Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
200 jaar koninkrijk der Nederlanden sinds 1813 (of zo iets)
C.V. Lafeber, 26 maart 2011

iets

Het Historisch Nieuwsblad van februari 2011 is deels gewijd aan het besluit van Balkenende c.s. om een nationaal comité op te richten ter viering in 2013 van 200 jaar koninkrijk der Nederlanden. Er ontstond in historische kring enig rumor in casa, omdat enkele schoolmeesters meenden te weten dat genoemd koninkrijk pas in 1815 werd geproclameerd.

De geleerden - onder wie wellicht enkele medewerkers van genoemd Nieuwsblad - die de regering hadden gesouffleerd, continueren, eenmaal gezondigd hebbend, hun vergissing met een omstandig verhaal, getiteld 'Eindelijk koning', waarvan de quintessens is dat in 1813 dan toch maar de basis daarvoor is gelegd door de landing van een zekere Willem in Scheveningen.

Om toch enige voet onder de natte zanderige grond te houden organiseerde de redactie een enquĂȘte, waaruit echter helaas bleek 'dat slechts een derde van de Nederlanders weet waar het jaar 1813 in de vaderlandse geschiedenis voor staat'.

Ik zelf zou de 'Volkerenslag bij Leipzig' geantwoord hebben, waarmee ik ook veroordeeld zou worden tot het gaan staan in de hoek van de klas, bestemd voor domoren.

Het bureau, dat het onderzoek uitvoerde was European Marketing.

Het ondervroeg een representatieve groep van 760 Nederlanders.

De precieze vraag die gesteld werd, luidde 'welke belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1813?'

a. 53 % gaf geen antwoord

b. 14 % gaf een verkeerd antwoord

c. 33 % gaf het correcte - althans verhoopte - antwoord

Van deze laatste groep dacht echter slechts 10% aan de invoering van de monarchie, terwijl dat feit toch 'de aanleiding is voor de grootschalige herdenkingen in 2013'.

De redactie concludeert 'dat het Nationaal Comité' dus nog een flinke klus te klaren heeft'.

Pro Republica geeft enig aanvullend commentaar:

1. weinig of geen Nederlanders voelen zich momenteel nog betrokken bij de monarchie

2. particuliere onderzoeken die speciaal gericht zijn op de momentele populariteitsgraad van de monarchie wijzen uit dat het percentage monarchalen sinds de eeuwwisseling gezakt is van rond de 80 naar minder dan 50

3. verhalen in kranten, op de sites, op straat, in winkels en op markten maken eveneens duidelijk dat de monarchie stervende is en de troon wankelend, ondanks de ontelbare charme-offensieven die door de familie worden georganiseerd (en door de volksgemeenschap betaald)

4. allang wordt door vooraanstaande journalisten beweerd dat zelfs de meerderheid van de Tweede Kamer, mits deze zich met de deuren dicht en de ramen gesloten zou kunnen uitspreken, binnen de kortste keren de republiek zou proclameren

5. het feit dat mevrouw Amsberg - deze aanduiding is van Pro Republica, omdat wij titels als majesteit en hoogheid ondemocratisch vinden — al jaren lang elke poging blokkeert om hoge functionarissen als burgemeesters, commissarissen - nimmer per referendum te doen aanstellen, wijst er op hoe bang mevrouw is voor haar eigen positie: hodie tibi, cras mihi (heden gij, morgen ik): ze zou wel gek zijn.

6. Pro Republica is momenteel doende met een groot wetenschappelijk onderzoek naar de precieze huidige situatie: wat de regering en onderzoeksbureau's verzuimen, doen wij wel.

7. Wie belangstelling heeft - wellicht de heer Lubbers - melde zich.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander