Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Frappez, frappez toujours, ofwel: je kunt het nooit genoeg herhalen
Webredactie, 26 juni 2011

iets

In deze rubriek wordt u, bezoeker en lezer, gevraagd om opvallende en/of ergerlijke gebeurtenissen, met de familie Amsberg, waarover de - lokale - pers in geuren en kleuren bericht, aan ons ter nationale verspreiding door te geven.

Wij verzoeken u kort en krachtig uw ergernis te ventileren via het contact formulier, o.v.v. Frappez. Klik hier om uw bijdrage te leveren.

Deze rubriek maakt deel uit van een spritueel, wetenschappelijk en geweldloos contra-charme-offensief van Pro Republica.

Hieronder weer enige voorbeelden uit de ergernissenpot.


Drie klieken die mooi samen weggevaagd kunnen worden: de monarchie, een SS-'cultuur'fonds en een stel collaborateurs
Een foto in het Brabants Dagblad van 24 juni 2011 heeft ze prachtig op een rijtje gezet:

1. Amsberg, geboren Lippe,( jaja, vergeten we nooit dat ze een dochter van die vent is),
2. vijf hele 'hoge' collaborateurs (onder wie de zo betrouwbaar ogende Rinnooy Kan: wie had dat kunnen bevroeden?), twee 'hoog adellijke' kaksters (een gravin zu en een gravin von) en en twee - denken wij - burgerlijke kakkineuzen, en
3. de zilveren anjer van het SS-Lippe 'Cultuur'fonds, ter herinnering aan de grootste viezerik die ooit het Nederlandse staatshoofdschap heeft verontreinigd.

Die anjer moet personen eren die - 'risum teneatis amici', ofwel 'bescheurt het niet, kameraden, van het lachen' - zích hebben ingezet voor 'cultuur- of' natuurbehoud'. Het is van den zotte: een smeerlap die een van de grootse vuillakken van zijn tijd is geweest, is al jaren het boegbeeld van alles wat in Nederland juist als mooi, waardevol en de moeite van het bewaren waard is. Pro Republica heeft al herhaalde malen gepleit om de naam van deze cultuurproleet, waarmee Nederland zich in de gehele wereld bespottelijk maakt, met de grootst mogelijke spoed zowel uit al onze gemeenten te schrappen als a fortiori uit onze vaderlandse cultuurgeschiedeniste verwijderen. Het gebeurt niet, integendeel, Amsberg en haar trawanten gaan gewoon door met verheerlijkende herinneringen aan deze aartsschobbejak.

Waarom blokkeren die oververzadigde papparlapappen het democratisch proces in Nederland? In de eerste plaats hebben zij traditioneel lak en larie aan alles wat het volk wil. Majesteiten en hoogheden staan boven het vullis en laten zich daardoor niet de wet voorschrijven. Het kan ook zijn dat genoemde uitvreters doodsbenauwd zijn dat zij, wanneer zij eenmaal de weg van de concessies opgedrongen zijn, vrezen vandaag of morgen ook hun salaris te zullen verliezen en hun belastingimmuniteiten en wellicht zelfs hun baantje. 'Dus: 'principiis obsta', oftewel 'je moet het kwaad van begin af aan te lijf gaan'.

Misschien ook - wat een derde verklaring zou kunnen zijn - vindt men men dat je je nooit iets van oppositie moet aantrekken, tenzij het te erg wordt waarna we er flink op los gaan mitrailleren. Er wordt gezegd dat deze gedachte vooral door Leila, die zich met de dag meer en meer gaat verbeelden, aangehangen wordt. Uiteindelijk heeft zij wel wat de oppositie betreft, enige huis ervaring. Tenslotte zou het kunnen zijn dat Amsberg en familie alleen maar zwijgen op advies van de engste en grootste collaborateur, Fasseur. Deze ontbreekt op de foto.

Hoe dan ook, het is de hoogste tijd dat het Nederlandse volk zich van nu af aan de schofferingen door dit of welk ander trio niet langer zal laten welgevallen. Onze collegae van het NRG hebben zaterdag in Amsterdam het goede voorbeeld gegeven. Pro Republica stelt nu voor om met alle mogelijke middelen tevens een offensief te beginnen om die Lippe, van wie eens gezegd is dat hij 'de enige is die in de oorlog gelukkig is geweest' alle lauweren van het smerige lijf te trekken. Ons voorstel is dat ieder die dit leest het via zijn facebook of andere digitale relaties verspreidt, ingezonden brieven naar locale - vooral huis-aan-huis-bladen - , regionale en nationale kranten schrijft met de eis de naam van die vent definitief te schrappen als nationale persoonlijkheid. Alleen zo kunnen we van deze monarchale smeerlap en zijn hele familie en aanhang afkomen. Het is 66 jaar na de oorlog en 35 na Lockheed en dus meer dan de hoogste tijd.

Pro Republica is er van overtuigd dat het voorturend hameren en blijven hameren op dit aambeeld de weg naar de - bloedeloze - revolutie zal banen. Wanneer echter zowel de Amsbergers als het volk alles bij het oude laten, begaat men een weg, voor de gevolgen waarvan Pro Republica immer zal blijven waarschuwen.


Frappez toujours: Dochter van SS-smeerlap Bernhard von Lippe braakte dit maal in Waalwijk haar groteske onzin uit
Volgens het Brabants Dagblad van 26 juni 2011 is nu ook de al jaren geleden van de erfopvolging in Nederland door de volksvertegenwoordiging uitgesloten Irene van Lippe-Biesterfeld weer eens in Nederland gesignaleerd en wel nu in het kader van het charme-offensief dat de bedoeling heeft om Leila naast haar man op de troon en haar Argentijnse vader op het bordes te krijgen wat door de laatste als de eindelijke acceptatie door het Nederlandse volk zal worden uitgelegd. Zover komt het natuurlijk nooit - daar staan wij met Uw hulp voor - maar de familie probeert wel nog steeds met alle denkbare en ondenkare middelen de aandacht op zich te vestigen.

De tweede dochter uit het huwelijk van Jaan en Benno heeft de slechtste eigenschappen van beiden geërfd. Ze was even geil op geld en aanzien als haar vader, wiens fascistische opvattingen zij met hart en ziel was toegedaan, terwijl ze even dom en dwaas was als haar moeder, wier onbegrijpelijk taalgebruik zij copieerde. Ze discussieerde niet alleen met buitenaardse wezens maar ook met bomen en beesten bij haar in de achtertuin. Ze kon daarover uren vertellen, bv .in de Tweede Kamer waar 'volksvertegenwoordigers' urenlang naar de aan de haag harere tanden ontsnapprende woorden (deden alsof ze) luisterden. Wie dat georganiserd heeft, moeten we t.z.t. nog eens nagaan. Een eigenschap die mevrouw van beide ouders heeft meegekregen is haar gruwelijke arrogantie, gehuld in een schijnjurk van nederigheid en 'gewoonheid'. Maar intussen.

Waar het hier om gaat is dat een aantal Brabantse collaborateurs, werklozen, leden van van een natuurvereniging of zo samen met een Waalwijkse wethouder, op de onzinnige gedachte was gekomen om een 'natuurproject voor kinderen' in het recreatieparkt Loonse en Drunense Duinen te starten. De eerste vraag is natuurlijk of ln deze prachtige omgeving daar ook maar enige behoefte aan bestond en de tweede vraag of de horden die tegenwoordig daar 'driedaagse natuurbelevingsprojecten' ondergaan - bestaande uit het geblinddoekt herkennen van bomen, het struinen door het land en het ouderwetse boompje klimmen- de natuur niet meer schade berokkenen dan er aan educatieve waarde wordt gewonnen. Mevrouw Lippe vond wellicht als enige dat de kinderen door het 'natuurbelevingsproject ' weer één met de natuur waren geworden'.

Het hele gestumper is te zielig voor woorden, nog afgezien van de opzettelijke misleiding door de prominente aanwezigheid van een mevrouw die die door haar afkomst, peroon en geschiedenis tot het slechtste behoort dat Nederland de jeugd te bieden heeft.


Frappez, frappez toujours: Het duurt veel te lang voor die Amsbergers-Zorreguieta's zijn opgeduveld. Kunnen we iets doen om dat te versnellen ?
We weten wel dat het afstervingssproces van een monarchie altijd veel tijd in beslag neemt. Dat is even zeker als het feit dat het verrottingsproces bij ons al tientallen jaren aan de gang is en dat vooral sinds het begin van de 21e eeuw de seniliteit, aftakeling en degeneratie steeds sterker zichtbaar worden. Vanzelfsprekend hebben de Amsbergers en hun hofkliek het ook allang in de gaten dat de natuurlijke cyclus van ontstaan-leven-sterven ook voor hen in zijn laatste fase getreden is. Niettemin proberen de 'beati possidentes' - dat zijn de 'gelukkige bezitters' - van die macht, rijkdom en pronk te doen alsof voor hen die eeuwige wet niet geldt. Hoewel, een beetje intelligent mens zou best kunnen toegeven dat het defnitieve einde nu snel dichterbij komt en dat zij tegen de intellectuele zekerheid van de republikeinen aan de juiste kant van de ontwikkeling der geschiedenis te staan, nauwelijks iets verstandigs is in te brengen.

Niettemin klampen zij zich vast aan de vormen van het verleden alsof deze eeuwigheidswaarde hebben. Zij hebben immers in de afgelopen eeuwen ongelofelijke rijkdommen voor zichzelf verworven en hebben zij zich juist ook door het gebruik daarvan een ogenschijnlijk onaantastbare positie verworven bij de andere machtigen der aarde en bij de culturele, kerkelijke, maatschappeljke en politieke elites.

Daarom is onze strijd bepaald geen gemakkelijke, al schijnt aan de einder de zon van onze triomf. Wie onze site volgt, weet dat Pro Republica met name in deze rubiek iedere dag een stukje van die afstervende macht bloot legt, of het nu gaat om de aanwezigheid van openlijke of geheime collaborateurs, van onbetaalde slippendragers dan wel van betaalde hielenlikkers, van mevrouws (?) strijdkrachten 'te land, ter zee en in de lucht' dan wel van 'koninlijke' diplomaten, van het 'eigen' huis' vol hof-ambtenaren dan wel van een staatsapparaat met kruipers en vleiers in alle al dan niet geheime diensten.

Er is zo onzettend veel bloot te leggen, dat we daar nog wel een tijdje mee door zullen moeten gaan, temeer omdat die eeuwenlange penetratie nog gewoon doorgaat. Deze indoctrinatie blijkt uit de ontelbaar vele naar die lui vernoemde straten, pleinen en 'cultuur'-organisaties; de oranje-'feesten' onder leiding van een dorpsfanaat; de aanwezigheid in kranten, op straten in de supermarkten van dragers van 'koninklijke' onderrscheidingen'; de permanente monarchale indoctrinatie op scholen al dan niet met de bijbel en in de 'gewone' huisgezinnetjes; de ophemelende literatuur in leesbibliotheken, kranten en tijdschriften; de bezoeken aan Den Haag op prinsjesdag van de talloze locale ''Tante Erica Terpstra's. Iedere bezoeker van deze site zou zijn locale of regionale ervaringen ons toe kunnen zenden. Daarmee moeten wij het monarchale monster samen te lijf gaan.

Tot slot denken we aan de politiek en met name aan de volksvertegenwoordiging, welke zo belangrijk is dat we er eigenlijk mee hadden moeten beginnen. Het is een publiek geheim dat terzake van het staatshoofd het parlement nauwelijks representatief is, of beter: helemaal nièt. De dames en heren staan doodsangst uit wanneer in de Kamer iets dreigt mis te lopen in die zin dat het onderwerp 'staatshoofd' plotseling door iemand, een republikein bv.ter tafel wordt gebracht. De afspraak tussen de fractieleiders immers is dat er niét over die monarchale snijbonen en hun plannen wordt gesproken, die - de snijbonen bedoelen we - zijn, zegt men, 'onschendbaar'.

Door toch over die ondemocratische snoeshanen open en eerlijk te gaan praten zou wellicht kunnen blijken dat driekwart van de Kamer niet anders wil dan dat die lui inderdaad zo snel mogelijk ophoepelen, naar Machangulo, Argentinië of Sint Helena. Maar dàt mag nú juist niemand weten. Bij ook maar één onverwacht woord over de familie snelt de hele Kamermeute naar de WC of naar de kantine. Waarom gedragen ze zich zo raar ? Wel, iedere fractie kent haar zgn. fractie-discipline, die hieruit bestaat dat iedereen zich voegt naar het officiële standpunt. Wie zich niet daaraan houdt, wordt uit de fractie gezet en komt niet meer terug.

Nu staat vandaag in het Brabants Dagblad van 21 juni 2011 dat in de Senaat de 75 leden ruim 450 bijbanen hebben. Wanneer ze de fractiediscipline schenden, verliezen ze niet alleen hun baan maar ook alle financiële en andere tierelantijnen die daaraan verbonden zijn. Voor de Tweede Kamerleden met veel ruimere financiële faciliteiten geldt m.m. het zelfde, alleen in veel ergere mate. De dames en heren hebben dus zo mogelijk nog meer lak aan de hun door het electoraat opgelegde onafhankelijkheid. Als de fractie beslist dat alle neuzen in de richting van die stinkend rijke, ondemocratische en erfelijke Amsbergers moeten staan, dan gebeurt dat. Zo ontstaat de spaning tussen theorie en praktijk. Zo kan geen enkel Kamerlid aan het volk laten zien dat hij of zij een ware republikein en een oprecht demokraat is. Zo komt het ook dat het bedoelde opduvelen zich tot nu toe nog niet heeft kunnen voltrekken.

Wij vragen alle website-bezoekers hun medewerking er aan te verlenen dat die monarchale jaknikkers in de Kamers zo snel mogelijk ontmaskerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de eerste verkiezng van een oprechte republikein in de Kamer het ' momentum' van de omslag is. Die ene republikein zal zoveel furore maken dat de partijen nog vóór er weer nieuwe verkiezingen zijn slagzij zullen maken.

Helpt ons dus bij het opheffen van de fractie-discipline.


Frappez, frappez toujours Nogmaals: sluwe Leila voor eigen stinkende roem naar rooms Rotterdam
Het is dat Trouw van 20 juni 2011 een grote foto publiceert over de viering van het afscheid van bisschop Van Luyn van het diocees Rotterdam, dat Pro Republica ook nog even terugkomt op de aanwezigheid daarbij van Leila van den Bosch, van wie hier nu ook vermeld wordt dat genoemd afscheid zelfs een feestelijke glans had door de aanwezigheid van de ' bekendste katholiek' van het bisdom. Die schijnheilige diocesane was er samen, naar we weten, met Amsberg, die even katholiek is als de hond van de buren, maar die gelukkig niet als geloofsgenoot werd gepresenteerd.

In ons artikel van zaterdag is al uiteengezet dat Leila helemààl niet katholiek is. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Of ze ooit rooms geweest is, weten we niet Mischien is ze ooit wel eens rooms gedoopt, maar dat zegt natuurlijk evenmin iets over de beleving door haar van haar geloof. Misschien heeft ze zelfs nog nooit gehoord van de Tien Geboden Gods of de Vijf Geboden van de Heilige Kerk, die o.a. voorschrijven 'dat gij op zondagen - en niet alleen als een bisschop weggaat - de heilige Mis moet vieren'.

Dat alles is voor ons, zoals gezegd, helemaal niet belangrijk, sterker het interesseert ons niet eens. Hier gaat het om het unieke feit dat iemand die door haar gedrag blijkt lak en larie te hebben aan allerlei geboden en regels, zomaar van bisschoppelijke zijde gepresenteerd wordt als eigen diocesane en zelfs als de bekendste. Het is geen wonder dat zo'n kerk leeg loopt, al is het natuurlijk prachtig dat de commissaris en andere hotemetoten aanwezig waren maar die worden niet vermeld om hun goed katholicisme.

Het is de redactie bekend dat een tijd geleden een sociaal bewogen katholiek, voor wie het 'zalig zijn zij die vrede brengen, want alleen zij zullen het Rijk Gods beërven' een permanente christelijke opdracht is en die dan ook voor de kerkelijke gemeenschap het een en ander betekend heeft, in Rome werd voorgedragen voor de hoogste kerkelijke onderscheiding. Deze persoon heeft de onderscheiding echter nièt gekregen omdat lagere autoriteiten dan de pauselijke commissie van mening waren dat deze te weinig de zondagsmis bezocht en daarmee een slecht voorbeeld voor de parochianen was.

Zet daar nu eens die Leila tegenover! Het is onbegrijpelijk dat bisschop Van Luyn, die terecht altijd geprezen is om zijn wijsheid en ook een groot man wàs - een echte salesiaan - in de jeugdzorg, de familie Amsberg heeft laten uitnodigen voor zijn feest. Afgezien van het feit dat hij beter dan wie ook weet of had moeten weten dat mevrouw en de hele kliek niets met zijn geloof van doen hebben, kon hij er donder op zeggen dat hij - als hij tenminste kranten leest en de politiek volgt - en zijn feest door Leila misbruikt zouden worden voor totaal andere doeleinden, t.w. sympathie en steun te vergaren voor een walgelijk, arrogant, ondemokratisch, stinkend rijk, volledig uit de tijd zijnd reactionair en egoïstisch bolwerk Bovendien, zo wordt er gefluisterd, wilde zij haar in Nederland verblijvende pappie Zorreguieta, die met smart zit te wachten om op het bordes te komen bij de inhuldiging van een opvolger van mevrouw Amsberg, te promoten.

Dom, dom van die bisschop, die zich wel een beetje achter een pilaar moet gaan staan te schamen..

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander