Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Frappez, frappez toujours, ofwel je kunt het nooit genoeg herhalen
Webredactie

iets

In deze onlangs gestarte rubriek wordt u, bezoeker en lezer, gevraagd om opvallende en/of ergerlijke gebeurtenissen, met de familie Amsberg, waarover de — lokale — pers in geuren en kleuren bericht, aan ons ter nationale verspreiding door te geven.

Wij verzoeken u zo kort mogelijk Uw ergernis te ventileren via het contact formulier, o.v.v. Frappez. Klik hier om uw bijdrage te leveren.

Door het belangrijke internationale republikeinse congres in Londen, waar wij niet konden ontbreken, zijn er enkele vertragingen opgetreden, die we nu aan het inhalen zijn. In de toekomst zal het aantal Frappez' waarschijnlijk aanzienlijk toenemen: het is een formule welke veel lezers aanspreekt en uitnodigt tot meedoen. Vanzelfsprekend ziet u automatisch de reacties op uw bijdrage.

Hieronder weer enige voorbeelden uit de ergernissenpot.

Deze rubriek maakt deel uit van een spiritueel, wetenschappelijk en geweldloos contra-charme-offensief van Pro Republica.


De vijand is onder ons
De grootste vijanden van onze demokratie zijn niet alleen de leden van de Lippe-Amsberg-coterie zelf, die 180 dagen per jaar in ons land de pot verteren — de andere tijd geven ze het goede voorbeeld vanuit peperdure studie'-oorden —, minstens even slecht en schandalig is het dat de kliek overal hetzij met 'eigen centen' hetzij uit de gemene middelen zich in de volksgemeenschap heeft ingekocht, waardoor er een niet te tolereren 5e colonne is ontstaan.

Ieder die zich afvraagt hoe het mogelijk is dat het Lippiaans-Amsbergse trio zich momenteel nog staande kan houden — ondanks de charme-offensieven van Leila v.d. Bosch, de persoonlijke briefjes aan 'onderdanen' van het mens dat zich majesteit durft te noemen en de sukkelaar die beter met zijn kapitein-Iglo-pet bij de marine had kunnen blijven — in het alsmaar aanzwellende republikanisme.

Daartoe moet verwezen worden naar de verkapte aanhangers van een vijandelijke macht die op alle niveaux en in alle sectoren van het leven uitvoeren wat die intrigerende, intimiderende, stampvoetende, hartelijkheid huichelende en daardoor heersende mevrouw eist. Doodsbenauwd zijn ze voor haar.

ik begin hier met een opsomming van vijf soorten collaborateurs, verwachtend dat de bezoekers van deze site uit eigen ondervnding de reeks zullen aanvullen
1. Premiers — Lubbers, Kok, Balkenende of Rutte —, volgens wie de koninklijke onschendbaarheid er slechts is om de minister voor uitglijders te behoeden;
2. Staatslieden die beweren dat en doen alsof het staatshoofd van 1848-2011 feitelijk altijd al ceremonieel koning is geweest (dus nooit politieke macht heeft gehad);
3. Liegende of — veel erger — gewoon domme politici die denken dat Nederland sinds 1813 — het mag ook wel 1815 zijn — op het Congres van Wenen de Nassaus heeft aangesteld;
4. Historici en royalty-watchers die hun geschiedenis noch hun staatsrecht kennen (Lees recente studie van J. de Bruin: Wilhelmina formeert. A'dam 2011);
5. Parlementariërs, die wanneer in de Kamer de monarchie ter sprake komt, ijlings naar de WC lopen niet om te braken of zoiets maar om afwezig te kunnen zijn.

Wie vult uit eigen herinneringen en omgeving — vooral over niet-politici — aan ? Reacties bij de redactie.

N.B. 1. verwijt ons de verscherping van de strijd niet: zij is een reactie op de hele Leila v.d. Bosch-flauwe kul én de aanwezigheid van de Zorreguieta's op de eerste rij in de Schouwburg. Dat was een toegeworpen handschoen.
N.B. 2. Weet U dat Leila na afoop witte rozen uitdeelde? Van wie waren de destijds witte anjers ook weer het symbool?


Wat zoekt oorlogsmisdadiger Zorreguieta hier?
Op soortgelijke wijze als Rutte zich de vorige weken de wet liet voorschrijven door — de zgn. 'machteloze' — Amsberg, zo wordt mevrouw dag in dag uit bestookt door haar machts- en geldgeile en nu heel speciaal op de koningstitel loerende schoondochter Leila v.d. Bosch. Op haar beurt wordt deze terzake geen ogenblik met rust gelaten door haar pappie, voor wie het verschijnen op het bordes kennelijk zijn acceptatie door Nederland en de vergiffenis voor al zijn oorlogsmisdrijven moet betekenen. Resultaat: zijn onacceptabele beruchte familie penetreert hier steeds verder en is momenteel al steeds moeilijker weg te branden, wat ook de bedoeling was en is.

Dat republikeinen zich zo heftig inzetten voor het verdwijnen van de monarchie heeft niet alleen te maken met haar erfelijkheid en alle daaraan verbonden persoonlijke en staatsrechtelijke défauts, maar ook en juist met de aanwezigheid van allerlei schuinsmarcheerders als Lippe, Mabel en Zorreguieta. Dat Leila haar pappie bij het huwelijk wilde zien, is nog enigszins te begrijpen — misschien was een plaats op de laatste (armen)bank in de kerk moeilijk te organiseren —, maar dat die smeerlap met zijn vuige bedoelingen gênat op 28 mei in het concertgebouw temidden van 700 door Leila persoonlijk uitgenodigde fossielen en antiquiteten op de voorste rij zat te gloriëren, was een bewuste en onacceptabele provocatie. Waneer officieel Nederland zoiets accepteert, is het geen knip voor de neus waard.

Pro Republica heeft immer het gebruik van alle geweld afgewezen en doet dat nog, maar wanneer het Amsberger trio met instemming van een laffe regering een groot deel van ons volk op een dergelijke wijze choqueert, zo zullen de uitslagen van de eerstvolgende verkiezingen in elk geval revolutionair zijn. Wie niet horen wil, moet voelen.


Pro Republica wil geen staatshoofdloze regering maar een demokratisch gekozen president i.p.v. een erfelijke prul
Rutte e.a. doen het immer voortkomen alsof een nieuw Nederland niet buiten een wèlingelicht, aanmoedigend en waarschuwend hoofd kan, weshalve (?) de Amsbergers maar beter aan de macht — die zij overigens volgens Rutte (net terug van de wekelijkse maandagmiddagbijeenkomst waar hij — de RVD wist het niet precies meer — met mevrouw een potje heeft geklaverjast, gepuzzeld of verstoppertje gespeeld; hij was nog huiten adem) — niet eens hebben, kunnen blijven: geen enkele verandering dus in de tent.

Voor alle duidelijkheid: Pro Republica wenst een telkens voor 4 jaar gekozen staatshoofd maar dan zonder enige politieke macht, invloed of bemoeienis. Het is geen lid van de regering noch van de ministerraad noch van enig college van staat. Het salaris is volgens de Balkenende-norm en wordt fiscaal belast. Of zulks een ceremonieel presidentschap wordt genoemd is volmaakt onbelangrijk, het enige dat telt is dat Nederland dan zowel van de Amsbergers zelf — met alle persoonlijke troebels als een criminele pappie en een ingetrouwde misdadigersdochter van dien — verlost is alsook van die dwaze en nimmer sluitende koninklijke onschendbaarheid én van het telkens bijstellen van de grens tussen koninklijk privé en publiek. We behoeven alleen maar naar de vrijheden te kijken welke Amsberg jr. zich gemeend heeft te kunnen veroorloven om vast te stellen welk een zegen een presidentiële republiek zal zijn.

De gekozen president dient een onberispelijke vrouw of man te zijn, bescheiden, waardig en eerlijk. Van de arrogantie, de aanstellerij, de bekakte spraak, de luxe, de dommigheid, de reclame op t.v. en in de kranten en de leugens waarop we iedere dag opnieuw werden getracteerd, zijn we op het moment dat de republiek zal worden uitgeroepen, definitief verlost. Het gewone harde leven zal — misschien iets minder hard — weer moeten worden opgepakt. En, hoe blij we ook zijn, laten we er geen Bijltjesdag van maken. Daar zijn we te fatsoenlijk voor.


Bespottelijker kan het haast niet. Amsberg bedelt om sympathie
Zo zout hebben we het zelden nog gegeten. Terwijl het zoveelste trieste verraad van de leiding van de P.v.d.A. aan het republikeinse gedachtengoed opdoemt en je zou denken dat er in het paleis Noordeinde wat opgeluchter geademd wordt, waren ze daar juist voor de zoveelste keer bezig nieuw afweergeschut tegen de republiek in stelling te brengen. Dat doen ze daar niet door te willen praten over de abdicatie, maar door een nieuw charme-offensief.

Wéér werd dus het krakende apparaat in stelling gebracht om de bevolking er nog maar eens van te overtuigen hoe gevoelig, hoe hartelijk en hoe liefdevol het arrogante schepsel dat in genoemd paleis de scepter zwaait, eigenlijk voor ons gewone mensjes is. Zo'n schat zou je toch nooit bij het oud vuil willen deponeren, moet de achterliggende gedachte van deze wanhoopsdaad zijn.

Zeventig mensen — 'lieve mevrouw' — uit bepaalde groepen van de maatschappij heeft ze uitverkoren een brief van haar te krijgen (NRC 24 mei 2011), waar natuurlijk — dat kan ook niet in zo'n armoedig standaardmodel — geen woord van gemeend kan zijn. De brief is puur royalistische reclame, waaraan door de ontvangers via de media ruchtbaarheid moest worden gegeven. Stuur de rommel terug aan de afzendster.

Je moet toch wel van lotje getikt zijn dan wel in hoge nood verkeren als je zoiets bedenkt. Voor republikeinen is de brief echter het zoveelste bewijs dat het einde van de monarchie dichterbij is dan we denken. Dat geeft hoop. Ook Amsberg kan de loop der geschiedenis niet keren, al verbeeldt ze zich dat wel.


Het is zeker dat de in Den Haag geboren en door het 'domme' Nederland gepushte Leila v.d. Bosch koningin wordt
Heel even leek het er op dat Nederland (of althans zijn niets zeggend parlement) nog enige inbreng zou hebben bij de vraag of de Argentijns/Nederlandse dame Leila v.d. Bosch ooit te eniger tijd koningin of prinses zou heten dan wel gewoon Amsberg zou genoemd blijven worden. Nu zegt de minister van buitenlandse (!) zaken — naast Verhagen en Hillen de derde deugniet in dit verschrikkelijke kabinet, dat doet terug verlangen naar de tijden van Ballkenende, toen er ook wel niets gebeurde maar dat in elk geval nog medelijden opwekte — echter dat 'de continuïteit van Anna Paulowna richting Maxima (d.i. Leila)' zal worden doorgezet. Dat hij uitgerekend de naam van de vrouw van Willem II noemde, kan er op wijzen dat hij liever niet met Willem IIII en diens nageslacht op de proppen wilde komen, terwijl die laatste Willem in een van diens quasi-wetenschappelijke referaten ooit door onze prins-garnaal alias prins-pils juist geprezen werd als diens eminente voorbeeld.

Het zal me trouwens een zorg zijn wie die twee historische stoethaspels als uitgangspunt nemen: iedere tijd leeft van zijn eigen adem. Zowel Willem II als III deugen niet als koning(in). Het enige dat telt is de kwaliteit van de kandidaten. Welnu, deze is zowel bij Leila als bij haar man dermate onder de maat — hetgeen het oranjegrauw weigert in te zien —, dat Nederland binnen niet al te lange tijd geconfronteerd zal kunnen gaan worden met een werkelijke ouderwetse revolutie. Gezien wat Van Raak zei is alleen de SP daar voorstander van. Van hem zijn de historische woorden afkomstig, dat de mensen het 'leuk' vinden als Leila koningin wordt. Dit is een voorlopig dieptepunt. We blijven alert op alle volgende. Weet Roemer hiervan?


Nog steeds worden er foto's verboden
Zolang moeder Amsberg, prins Pils of mevrouw Leila van de Bosch (geboren te Den Haag) het 'recht' claimen plaatsing van foto's te verbieden zal Pro Republica aan die willekeur publiciteit geven. De tegenpartij schreeuwt dan wel weer dat wij op de man spelen maar wij zullen even lang blijven herhalen dat niet wij een 'mediacode' noodzakelijk achtten, maar juist die zich almachtig wanende kliek. Amsberg is altijd de provocerende partij, wij zijn niet meer dan secundair reagerend en dat alleen in het belang van de democratische vrijheid.

Het is al meer gezegd en we blijven het herhalen: zij zijn het die zich voortdurend schitterende veren in hun achterwerken steken, die wij er dan uit trekken en eruit zullen blijven trekken. Tot ze zich erbij neergelegd hebben dat zij ook maar doodgewone mensen zijn.
De foto van een koets waarin naast Amsberg ook nog Desmond Tutu en Kofi Annan zaten werd op 8 mei in de Apeldoornse bossen genomen (Volkskrant 12 mei 2011). Je vraagt je wel af of die lui hun tijd niet beter konden besteden dan met een afscheidsvisite (?) aan een monarchie in haar laatste fase. De ongerijmdheid is dan echter dat Amsberg de foto's verbood in plaats van ze gratis te verspreiden: ziet allen eens hoe anderen ons achtten. Een beetje in de bonen zijn ze dus wel, wat er weer op wijst dat ze snel aftakelen.


Leila koningin, prinses, of gewoon niks?
Het interesseert ons geen lor of en in hoeverre Kok dan wel de fractievoorzitters of wie dan ook ooit in 2001/2 Leila - op l7 mei 40 jaar, wat me ook niets interesseert — betrokken zijn geweest bij een deal: als je je neerlegt bij je vaders afwezigheid op de bruiloft, kan je t.z.t. koningin worden (Brabands Dagblad 13 mei 2011). Geen moeilijke keus overigens voor deze invloedsgeile dame, die immers bezeten is van alsmaar meer aanzien, macht, geld en luxe. Dat kan voor haar nooit genoeg zijn.

De vraag van 10 jaar geleden dient geheel los te staan van de kwestie die zich nu voordoet: koningin of prinses?

Het zijn overigens geheel andere tijden die Leila en de familie van haar man nu ervaren. De monarchie is zo goed als ter ziele, de immer gehanteerde populariteitscijfers blijken kunstmatig door allerlei charme- alias voorlichtingsoffensieven van paleis, RVD, geheime diensten, collaborateurs, hielenlikkers, de NOS en enkele andere media te zijn opgeleukt en daarmee door en door vervalst. Ons volk heeft dan ook geen enkel vertrouwen in de leugens over die in-en-in-schattige, superbekwame, barmhartige samaritane, die zich zelf alle luxe ontzegt ten bate van de armoede in de wereld. Let, burgers van Nederland, goed op een onderzoek — op initiatief van en bekostigd door Pro Republica — dat binnenkort uitkomt, bevattend de werkelijke waarheid over de populariteit van de monarchie, van de arrogante, hypocriete en stinkendrijke moeder Amsberg, van die domme geleerde prins garnaal, ook wel 'pils' geheten, en van mevrouw Leila van den Bosch voor wie een bepaald soort media nooit over voldoende goddelijke loftuitingen beschikt om haar menselijke zonden toe te dekken.

Te voorzien valt dat het volk van Nederland voor Leila dus noch als koningin — hoewel naar men zegt, ze met haar moeder daarvoor al geoefend heeft — noch als prinses gezien zal worden. Pro Republica stelt daarom voor dat ze gewoon niks wordt, wat ze trouwens altijd geweest is en immer zal blijven.


Nogmaals de Horsten in Wassenaar
Over het door de familie Amsberg opgekochte landgoed De Horsten is hier al het een en ander geschreven. De kern van het verhaal is dat moeder Amsberg er twee wederopbouwboerderijen wil slopen om daar voor in de plaats iets commercieels te beginnen.
Hoewel de armoede waarin de familie verkeert alom bekend is, meent een aantal Wassenaarse ingezetenen — onder wie het respectabele Cuypersgenootschap — dat het doodzonde is om vanwege dom gewin een brok cultuurhistorie te vernietigen.
De gemeente had het in haar macht de barbarij te voorkomen door de betrokken boerderijen als monument aan te wijzen. Zij is echter gezwicht voor de pressie van Amsberg en haar collaborateurs.
Moedige Wassenaarders zijn in beroep gegaan tegen het gemeentelijk besluit (Brabants Dagblad 11 mei 2011).
De redactie van Frappez roept ieder weldenkend burger op met ons te protesteren tegen de ook hier weer aan de dag gelegde almacht van de familie. Hoe lang zullen we ons de tyrannie van Amsberg nog moeten welgevallen?


Bernhard van Vollenhoven — in versnellingbakken — is een broek van het zelfde laken
In de Italiaanse kranten heet hij 'prins stout' of zoiets. Volgens het NRC is hij echter een asceet vergeleken bij de vader van Amsberg. De in de (rem)sporen van opa rijdende 'prins' heeft privé- en zakelijke affaires. Vooral 'houdt hij van mooie auto's’. Onlangs is hij lid geworden van de raad van bestuur van Antonov Plc. Hij heeft geen speciale taak maar van hem wordt verwacht tien dagen per jaar te werken. Zijn salaris bedraagt € 22.000 tot € 44.000 euro. Zijn jaarlijks optiepakket is goed voor € 64.000.
Bestuursvoorzitter Jos Haag roemt de 'ondernemerskwaliteiten' van de heer Vollenhoven, die al 'meerdere IT-bedrijven heeft opgericht en investeert' o.m. in vastgoed. Het bedrijf wil zich in de toekomst meer richten op 'verkoop en marketing' van auto-onderdelen. (Volkskrant 11 mei 2011)
Wellicht kan meneer zijn eigen broek ophouden en bv. de helpende hand toesteken om het familiegoed De Horsten te redden.


Op welke voorwaarden mogen de Amsberger de boel hier verlaten? Een schot in een slapend woud
Er wordt te gemakkelijk gedacht over wat de Amsbergers als ze hier na een geweldloze omwenteling het land verlaten, allemaal al dan niet mee mogen nemen. Het antwoord is: in principe niets, helemaal niets. Deze discussie zelf is hachelijk evenals ook het aansnijden zelf daarvan. Het is echter beter nu reeds uitdrukkelijk vast te stellen dat het geen enkele zin heeft de opmakers en feestvierders al dan niet met enige drang naar Elba, Sint Helena of Machangulo te deporteren, wanneer het volk via zijn vertgenwoordigers niet flink te voren zich bewust was geworden aan welke operatie het begint. Voorop gesteld zij dat het niet de bedoeling is dat de familie elders haar heerlijk leventje kan voortzetten en dat zij dus het eeuwenlang in Nederland bijeen gestolen geld en goed — denk ook de nooit betaalde belastingen — niet elders rustig kan verteren met af en toe een bezoekje aan Lubbers, Willink, Kok en Rutte of andere oude vrienden.

Het beste is dat het Nederlandse volk zich nu al beraadt op snoeiharde wetten die de export van geld, waardepapieren en goederen door de familie hoger dan met een gezamenlijke waarde van €... verbieden. Pensioenen, oude uitkeringen en spaargelden zullen worden onteigend. Alle onroerend goed vervalt aan de staat.
In geval van aantoonbare armoede in het nieuwe woongebied, kan een Amsberger in zijn oude vaderland een uitkering aanvragen, welke gelijk staat aan een kwart van de Balkenendenorm.
Wat zullen die lui zich achter het monarchale oor krabben, zich afvragend waarom ze vóór 2012 nooit uit zichzelf aangeboden hebben de tent te verlaten op hun eigen gematigde voorwaarden. Pro Repubica wil een zinvolle discussie uitlokken. Burgers: reageert dus. Ook Amsberg zelf kan meedoen, zolang zij nog burger is.


Het verdriet van Porto Ercole '(NRC 8 mei 2011)
NRC-Royalty-reporters a.i. herinneren ons aan de Elefante Felice in het Toscaanse vissersdorp Porto Ercole. Hoewel zij waarschijnlijk een andere insteek hebben dan P.R. vinden wij de verschafte informatie dermate belangrijk dat deze ook in republikeinse kring verbreid moet worden, althans nimmer verloren mag gaan. Dank.

Deze informatie is :
1. Lippe krijgt in 1960 de grond voor de villa van de schatrijke Borghese, eigenaar van de archipel", gratis;
2. Amsberg verkoopt het buitenhuis in 2007 voor meer dan 10 miljoen Euro aan een Belg;
3. Ook het jacht Jumbo VI wordt verkocht;
4. In het haventje ankerden grote jachten o.a. van Onassis, Europese en Amerikaanse acteurs 'met hun nichtjes'.
5. Christina woont nu nog in de bergen en Amsberg elders in Toscane;
6. Lippe scheurde met zijn Ferrari's door de haarspeldbochten, zijn kleinzoon Maurits Vollenhoven doet dat met electrische auto's en een Porsche 356;
7. Lippe vierde met zijn jachtvrienden en bastaarden beruchte feestjes, 'tenminste wanneer Mammie op Soestdijk zat';
8. Genoemde Maurits — bijnaam 'prins stout'; is vergeleken bji Opa een 'asceet';
9. ook de 9 andere Ned. troonpretendenten, die Maurits vóór zich moet dulden; genieten er (on)behoorlijk van het leven.

Vrij naar bron NRC Lux column primadeluxe@nrc.nl
Lees die krant. OPDAT WIJ NOOIT VERGETEN
Summa Pro Republica : Wat weet, dat deert (vandaar de geheimhouding der Amsbergers, de RVD en elke regering).


Ditzhuyzen (NRC 8 mei 2011) en Hoedeman (Volkskrant 9 mei 2011) raken niet uitgeleuterd over kleren, charme e.a. staatsrechtelijke noodzakelijkheden
Ditzhuyzen en Hoedeman moeten afleren te schrijven over zaken waar ze niets van weten en begrijpen. Ditzhuyzen reisde (2009) met de Amsbergers mee naar Oman. Twee jaar was er vruchteloos onderhandeld en zie met A-Z erbij was de zaak ineens beklonken. De auteur is zo oliedom op te merken dat Z. toen een 'strakke witte broek droeg'. Welnee, die billen waren en zijn juist haar belangrijkste politieke troeven, zonder de welke ze nergens was, ook niet bij het Nederlandse mannelijk electoraat. Het is mét haar opgetrokken knieën juist haar handelsmerk, wereldberoemd.

Hoedeman — sinds Machangulo — good old fellow van de Amsbergers — is een zo mogelijk nog groter fantast, die zelfs de historie van de toekomst kan schrijven. Hij verklaart in zijn artikel waarom Nederland, dat er in 2002 (inter)nationaal zo slecht voor stond, dank zij haar en dan vooral dank zij 5 klapzoenen Nederland veroverde. Kennelijk bestaan er voor H. geen andere waarden dan lichamelijke en vergeet hij voor het gemak de heerszucht van mevrouw, haar onbetamelijke drang naar geld, rijkdom en luxe, haar — naar ieder weet — ordinair gedrag in nachtclubs waarvan de films en foto's allemaal zijn verdwenen.

Begrijp me goed: iedereen mag de grootste mogelijke onzin schrijven — al snap ik niet dat er nog kranten zijn die deze wartaal opnemen —, maar daarmee is deze persoon nog geen serieus te nemen geschiedschrijver. Zoals iedere eerstejaarsstudent weet, is zijn/haar eerste taak door schifting van de te gebruiken bronnen vervalsing te voorkomen en zijn tweede om precies na te gaan welke 'de andere kant van het verhaal is'. Er zijn n.l. bronnen die ontoegankelijk zijn voor de Wilhelmina's, Lippes en Amsbergers. De twee hier besproken artikelen zwijgen over die andere kant, alsof die niet bestaat.


'Belangstelling huwelijk William en Kate sterk overschat' (Volkskrant 7 mei 2011)
Het gaat ons natuurlijk niet om het precieze aantal onnozelen dat wereldwijd naar de huwelijksinzegening van twee groteske Britse non-valeurs heeft zitten kijken. We wijzen hier slechts op de rekenmethodes waarvan in het defensief gedrongen autoriteiten zich immer bedienen om hun aftandse club minder bloedeloos te laten voorkomen dan deze in feite is. Iedereen neemt daarbij bovendien 'klakkeloos het cijfer van anderen' over. De Britse regering had het over 2 miljard kijkers, hij bedoelde tonnezotters! Wie alles precies wil weten, leze het eerlijke en verstandige artikel van Sarah Venema.
In Nederland wordt al enkele decennia door Amsberg en haar collaborateurs de fabel verspreid zij dat zij zo populair is en dat daarom een objectief onderzoek naar de juiste cijfers daarvan volledig overbodig is. Zie — zo roepen zij in koor: de t.v-.uitzendingen over blauw bloed, de — opgefokte — geestdrift op K.-dag en het gejuich naar een gouden koets. En wat is die Zorreguieta toch populair.
Pro Republica, het geweiger en het geleuter van de monarchale kliek meer dan zat, zal binnenkort het vaderlands wereldje verontrusten met wetenschappelijk gefundeerde cijfers. Vraag niet naar de kosten, maar iedereen zal wel een beetje willen helpen. Zal de monarchie deze aanval der wetenschap overleven? Neen.


Moederdagtaart voor Amsberg
Het kan niet gekker. Om de historisch onontkoombare overgang van monarchale naar republikeinse regeringsvorm tegen te houden, hebben de monarchen en hun collaborateurs — in dit geval de N.B.B.O.V. (Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging) - een nieuw soort charme-offensief bedacht: Amsberg als ons aller taart etende moeder. Kennelijk zal deze taart namens alle landskinderen aan Amsberg worden aangeboden, die kennelijk dan als de grootste taart van Nederland zal worden beschouwd. Tel uit je winst: hogere verkoopcijfers én gratis propaganda voor de monarchie.

Voor alle duidelijkheid: mevrouw is niét de moeder aller Nederlanders en zeker niet van hen die haar liever vandaag dan morgen zien opkrassen. Je houdt het voor onmogelijk dat een antiek, aan alle kanten krakend en wankelend staatsrechtelijk systeem met een taartjes-genotmiddel in leven gehouden wordt. Dan moet de nood wel erg hoog gestegen zijn.


Zuigmond-Amsberg
Terecht vraagt Raoul du Pré (Volkskrant 5 mei 2011) zich af waarom mevrouw Amsberg plotseling aan het ontkennen is geslagen dat ze rookt. Hij vergelijkt dat liegen met dat van vader Lippe, over wie het nieuwe spreekwoord in omloop is gekomen: 'liegen als prins Bernhard'. Nou, dan weet je het wel.
Du Pré zegt ook dat als je liegt je dat goed moet doen. Dat is hier niet het geval. Onze vraag is dan ook hoe mevrouw aan die duidelijk zichtbare zuiglippen gekomen is anders dan door roken? De enig geloofwaardige andere verklaring kan niet anders zijn dan dat ze dan te lang aan Juliana's borsten gesabbeld heeft. Du Pré somt nog meer koninklijke leugens op; Lees die krant. Dan hoor je het ook eens van een ander.


Liendens oranjecomité haalt 2 busjes arbeiders uit de Poolse republiek om de oranjerotzooi op te ruimen (Omroep Gelderland & Volkskrant 28 mei 2011)
Drie opmerkingen:

1. Evenals in Lienden blijven er talloze gemeenten zitten met het nagelaten vuil van het oranje-schorriemorrie;
2. Zo gaat het al eeuwen: men laat de gemeenschap opdraaien voor de aanwezigheid van de monarchie en haar feestjes;
3. Tienduizenden hebben zich eertijds de benen uit het lijf gelopen om arme, zieke en werkloze Poolse mensen te helpen. Nu voelen zij zich misbruikt.

NB adhesie uit Lienden en elders wordt door Pro Republica hoog gewaardeerd: www.prorepublica.org giro 42.65.441 Boxtel


De waarschuwing van een oude Kroatische vrouw aan alle deftige regeerders
Dat het om Kroatié en zijn toetreding tot de Europese Unie gaat is niet relevant. Het bericht over een vrouw (in Trouw 20 april 2011) — 'Het jasje van Merkel als lichtend voorbeeld' — dat ik uitknipte, mogen we ons allemaal aantrekken. Zij verzuchtte: 'kijk naar Angela Merkel, die draagt altijd hetzelfde jasje, maar haar land is op orde. Moet je onze politici zien in hun dure maatpakken'. De vrouw slaat de spijker op de kop. Iedere bestuurder zou deze wijsheid zich moeten aantrekken, ook en met name de opgedofte lieden die zich staatshoofd noemen. Onlangs roemde LB hier de eenvoud van de Duitse — weer een Duitse ! — presidentsvrouw, die een verademing was vergeleken bij het rariteitenkabinet dat Duitsland aan het bezoeken was. Met zulke mensen zijn er geen monarchieën en — denk ik — ook geen oorlogen en financiële crises.


Je moet maar durven: Amsberg kent geen enkele gêne
Amsberg opende (Brabants Dagblad 20 mei 2011) met het meest stalen gezicht van de wereld het nieuwe natuurgebied in de Amsterdamse Volgermeerpolder, waar de grootste Nederlandse bodemsanering ooit heeft plaats gevonden. A en Z, samen ongeveer de grootste individuele vervuilers ter wereld, stonden dezer dagen ook volop weer in het nieuws vanwege hun vakantievilla te Mozambique waarheen en waarvan zij in juni-juli 2010 voortdurend met het eigen vliegtuig vlogen om zo nodig het voetballen in Zuid-Afrika te zien. (LB nr.). En maar denken dat het volk niets in de gaten heeft.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander