niet alleen omdat de burgers nauwelijks wèten wat er in de (wereld)politiek zich precies afspeelt en dus uitsluitend moeten afgaan op wat er 'van hoger hand' te geloven wordt voorgehouden, maar ook omdat bij die 'voorlichting' 90% propaganda zit.

Om niemand onnodig pijn te doen of van ons te vervreemden hebben wij de naam van een niet-bestaand land gekozen, dat overigens model staat voor alle nationalisme en militarisme over de gehele wereld en daarmee ook voor de ellende die wereldburgers elkaar de eeuwen door aandoen. In dit land dat we voorzichtigheidshalve 'Ubique' noemen zal iedereen zich kunnen herkennen zonder dat hij of zij daarbij nationale schuldgevoelens krijgt. Als er daarvan sprake is - en dat kan niet anders -, moet dat mondiaal zijn. De unanieme conclusie kan niet anders luiden dan dat de wereld een puinhoop is, 2000 jaar 'beschaving' ten spijt.

De redactie heeft een tijdlang door Ubique gedwaald en bevond het volgende:

- het wereldwijde nationalisme is meer ondeugd dan deugd en moet mondiaal uitgeroeid worden;

- nationalisme en militarisme gaan van de weeromstuit hand in hand;

- er is wereldwijd een military-industrial complex (MIC) werkzaam, dat zich bezig houdt met productie, transport en verkoop van conventionele en het vinden van nieuwe ABC-wapens;

- het MIC beschikt over de meest geraffineerde relaties en propagandatechnieken, via de ministeries van oorlog, onderwijs en volksvoorlichting;

- het MIC profiteert vooral van de dom-, geld- en machtsgeilheid van vorstenhuiizen, regeerders, militaire staven, journalisten, kerkleiders als ook van de bevolking (zie onder);

- het MIC is gewetenloos in de meest absolute zin van het woord : niet alleen tijdens de 20e eeuwse oorlogen werden aan alle partijen wapens geleverd;

- als er al meer dan puur theoretisch sprake zou zijn van 'rechtvaardige oorlogen' - bv. tegen koloniale overheersing - zo degradeert het MIC zelfs de meest verschrikkelijke agressie als onmisbaar voor elk - nationalistisch - doel, waarbij uiteraard gezwegen wordt over de belangen der wapenproducenten zelf;

- door een handige mix worden veteranen - die verdeeld zouden moeten worden naar de status van dienstplichtigen of vrijwiligers, en de laatste categorie weer in geldloze werklozen, schietgragelingen en onnadenkende bedrogenen - op één hoop gegooid als 'de veteranen'. Er zijn maar enkele ' bijzondere' veteranen, t.w. zij die doelbewust geweigerd hebben om te moorden in Indonesië, Nieuw-Guinea, de Kongo, de Britse en Franse koloniën of die als Wehrmachtsoldaten het aandurden — Befehl ist Befehl nietwaar? - onschuldige Nederlanders, Belgen Denen of Polen te mitrailleren.

Zoals gezegd, hebben in alle tijden ook de vorstenhuizen zich de trotse bevelhebbers van de natie getoond: we ontdekten een majesteit die in de gangen van het huis iedere dag de generaalsportretten liep te besalueren en een andere vorstelijk bevelhebber die een rasechte misdadiger bleek te zijn. We bevonden ook welke een Quatsch de premier van een bevriende deelstaat durfde te verkondigen die zonder enig verstand van zaken, generaliserend en provocerend verklaarde dat 'de veteranen iets bijzonders hadden gedaan voor de vrede en veiligheid in de wereld'.

Het is jammer - en nu zijn we uit Ubique weer teruggekeerd op vaderlandse bodem - dat Amsberg (de man die, verzot op miliitaire pakken, atlijd met zijn kapitein-Iglo-pet op het domme hoofd paradeert en die nog steeds vindt dat hij in dienst bij de marine meer geleerd heeft dan aan de Leidse universiteit ) niet eerst goed nagedacht heeft vóór hij instemde met het afnemen van de ' veteranen'- parade op 25 juni.

Es lebe lebe das Vaterland und seine Friedliebende Soldateska. .

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander