Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Frappez, frappez toujours, ofwel: je kunt het nooit genoeg herhalen
Webredactie

iets

In deze onlangs gestarte rubriek wordt u, bezoeker en lezer, gevraagd om opvallende en/of ergerlijke gebeurtenissen, met de familie Amsberg, waarover de - lokale - pers in geuren en kleuren bericht, aan ons ter nationale verspreiding door te geven.

Wij verzoeken u zo kort mogelijk Uw ergernis te ventileren via het contact formulier, o.v.v. Frappez. Klik hier om uw bijdrage te leveren.

Door het belangrijke internationale republikeinse congres in Londen, waar wij niet konden ontbreken, zijn er enkele vertragingen opgetreden, die we nu aan het inhalen zijn. In de toekomst zal het aantal Frapppez' waarschijnlijk aanzienlijk toenemen: het is een formule welke veel lezers aanspreekt en uitnodigt tot meedoen. Vanzelfsprekend ziet u automatisch de reacties op uw bijdrage.

Hieronder weer enige voorbeelden uit de ergernissenpot.

Deze rubriek maakt deel uit van een spritueel, wetenschappelijk en geweldloos contra-charme-offensief van Pro Republica.


Frappez, frappez toujours: Leila nu weer bij Chinese draken
Dat Leila van den Bosch, zoals bijna de hele al dan niet aangetrouwde Amsberg-kliek naar eigen en anderer zeggen geniaal en universeel begaafd is, minstens even knap als haar soms een wat dommige indruk makende echtgnoot, die er maar niet in slaagt zijn toelatingsdiploma voor het koningschap te behalen, is algemeen bekend. Dat komt misschien ook daarom omdat onze Leidse - neen toch ! - doctorandus in de geschiedenis het te druk heeft met de uitoefening van praktische bestuurskunde in Machangulo, Patagonië, het bankwezen en het sportwereldje, wat alles bij elkaar niet zo'n groot succes is geworden. Al kon de man wel uitstekend hossen met de hockeymeisjes. Om niet te negatief over deze grote wereldverbeteraar te doen: gelukkig weet hij wel dat water uit de kraan komt en dat de mensheid zeker in droge streken erg zuinig daarop moet zijn. De tranen schieten ons soms in de ogen bij het aanhoren van deze diepzinnigheden, hoewel er in internationale gezelschappen soms meer dan alleen maar besmuikt wordt gelachen over de platitudes van deze Nederlandse conferencier.

Intussen moet het arme schaap, genaamd Leila van den Bosch, veel en eentonig propagandawerk voor de monarchie doen, wat een normaal mens snel zat is. Nooit eens lekker uitslapen, nooit eens in bed praten met de kindjes, nooit eens ravotten met ze in de tuin. Telkens moet je toestaan dat wildvreemden weer andere pronkveren in je gat steken die je bijna niet meer kan vast houden, hoewel je je billen toch verkrampt bij elkaar knijpt. Bovendien werkt dat dag-en-nacht-gehoogheid aan je kop van mensen aan wie je ziet dat ze daar - op de collaborateurs na - geen bliksem van menen, ook niet inspirerend. Leila is dus wel eens bedrukt, zeker wanneer ze er aan denkt dat de kans bestaat dat ze alleen maar ceremonieel koningin mag worden. Die slappe vent van haar is veel te lankmoedig voor schavuiten als Rutte, Hillen en Verhagen. Als machteloos vorstin mag ze alleen maar in mooie kleren en iedere dag met anders kapsels rondlopen, maar dat doet ze nu ook al. Ze beseft natuurlijk ook wel dat ze zelf baat heeft, veel baat zelfs bij al die flauwe kul die ze in haar hart verafschuwt, want ze werkt immers tegelijk ook voor 'haar pappie op het bordes'. Ze bidt iedere dag tot haar Argentijnse God dat hij - pappie bedoelen we - toch lang mag blijven leven, want anders is al haar werk voor niets geweest.

Die uitslovende collaborateurs hadden in het kader van een van de zoveelste charme-offensieven bedacht deze week een Chinese tentoonstelling door haar te laten openen. 'Of de hoogheid ons de eer wilde aandoen '....Zo sjokte ze afgelopen maandag weer eens door Den Haag om braaf mee te werken aan de promotie van zichzelf, de monarchie, pappie de moordenaar en de Chinese draken, hoe stupide ook. Het enige Chinese aan haar was de gele pyama die ze snel nog op zolder had gevonden, restant van een of andere carnavalsviering.Volgens Trouw had er op het Lange Voorhout ook nog een stoel van Amnesty International -'wat is dat nou weer ? Nooit van gehoord ' - moeten staan, maar die was niet op tijd aangekomen. Arme Leila. Kind, weet dat we soms medelijden met je hebben. Maar het is ook wel een beetje je eigen domme schuld, dat je je met zo veel collaborateurs laat omringen. Kun je daar geen eind aan maken?


Frappez, frappez toujours: .....'En er was een menigte die niemand vermocht te tellen'....
De Volkskrant van 31 mei kwam terug op het concert dat Leila van de Bosch, geboren in 1971 te Den Haag, had georganiseerd ter gelegenheid van haar verjaardag of iets dergelijks. Het gaat er hier nu niet om dat die Argentijnse dame daarmee vooral probeerde zichzelf en de oorlogsmisdadiger Zorreguieta een nog vastere voet in de Nederlandse samenleving te verschaffen en hem bij een troonswisseling een zekere plaats op het bordes te bezorgen, maar wel om duidelijk te signaleren dat de integere voorstanders van de afschaffing van die erfelijke, peperdure en antieke monarchie niet alleen te maken hebben met die drie niet zo geheel rechtschapen en arrogante Leiliaanse verkwisters zelf en de hen omringende hielenlikkers als ministers, kamerleden, kopstukken uit de samenleving', Oranjefonds en Fonds voor Cultuurparticipatie', maar ook met een leger van hotemetoten, dat zich volgens de krant ver buiten het gebouw en lang voor de aanvang liet horen en zien: motoragenten, verkeersregelaars, beveiligers, ijverig fouillerende-mannen-met -oortjes en iedereen die met zo'n evenement een boterham verdient. 'Het is een menigte die niemand vermocht te tellen'. .. Wie hen betaalt, behoeft het volk niet te weten.

Natuurlijk wil Pro Republica deze mensen niet werkloos maken, maar zij wil wel deze mensen zowel collectef als indiviudeel doen beseffen dat zij misbruikt worden voor en door de Amsbergers en Zorreguieta's. Laten deze functionarissen hun beroep blijven uitoefenen, als ze in hun vrije tijd maar hun verstand gebruiken.

Overigens vermeldt dezelfde krant dat minister Donner er geen bezwaar tegen heeft dat Lienden (G) bij gebrek aan vrijwilligers Polen hier haalt en betaalt voor Amsbergiaanse feestjes.


Frappez, frappez toujours: Leila v.d. Bosch deelt pannekoeken uit in Ureterp (1/2 juni 2011)
Natuurlijk doet de Stichting Present prachtig werk met haar 15.000 vrijwilligers die het leven van in financiële en sociale armoede verkerende eenzame mensen proberen te veraangenamen. Niets anders dan grootse hulde. De drievoudige kanttekening die wij bij de opening van haar 50e afdeling - in Ureterp - maken bedoelt dus geenszins afbreuk te doen aan het prachtige maatschappelijke werk dat de Stichting verricht.

De eerste opmerking is dat, hoe menselijk en dus ook hoe begrijpelijk het is dat de Stiching gebruik maakt van de Leila-van-den-Bosch--hype welke deze Argentijnse mevrouw onlangs samen met haar schoonmoeder Amsberg en allerlei geheime diensten heeft bedacht, de enige bedoeling van de dames c.s. was om de troonswisseling in de door haar gewenste richting te propageren en daarbij en passant er voor te zorgen dat er t.z.t. een berucht oorlogsmisdadiger op het bordes zal staan, hetgeen tot diens definitieve inburgering zal moeten leiden. Dat is macchiavellisme niet van de Stichting maar van Leila c.s.

De tweede kanttekening is dat, hoewel de aanwezigheid van duivels-sluw machtdenken niet per definitie uitsluit dat een mens ook andere meer sociale kwaliteiten bezit, in Leila's doen en laten daar nauwelijks sprake van is. Een gigantisch vermogen, een groots en zorgeloos inkomen, geen belasting betalen, overal luxe, personeel dat bij elke vingerknip toesnelt, altijd dure feestjes, eerbied en praal, een mentaliteit van 'de ander betaalt', een snauw en een grauw jegens ieder die haar terecht wijst en het verschil aantoont tussen haar arrogantie en haar mooie woorden. In wezen is het allemaal ordinaire huichelarij.

Ten slotte: het - in luxueuze kledij - uitventen van pannekoeken voor het oog van de wereld en daarbij je liefste gezichtje trekken heeft niet alleen niets van doen met de ware sociale instelling maar ook niets, helemaal niets met noodzakelijke staatkundige kwaliteiten, met demokratisch denken, met puur menselijke naastenliefde of met intellectueel inzicht in de ontwikkelingsgang der menselijke geschiedenis.

N.B. Pro Republica, zelf zo arm als de mieren, stelt de Stichting Present gaarne in de gelegenheid haar gironummer via deze website bekend te maken. Zo is Leila toch nog ergens goed voor geweest.


Frappez, frappez toujours: Ruim het Zweedse ceremoniële koningschap maar weer snel op ! (3 juni 2011)
Trouw had op 1 juni behalve de hier besproken mededeling over Leila's politiek-sociale activiteiten als pannekoeken uitdelend dienstertje in Ureterp ook een ander interessant bericht en wel over de diep in de modder wegzakkende ceremoniële Zweedse koning Karel Gustaaf XVI.

Pro Republica heeft samen met de collegae van de andere republikeinse genootschappen zich nogal huiverig betoond voor de invoering van een ceremonieel koningschap. Onze argumenten waren:
1. de baan van ceremonieel koning is te halfslachtig om niet te vragen om politieke problemen. Een politiek niets-te-zeggen-hebbend mens die wel de titel, het geld, de paleizen alsook de eeuwenlang gewortelde relaties met maatschappelijke, economische, financiële, culturele, kerkelijke, politieke, diplomatieke en militaire organisaties in binnnen- en buitenland bezit, zal niet de meest geschikte persoon zijn om de nieuwe grondwet - zeker niet als die verdedigd wordt door ruggegraatloze stoethaspels, zoals we die maar al te vaak in de periode 1848-2012 zijn tegengekomen - met hart en ziel te verdedigen;
2. Als monarchen in hun 'almachtige periode' al niet per definitie viezerikken zijn, zo hangt rond hen en de aangetrouwde familie - zowel in Nederland als in het buitenland, zowel in het heden als in de geschiedenis - toch minstens een doordringende stank van corruptie, smeerlapperij en liederljkheid. Dat zal niet anders zijn in hun ceremoniële functie, integendeel: erger.

In Zweden, zo zegt Trouw, is Karel 'het middelpunt van een crisis' door zijn omgang met 'maffiose types en halfblote dames'. De man 'feest in minstens twee stripclubs' en heeft 'diverse affaires'. Wie meer wil weten over wat Trouw schrijft, leze deze krant zelf maar. Feit is dat de regering de koning ' onder toezicht' wil stellen. Karel liegt overigens als bij ons een 'prins Bernhard', de man naar wie in Nederland nog zoveel straten zijn vernoemd. Die moeten we ook maar eens snel ruimen.

Had Pro Republica destijds niet het grootste gelijk van de vismarkt, toen zij beweerde dat er drie soorten koningschap waren: constitutionele koningschappen, ceremoniële koningschappen en géén koningschappen ? Het laatste is het beste.


Frappez, frappez toujours: Stukje bij beetje wordt het duidelijker wie de hielenlikkers zijn en waar ze precies zitten
Het is bepaald niet het leukste werk van de medewerkers-auteurs van deze republikeinse website om precies te achterhalen wie toch wel de tot nu toe onbekende en onzichtbare collaboratores zijn van de door zoveel weldenkende mensen verachte erfelijke, ondemokratische en totaaal onnodige en miljarden verspillende monarchie, waarvan de meeste leden druipen van arrogantie en sommige ook nog een verleden met zich meeslepen van criminaliteit, domheid en ondeugd alsook in welke milieux ze zich bevinden.

We staan nog pas aan het begin van het onderzoek maar de meeste Nederlanders begrijpen inmiddels al wel dat niet alleen de Lippes, Amsbergers en Zorreguieta's de aterlingen zijn die hier het openbare leven beheersen en naar hun pijpen laten dansen, maar even goed de al dan niet vorstelijk betaalde hielenlikkers in de gehele maatschappij. Zij zijn het, wier voorgeslacht en geestverwanten in het publieke leven sinds onheugelijke tijden de belangen van een dynastie hebben gediend. Het deed er niet toe welke. Zelfs de Bonapartes werden in het hart gesloten en naar de ogen gezien. Bernhard en Zorreguieta , die geen haar beter waren of zijn dan die schavuiten uit het Godvergeten Corsica, waren en zijn voor dit sooort vaderlanders altijd welkom op het bordes, welk dan ook.

Pro Republica ziet het als haar plicht - en hoopt daarbij op brede volkssteun - om al die grote en kleine hielenlikkers een voor een als zodanig te ontmaskeren. Het Brabants Dagblad van 4 juni noemt in Eindhoven Van Baar van het Concours Hippique, die ieder jaar Amsberg uitnodigt en wethouder Helms die burgemeester van Gijzel vervangt.

De lezer mag die namen vergeten: wij verafschuwen bijltjesdagen die in de loop der eeuwen opduiken, maar wijzen er wel op dat 'de vijand onder ons zit' en dat we bij kandidaatsstellingen en verkiezingen zelf al dit huisvuil kunnen uitkruien.


Frappez, frappez toujours: Wat is de ware reden van dat majesteitsgeflikflooi en waarom echte republikeinen dat verafschuwen (5 april 2011)
Het majesteitsgeflikflooi is al meer direct of indirect hier ter sprake gekomen. Het kan geen kwaad juist in deze veel gelezen en nogal bekritiseerde rubriek de punten op de i te zetten. 'Men' is van mening dat het tot onze burgerlijke fatsoensnormen behoort iemand die je niet persoonlijk kent niet te tutoyeren en zeker niet over hem of haar met de voor- of achternaam te spreken en zeker niet iemand die zo hoog is als een professor, politicus of staatshoofd. Kort en goed: Pro Republica gaat haar fatsoensboekje ver te buiten door te spreken over 'Amsberg', 'dat mens', 'Trix', 'Pils', 'de garnaal' en 'Leila van den Bosch' voor die dure Argentijnse dame die ons belastinggeld opsoupeert met haar nutteloze aanwezigheid.

Omdat een monarchie alijd en overal uit nulliteiten bestaat - daar kunnen ze zelf niets aan doen: dat komt door de erfelijk verworven macht - steken de dames en heren bij zich zelf en hun nageslacht - naar een inmiddels befaamd geworden prorepublcaanse zegswijze - allerlei prachtige veren in hun achterwerk. Daarmee proberen ze zich hoger en mooier en knapper te maken dan de gewone mensen zoals U en ik. Deze weinig fraaie vorm van 'op de persoon spelen' ondervindt bij royalisten nimmer enige kritiek. Hoeveel te meer echter worden de republikeinen ervan beschuldigd van 'op de persoon te spelen', wanneer zij al die veren uit de diverse konten trekken, waarmee zij niet anders doen dan een gewoon mens weer in zijn nomale doen te herstellen.

Een van onze medewerkers schrok zich een ongeluk toen hij ten paleize in gesprek met Amsberg door een plotseling opduikende hofdame erop werd geattendeerd dat hij 'tegen de koningin 'majesteit 'moest zeggen'.Waar haalt zo'n wijf het lef vandaan? Hij heeft toen bij wijze van spreken alvast die ene veer er maar meteen uitgetrokken. Het was geen prettig werk. Welnu, neem van ons aan: ondanks hun goddelijke veren zijn ze allemaal doodgewone mensen die roken en snurken, eten en zch ontlasten, ruzie maken, schelden, stampvoeten, hun haren - pas op DNA - kammen, lieters parfum over het stinkende lichaam sprenkelen, vloeken en treiteren. Er is dus geen enkele reden om majesteit te zeggen. Eens vroegen wij een kamerlid, hoe hij Amsberg aansprak. Een echte republikein herken je n.l. aan het antwoord daarop. Legt U vanavond nog deze vraag voor aan iedere volksvertegenwoordiger die ooit Uw stem heeft gekregen. Nooit meer doen dus.


Frappez, frappez toujours: Op weg naar totaal onafhankelijke rechters
De onafhankelijkheid van de justitiële autoriteiten en de rechterlijke macht is een groot goed maar dat wil niet zeggen dat daar niet nog het een en ander ander aan verbeterd kan worden. Te denken valt aan de liederlijke bevoordeling van de leden van de familie Vollenhoven die - met Piet bovenaan - het avondlijk en nachtelijk verkeer op de Veluwe stelselmatig onveilig maakten. Bekeuringen zijn echter zelden of nooit uitgedeeld. Minstens even schandalig was het optreden van de Haagse politie om de pas in Nederland gearriveerde jongedame Zorreguieta, wier roekeloos rijgedrag - ze beschouwde uitritten als voorrangswegen - beloond werd met een - op het initiatief van wie is niet duidelijk - vervalst proces-verbaal ten name van Leila van den Bosch, geboren te Den Haag, hier gekomen om een rijke man, dom of niet, aan de haak te slaan. Gelukkig was de Haagse rechter een even verklaard tegenstander van klassenrechtspraak als van prinsessen titels. Mejuffrouw Maxima werd, haar lief smoeltje en geschokschouder ten spijt, gewoon schuldig bevonden.

Waarom hier daarop teruggekomen? De redactie, op zoek naar een verklaring van de spanning tussen officieel gepubliceerde cijfers over aanhangers van de monarchie (in het parlement bv. 225 tegen NUL) en de overal voelbaar groeiende republikeinse sympathie, zoekt deze bij de middengroep van betaalde en onbetaalde machthebbers, die in gemeenten, scholen, universiteiten, bioscopen, (oranje)verenigingen, politieke partijen, met kranten, radio- en televisievoorlichting of gewoon met hun club of organisatie ten paleize een goede beurt willen maken en daarbij het beeld voorhouden van schitterende, foutloze, intelligente, wonderschone en recht uit een luxe hemel stammende 'übermenschen'. Natuurlijk is dat allemaal kletspraat maar deze fauwekul wordt wel 'gevreten', zoals dieren worden gevoederd. Al die burgemeesters, onderwijzers, journalisten, hoogleraren, officieren, ambtenaren, schrijvers, reclamemakers noemen we collaborateurs, mensen die zonder dat het volk dat beseft, afhankelijk zijn van en heulen met de grootste anti-demokraten die momenteel geadoreerd worden: de Lippe-kliek (van die Bernhard weet-U-wel en zijn kroost) en de Argentijnse meute die ons land overrspoelt, over welke collaboratie Pro Republica iedere dag iets wil publiceren.

Vandaag wijzen wij op de mogelijke invloed van de twee genoemde klieken op de rechtspraak. Let wel: dit is totaal nieuw. Er is nog nimmer onderzoek naar gedaan. Maar van een kliek die ministers en parlementariërs onder druk zet om haar wil door te drukken, kan je alles verwachten. Met haar lange armen haar ongeëvenaarde rijkdom, haar geraffineerd apparaat en vooral de collaborateurs is elke kliek in staat tegenstanders op geraffineerde wijze van de aardbodem weg te vagen. Rechters zijn, naar wij oprecht menen, onaffhankelijk. Wij zijn echter wel ervoor bevreesd dat de Lippianen, Amsbergers en Zorreguietanen in een rechtsgeding zich verstoppen achter een van de partijen, uiteraard zonder ook maar iets daarvan te doen blijken. Het lijkt ons daarom verstandig dat in elk geding de rechter van partijen de suppletoire eed eist dat zij vrij is van elke afhankeliijkheidsrelatie met bovengenoemde families.


Frappez, frappez toujours: Wagelijke relatie tussen commercie en Leila van de Bosch (7 juni 2011)
De huidige monarchale gekte, die een gevolg is van de ontelbare charme-offensieven die de families Amsberg en Zorreguieta in Den Haag hebben ingezet om resp. op de troon te blijven zitten en om niet het land te worden uitgesmeten, wordt sinds korte tijd op de voet gevolgd door republikeins Nederland. Het is natuurlijk niet zo dat Pro Republica zo graag bloed wil zien. Integendeel. Republikeinen willen slechts dat iedereen in ons land zich fatsoenlijk-demokratisch gedraagt, zich niet inbeeldt dat hij of zij boven alle goddelijke en menselijke wetten verheven is, normaal belasting betaalt, nergens een voorkeursbehandeling eist en dat, als men dat niet kan opbrengen, zo snel mogeliijk het land verlaat. Het is echter duidelijk dat monarchen en hun proles zo in elkaar zitten dat ze geen enkel 'offer' willen brengen. Wel beseffen ze natuurlijk zelf bliksems goed dat daarom hun vandaag of morgen de wacht zal worden aangezegd en probeert ieder - ook Leila van den Bosch, aan wie qua inborst alsook qua andere lichaamsdelen niets menselijks vreemd is - de realisatie van deze onontkoombare historische wet te negeren.

Alle monarchale klieken maken daarbij door de eeuwen gebruik van collaboratores. Dat zijn in de eerste plaats de lieden die al sinds dag en eeuw door allerlei privileges, onderscheidingen, landschenkingen, baantjes, titels - clientèlisme noemden ze dat vroeger - 'voor eeuwig ' gekocht zijn.Voor wat hoort wat. Vervolgens behoren tot deze collaboratoren staatsfunctionarissen die hun baan misbruiken voor hand- en spandiensten aan wat ze dan de 'majesteit' noemen, die opgeverfde mevrouw met een bekakt taaltje. Wanneer U recente voorbeelden van die heulers wenst, noem ik Rutte, Balkenende, Kok, Lubbers en ga zo maar verder terug. Ook op lagere niveaus - provincies, gemeenten, leger, bureaucratie, diplomatie - vindt men die collaborateurs in ontstellende hoeveelheden. De derde categorie bestaat uit een soort onveredelde broodvreters: journalisten van kranten, radio en tv, auteurs, schoolmeesters, theologen en ander ongeregeld goed. Tot de laatste groep behoren de commerciëlen die aan de monarchie een dik belegde boterham verdienen. De leden van die vier groepen hebben gemeen dat ze geen ruggengraat hebben, knikkende knieën en enorme liktongen.

In principe was dit artikel geschreven om de burgerij erop attent te maken dat fabrikanten, snuisterijenverkopers, winkeliers, reclamemakers en fotografen niet alleen zakken geld verdienen aan de 'royalty' - wat voor een deel natuurlijk doorgesluisd wordt naar de Horsten en Den Haag, maar ook dat de uitgestalde en verkochte negotie dag in dag uit die-al-dan-niet gebenedijde lichamen of lichaamsdelen binnen ons oogbereik houden. Verlangen die enge republikeinen nu van de monarchalen ooit bij de stembus deze lieve, knappe, altijd aardige en vrolijke, zich zelf nimmer ontziende en 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor het vaderland werkende lievelingen Gods te zullen wegstemmen? Neen hoor, zo dom zijn ze niet.

Een nieuwe 'exclusieve, prachtige, fascinerende en bijzondere dvd 'Maxima - = Leila vd B - , prinsjes (wie ?) en prinsesjes' is met zeven euro korting te koop. Mijdt die winkels!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander